827 133

sítě vodovodní rozvodné z trub litinových

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 7 350 9 150 8 071 4 753 6 114 9 988 5 458 9 925 9 804 8 268 9 935 9 730 0 7 510 0,1 303 434 272
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585