822 227 R

silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 918 908 935 883 716 971 1 067 844 800 767 1 060 1 115 1 460 824 8,2 22 649 193 277
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585