Všechna JKSO

Indexy cen stavebních prací podle ČSÚ
JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
váha
2004-2017
[%]
Celkem
2004-2017
[Kč]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 8 187 11 745 0 9 728 9 286 9 492 11 021 9 390 7 329 6 042 4 709 0 0 0 0,20 542 881 571
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 2 724 420 0 4 049 043 2 412 679 1 946 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 81 732 591
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 4 954 478 0 0 3 453 455 0 5 915 793 3 086 769 0 0 0 0 0 0 0 0,11 312 132 111
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 3 852 957 0 0 0 9 816 406 3 692 723 3 149 352 0 0 0 0 3 302 400 0 0 0,14 381 442 748
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 1 658 0 0 1 048 0 5 081 3 188 0 0 0 0 0 0 789 0,01 15 258 192
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 975 784 1 057 524 823 1 232 1 042 1 434 665 767 0 859 0 782 0,14 389 968 026
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 7 160 6 539 5 967 5 032 4 889 6 554 11 041 9 650 19 958 4 274 12 178 21 052 0 4 508 0,13 366 292 427
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 35 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 093 27 484 0 43 336 0,02 65 760 243
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 18 090 17 476 18 678 13 776 23 013 19 043 25 976 0 25 998 21 759 28 885 15 721 0 14 934 0,55 1 512 347 644
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 33 642 26 695 36 651 13 469 16 323 0 10 747 24 893 0 0 0 39 817 0 0 0,04 108 662 512
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 469 1 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 71 689 686
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 6 654 3 729 6 184 3 133 41 246 8 293 9 730 0 0 0 3 626 8 042 0 4 560 0,16 435 840 683
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 15 806 17 117 15 333 14 893 9 824 27 250 0 0 0 58 224 0 37 043 0 11 430 0,07 190 683 512
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 45 808 0 0 0 0 0 45 808 0 0 0 0 0 0 0 0,01 20 338 688
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 51 648 0 0 0 0 0 51 648 0 0 0 0 0 0 0 0,12 344 334 487
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 13 829 0 14 752 12 311 65 108 4 143 0 0 0 12 890 0 0 0 0 0,20 555 028 726
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 95 672 0 27 784 0 0 0 120 514 0 0 0 0 0 0 0 0,09 237 840 070
815 459 valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 079 0 0 0 0 990 1 523 0 0 0 0 0 0 0 0,04 122 500 918
815 464 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M2 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 373 0 3 841 0,01 28 160 885
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 249 5 471 6 709 3 932 5 290 5 864 6 499 12 223 5 207 5 722 0 4 134 1 295 3 641 0,70 1 925 170 764
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 6 603 6 448 6 834 5 251 6 075 8 905 9 649 8 284 6 860 5 219 0 0 0 0 0,19 514 162 257
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 6 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 232 0 0 0 0,12 325 101 665
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 4 585 4 029 0 3 870 4 591 6 026 12 311 0 4 600 0 0 0 0 0 0,06 171 629 404
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 5 050 4 395 4 891 3 749 5 324 6 131 7 412 0 4 604 3 072 0 0 0 3 758 0,42 1 145 488 462
815 499 zdi a valy samostatné ostatní - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 497 0 0 0 0 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 63 759 103
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 63 509 62 817 0 48 402 0 0 0 0 0 0 1 041 633 0 0 0 0,01 23 688 772
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 45 586 44 836 46 210 34 579 33 671 54 105 56 659 72 916 71 835 54 850 34 392 34 432 70 090 51 896 2,38 6 550 514 828
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 18 696 12 168 13 884 33 488 30 259 26 046 33 396 42 028 35 697 31 672 28 577 2 714 14 638 33 620 0,54 1 485 690 995
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 35 097 36 585 40 115 26 741 37 656 42 274 40 810 0 0 76 389 23 175 25 652 25 595 30 777 15,72 43 361 260 947
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 16 096 20 807 0 17 305 0 19 712 0 0 9 085 14 758 19 668 58 754 12 162 0 0,21 590 730 338
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 46 527 54 236 53 527 35 600 36 989 37 363 54 200 0 0 51 621 0 51 249 50 623 0 0,33 906 810 867
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 28 526 15 490 0 40 377 30 165 44 329 73 217 61 133 0 37 018 14 474 29 363 0 44 522 0,18 509 508 430
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 44 754 37 285 58 251 28 669 41 373 42 281 38 902 0 34 624 0 0 108 785 55 141 48 580 1,87 5 154 939 090
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 18 092 14 733 7 327 0 32 382 20 961 14 182 13 642 25 210 17 021 17 181 26 805 12 567 17 311 1,22 3 356 447 420
