822 273 R

chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 382 945 1 035 0 0 1 416 1 297 2 871 1 288 1 140 1 345 1 424 0 622 0,0 86 937 480
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585