822 247 R

silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 540 541 363 297 216 918 578 1 578 0 1 954 1 889 2 993 0 593 0,5 1 297 803 976
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585