822 266 N

komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 439 2 012 1 646 963 0 1 284 2 642 0 0 0 2 494 951 0 634 0 0,1 224 764 516
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585