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 44 614 37 687 52 297 31 499 38 895 56 606 58 460 0 0 0 33 695 56 488 0 36 021 5,16 14 242 528 869
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 18 057 17 763 0 0 0 0 0 0 16 387 41 894 0 36 010 12 085 15 101 0,12 325 964 439
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 64 062 81 298 0 76 632 86 463 36 297 30 509 28 282 63 522 0 21 373 32 573 0 0 0,51 1 418 721 548
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 22 719 0 0 1 669 0 0 82 745 0 0 37 366 0 9 110 0 0 0,29 794 104 761
821 123 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 24 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 406 23 375 0 0 0,01 30 961 741
821 125 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 8 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 947 0 0 0 0,01 20 398 497
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 125 001 0 0 0 0 134 451 0 98 610 0 0 0 0 0 0 0,01 25 125 149
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 129 488 233 148 101 680 78 205 74 286 159 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09 261 047 512
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 141 169 0 175 752 54 272 0 0 232 872 0 0 0 0 0 0 0 0,06 165 873 629
821 255 R mosty tramvajové - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 30 913 0 0 0 0 30 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 18 795 238
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 28 586 0 19 874 18 676 0 47 994 116 513 0 0 0 0 0 0 0 0,01 34 818 230
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 41 090 56 504 0 20 559 0 44 790 50 718 0 0 0 0 0 0 0 0,03 70 798 246
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 50 855 0 49 509 0 0 0 59 862 0 0 0 0 0 0 0 0,01 19 172 231
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 31 592 0 130 923 17 274 66 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 40 279 714
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 56 761 48 808 0 0 0 0 72 972 0 0 0 0 0 0 0 0,03 71 745 510
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 68 239 67 569 0 30 678 0 0 103 386 0 0 0 0 0 0 0 0,02 43 604 838
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 694 4 688 6 296 3 146 0 6 565 0 0 0 0 0 2 575 0 2 628 5,53 15 260 162 271
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 2 177 0 0 0 0 0 0 0 0 1 790 0 2 653 0 2 264 1,78 4 907 181 645
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 5 931 6 869 6 936 3 175 6 415 6 051 0 9 247 0 0 0 0 2 023 3 286 7,87 21 698 232 121
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 851 2 724 0 0 0 3 284 1 640 0 0 0 1 732 1 596 2 012 0 0,95 2 630 753 838
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 727 3 881 4 367 0 2 963 6 982 5 251 0 0 0 2 834 0 0 0 1,73 4 773 804 443
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 4 044 0 0 0 0 0 3 862 0 0 0 0 7 050 0 0 0,27 754 454 739
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 4 318 3 893 4 994 3 193 2 912 5 231 5 129 2 891 3 139 3 573 2 711 2 820 1 865 2 946 13,30 36 688 088 993
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 918 908 935 883 716 971 1 067 844 800 767 1 060 1 115 1 460 824 8,21 22 649 193 277
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 919 0 4 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 26 931 795
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 386 3 722 3 841 3 048 1 383 3 791 2 853 4 108 4 642 0 1 656 1 769 1 552 2 080 0,88 2 426 476 628
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 738 1 104 475 329 452 721 721 1 104 1 235 1 512 5 493 292 7 723 1 647 1 077 0,69 1 904 855 896
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 719 0 0 0 569 2 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 18 667 921
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 197 2 912 3 138 1 814 2 734 4 490 4 658 1 076 0 3 426 1 969 2 205 0 1 906 0,94 2 596 578 134
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 540 541 363 297 216 918 578 1 578 0 1 954 1 889 2 993 0 593 0,47 1 297 803 976
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 928 4 458 0 1 537 0 3 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 41 560 103
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 3 881 0 3 771 0 0 3 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 34 570 109
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 665 2 326 0 1 947 0 2 750 2 040 3 248 7 155 0 0 0 0 0 0,02 62 626 365
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 372 4 058 2 714 885 0 1 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 105 083 166
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 730 3 050 2 546 1 831 2 093 4 071 2 915 3 055 2 808 2 103 1 922 0 0 2 509 0,77 2 115 150 480
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 814 1 054 852 342 1 090 1 359 589 3 176 1 766 1 057 3 238 2 372 0 871 0,25 689 312 227
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 466 1 501 1 024 1 333 2 300 1 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 445 873 834
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1 460 0 0 1 703 0 1 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 153 941 089
