827 214

sítě kanalizační z trub beton, železobet

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 8 694 8 733 8 751 6 510 6 342 13 059 24 917 10 380 5 432 20 084 8 217 1 552 0 4 817 0,4 1 131 974 992
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585