827 112

řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 24 283 11 246 19 270 17 004 21 310 31 910 12 770 0 0 0 0 8 104 0 0 0,1 339 361 479
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585