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 101 0 0 0 0 2 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 28 498 078
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 439 2 012 1 646 963 0 1 284 2 642 0 0 0 2 494 951 0 634 0 0,08 224 764 516
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 683 0 0 405 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 109 403 190
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 249 1 743 2 073 1 061 1 584 3 500 1 931 0 0 435 853 1 643 0 1 937 0,33 913 946 092
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 926 0 0 317 0 2 839 1 414 0 0 1 302 0 2 207 0 1 345 0,01 33 040 002
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 613 1 607 1 851 1 379 1 474 1 799 1 688 2 108 2 872 1 227 1 075 2 033 915 1 395 0,08 208 800 604
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 382 945 1 035 0 0 1 416 1 297 2 871 1 288 1 140 1 345 1 424 0 622 0,03 86 937 480
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 883 0 4 144 1 949 0 3 020 1 376 0 0 0 1 350 0 0 879 0,05 127 000 111
822 511 plochy skladovací - kryt vegetační M2 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0,02 67 571 933
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 1 991 0 0 0 0 2 180 0 0 0 0 0 1 987 0 0 0,03 83 479 713
822 555 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M2 2 646 0 2 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 14 499 009
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 1 897 1 628 0 1 608 0 2 650 3 504 1 944 0 0 0 0 0 0 0,05 138 156 856
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 28 020 0 35 832 8 292 0 7 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 184 962 516
824 211 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M 22 203 0 0 0 0 22 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 15 431 013
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 18 969 0 20 373 13 299 0 17 425 21 834 0 0 0 0 0 0 0 0,05 129 390 770
824 813 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M 26 585 0 0 0 0 0 26 585 0 0 0 0 0 0 0 0,01 17 891 555
824 855 svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M 40 047 40 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 82 535 859
824 856 svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M 35 005 35 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 47 746 450
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 162 576 0 0 580 680 1 095 912 0 1 914 224 0 0 0 0 0 0 0 0,37 1 025 391 601
825 122 tunely silniční - ražené M 980 161 0 1 025 958 817 315 2 049 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,41 17 680 151 628
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 7 846 29 894 0 0 17 780 0 51 546 0 0 0 0 3 353 0 3 215 0,01 16 009 497
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 24 283 11 246 19 270 17 004 21 310 31 910 12 770 0 0 0 0 8 104 0 0 0,12 339 361 479
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 27 622 15 604 37 542 48 848 21 912 24 621 36 242 27 120 27 118 0 2 642 0 4 494 0 0,20 560 609 620
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 4 284 4 333 4 257 2 275 3 217 5 785 3 986 9 275 4 306 4 112 4 597 3 231 0 4 505 0,07 200 779 663
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 7 350 9 150 8 071 4 753 6 114 9 988 5 458 9 925 9 804 8 268 9 935 9 730 0 7 510 0,11 303 434 272
827 173 vodovody požární z trub litinových M 7 115 0 0 5 777 8 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 58 951 192
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 920 7 389 6 691 4 366 7 264 6 256 7 831 7 110 4 423 4 438 4 822 5 175 4 344 6 013 1,35 3 721 424 492
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 7 801 14 906 4 872 6 146 0 0 14 169 0 0 0 0 14 733 0 0 0,09 260 123 557
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 8 694 8 733 8 751 6 510 6 342 13 059 24 917 10 380 5 432 20 084 8 217 1 552 0 4 817 0,41 1 131 974 992
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 7 186 6 951 7 819 4 620 5 738 8 516 9 274 5 410 8 246 4 631 6 745 0 0 0 0,71 1 963 347 000
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 17 262 18 074 47 723 24 890 0 37 044 11 187 0 0 0 10 711 16 302 3 667 0 0,05 126 302 974
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 11 467 0 0 21 570 0 0 0 0 0 0 4 528 0 0 0 0,01 14 953 592
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 20 862 40 726 15 393 22 701 13 796 43 769 16 858 20 389 0 15 251 0 32 856 0 0 0,06 162 974 597
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 19 894 0 0 0 0 22 368 17 861 0 0 0 0 0 0 0 0,11 313 754 944
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 658 0 0 0 0 7 863 5 188 7 245 0 0 21 425 4 219 0 5 591 0,01 37 177 787
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 16 118 0 0 0 0 12 888 11 302 5 877 0 5 038 10 768 22 129 0 17 109 0,06 174 316 723
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 988 0 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 24 744 832