827 224

sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 20 862 40 726 15 393 22 701 13 796 43 769 16 858 20 389 0 15 251 0 32 856 0 0 0,1 162 974 597
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585