822 267 R

komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 926 0 0 317 0 2 839 1 414 0 0 1 302 0 2 207 0 1 345 0,0 33 040 002
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585