822 267 N

komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 249 1 743 2 073 1 061 1 584 3 500 1 931 0 0 435 853 1 643 0 1 937 0,3 913 946 092
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585