822 247 N

silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 197 2 912 3 138 1 814 2 734 4 490 4 658 1 076 0 3 426 1 969 2 205 0 1 906 0,9 2 596 578 134
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585