822 277 N

chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 883 0 4 144 1 949 0 3 020 1 376 0 0 0 1 350 0 0 879 0,1 127 000 111
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585