Porovnání položek OTSKP oproti měrným cenám

Porovnání statistického výstupu vítězných nabídek z Měrných cen oproti vybraným rozhodujícím položkám OTSKP-SPK v cenové úrovni 2017.

Kód položky Název položky MJ MIN
[Kč]
MAX
[Kč]
Průměr
[Kč]
Medián
[Kč]
OTSKP 2017
[Kč]
Rozdíl OTSKP/Průměr
[%]
Rozdíl OTSKP/Medián
[%]
11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 0 31 16 17 2 -87,7 -88,2
11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 2 255 43 31 39 -9,9 25,8
11130 SEJMUTÍ DRNU M2 5 320 29 21 26 -10,8 22,5
11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 2 894 2 894 2 894 2 894 3 180 9,9 9,9
11243 ÚPRAVA STROMŮ D PŘES 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 4 857 4 857 4 857 4 857 5 330 9,7 9,7
11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 104 2 988 673 534 800 18,9 49,7
11313A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY M3 350 350 350 350 510 45,7 45,7
11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 387 1 340 661 657 867 31,3 32,0
11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 50 4 728 722 313 231 -68,0 -26,3
11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 232 1 319 690 718 733 6,3 2,1
11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 75 338 156 124 115 -26,2 -7,4
11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 338 894 662 739 752 13,7 1,7
11331 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY M3 200 328 264 264 168 -36,4 -36,4
11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 36 4 079 223 165 222 -0,3 34,3
11332A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY M3 145 145 145 145 199 37,2 37,2
11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 118 1 727 500 474 474 -5,2 0,0
11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 122 1 051 493 433 809 64,2 86,8
11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 697 2 920 1 817 1 825 2 210 21,6 21,1
11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 608 2 138 1 373 1 373 867 -36,9 -36,9
11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 280 850 648 782 336 -48,2 -57,0
11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 78 4 079 813 555 539 -33,7 -2,9
11344 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM VČET PODKLADU M3 927 1 310 1 119 1 119 888 -20,6 -20,6
11345 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU M3 264 4 399 1 792 1 807 493 -72,5 -72,7
11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL M3 63 1 056 686 917 394 -42,6 -57,0
11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3 129 1 775 520 419 328 -36,9 -21,6
11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 147 608 420 445 502 19,4 12,8
11348A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU - BEZ DOPRAVY M3 1 046 1 046 1 046 1 046 479 -54,2 -54,2
11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 20 125 45 37 37 -17,3 -0,6
11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 38 155 73 72 84 14,7 17,0
11352A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY M 85 85 85 85 83 -2,5 -2,5
11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA TKM 6 91 29 10 12 -58,8 19,6
11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 43 2 040 291 157 184 -36,7 17,4
11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 37 577 128 75 84 -34,6 12,0
11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M 30 231 60 38 59 -2,2 53,5
11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M 32 150 97 108 115 18,0 7,0
11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 61 99 80 80 34 -57,5 -57,5
11411 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ VČET PODKLADU M3 430 430 430 430 749 74,2 74,2
11414 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VČET PODKL M3 306 306 306 306 306 0,0 0,0
11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL M3 637 3 006 1 320 819 700 -47,0 -14,6
11421 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ M3 2 186 2 186 2 186 2 186 3 450 57,8 57,8
11422 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETONU PROSTÉHO M3 1 760 1 760 1 760 1 760 3 450 96,1 96,1
11424 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO M3 690 690 690 690 504 -27,0 -27,0
11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 41 332 98 67 77 -21,1 14,2
11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 30 96 80 95 125 56,5 32,3
11522 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M M 133 685 332 177 369 11,3 108,9
11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M 239 692 464 487 468 0,8 -3,9
11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M 445 711 587 593 662 12,8 11,7
11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 571 1 460 995 881 1 090 9,5 23,7
11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 1 000 4 692 2 385 1 887 1 630 -31,7 -13,6
11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M M 305 2 698 1 894 1 990 2 510 32,5 26,1
11528 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M M 1 902 1 902 1 902 1 902 2 510 32,0 32,0
12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 8 399 92 59 49 -46,7 -17,5
121109 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ORNICE M3 4 10 8 10 14 75,0 40,0
12110A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY M3 406 406 406 406 33 -91,9 -91,9
12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 18 1 000 256 147 115 -55,2 -21,6
12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 142 142 142 142 250 75,6 75,6
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 29 513 122 102 164 34,7 61,5
12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3 202 705 341 287 493 44,5 71,5
12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 82 511 205 160 120 -41,4 -25,0
12483 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 263 459 361 361 270 -25,2 -25,2
124839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 16 16 16 16 20 25,0 25,0
12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 11 1 225 76 45 140 85,0 214,1
12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 19 299 149 146 120 -19,6 -18,1
12683 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II M3 417 417 417 417 468 12,2 12,2
12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I M3 267 267 267 267 267 0,0 0,0
12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 144 149 146 146 123 -15,9 -15,9
12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 146 181 164 165 154 -6,2 -6,6
12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3 56 402 234 239 297 26,9 24,3
12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 7 56 32 32 1 -96,8 -96,8
12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 0 702 255 240 390 52,9 62,6
12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 21 73 61 73 38 -37,9 -47,8
