827 215

sítě kanalizační z trub kameninových

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 7 186 6 951 7 819 4 620 5 738 8 516 9 274 5 410 8 246 4 631 6 745 0 0 0 0,7 1 963 347 000
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585