822 237 N

silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 386 3 722 3 841 3 048 1 383 3 791 2 853 4 108 4 642 0 1 656 1 769 1 552 2 080 0,9 2 426 476 628
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585