825 121

tunely silniční - hloubené

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 162 576 0 0 580 680 1 095 912 0 1 914 224 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1 025 391 601
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585