822 237 R

silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 738 1 104 475 329 452 721 721 1 104 1 235 1 512 5 493 292 7 723 1 647 1 077 0,7 1 904 855 896
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585