827 221

sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 17 262 18 074 47 723 24 890 0 37 044 11 187 0 0 0 10 711 16 302 3 667 0 0,1 126 302 974
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585