822 257 N

komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 730 3 050 2 546 1 831 2 093 4 071 2 915 3 055 2 808 2 103 1 922 0 0 2 509 0,8 2 115 150 480
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585