822 257 R

komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 814 1 054 852 342 1 090 1 359 589 3 176 1 766 1 057 3 238 2 372 0 871 0,3 689 312 227
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585