827 522

sítě plynovodní z trub ocelových

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 16 118 0 0 0 0 12 888 11 302 5 877 0 5 038 10 768 22 129 0 17 109 0,1 174 316 723
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585