827 113

řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 27 622 15 604 37 542 48 848 21 912 24 621 36 242 27 120 27 118 0 2 642 0 4 494 0 0,2 560 609 620
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585