12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 24 86 54 53 73 35,5 37,7
12926 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM M2 91 91 91 91 115 26,8 26,8
12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 116 435 264 257 294 11,2 14,3
12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 0 321 84 64 86 2,4 33,5
12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 0 260 105 104 115 9,5 11,0
12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M 56 390 127 92 154 21,4 66,6
12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 178 1 100 565 483 315 -44,3 -34,7
12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 443 3 500 952 556 522 -45,2 -6,0
12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 225 2 500 741 468 415 -44,0 -11,3
13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 33 2 614 311 206 203 -34,7 -1,6
13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 89 430 227 216 347 53,2 60,9
13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 77 1 380 351 252 246 -29,9 -2,5
13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 219 1 744 714 516 1 350 89,1 161,4
13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 168 1 075 499 376 589 18,0 56,5
13383 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 698 995 772 698 1 030 33,3 47,5
13773 VYKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I M3 2 804 2 804 2 804 2 804 2 580 -8,0 -8,0
141146 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 400MM M 5 500 10 125 7 813 7 813 10 900 39,5 39,5
141157 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 500MM M 9 805 9 805 9 805 9 805 12 000 22,4 22,4
141158 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 600MM M 11 149 21 930 16 540 16 540 22 100 33,6 33,6
14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 2 466 2 565 2 518 2 539 2 680 6,4 5,6
141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 1 646 4 500 2 452 2 141 2 300 -6,2 7,4
17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 9 495 147 66 55 -62,6 -16,3
171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 27 495 99 71 55 -44,4 -22,3
171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3 60 60 60 60 59 -2,1 -2,1
171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 44 125 60 52 69 15,3 31,9
171104 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 101% PS M3 54 72 67 72 73 9,2 1,4
171106 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 103% PS M3 113 113 113 113 100 -11,5 -11,5
17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 261 312 278 261 345 24,0 32,0
171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 163 277 206 202 375 81,7 85,8
17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 635 27 13 16 -41,1 23,1
17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 32 411 233 258 105 -55,0 -59,2
171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3 170 170 170 170 105 -38,3 -38,3
17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0 920 348 335 519 49,2 54,9
17260 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN KAMENITÝCH M3 818 818 818 818 177 -78,4 -78,4
17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 30 719 251 221 188 -25,2 -14,7
173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 144 578 228 207 207 -9,2 0,0
17320 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 86 578 184 103 138 -25,1 34,0
17360 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH M3 398 695 546 546 364 -33,4 -33,4
17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 144 882 508 617 679 33,7 10,0
17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 1 421 1 421 1 421 1 421 558 -60,7 -60,7
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 17 628 174 140 105 -39,8 -25,2
17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 39 50 43 39 51 19,5 30,8
17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 100 415 223 112 315 41,1 181,8
17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3 500 838 669 669 96 -85,6 -85,6
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 160 881 490 520 600 22,4 15,4
17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 77 598 248 218 193 -22,1 -11,3
17521 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT M3 243 243 243 243 286 17,7 17,7
17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3 218 422 298 275 364 22,2 32,2
17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 160 1 082 554 531 720 30,0 35,6
17591 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 303 638 495 638 364 -26,5 -42,9
17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3 143 993 404 211 286 -29,2 35,5
17650 VÝPLNĚ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 450 450 450 450 443 -1,6 -1,6
17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 528 1 613 766 616 1 030 34,5 67,2
17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 100 657 478 657 145 -69,7 -77,9
17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 104 853 516 657 386 -25,2 -41,2
17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 550 633 605 633 606 0,1 -4,3
17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 158 904 600 702 231 -61,5 -67,1
18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 6 21 13 11 20 56,7 81,8
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 4 49 16 13 13 -20,3 0,0
18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 6 19 14 14 20 47,5 47,4
18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 3 172 28 18 6 -78,2 -67,4
18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 17 263 74 20 20 -73,0 -0,6
18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 5 694 92 20 20 -78,3 0,0
18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 33 448 206 165 207 0,6 25,5
18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 20 159 36 22 22 -39,2 0,0
18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 9 75 27 21 31 15,3 47,6
18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 22 60 45 44 41 -8,3 -6,8
18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 36 36 36 36 54 50,0 50,0
18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2 85 85 85 85 98 15,3 15,3
18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 10 990 150 125 159 6,1 27,2
18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 9 155 22 14 15 -33,3 7,1
18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 5 63 20 19 22 11,8 18,0
18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 15 180 42 33 31 -27,0 -5,2
18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 36 36 36 36 39 8,3 8,3
18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 21 54 38 40 73 93,9 83,5
184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 40 553 95 60 72 -24,3 19,4
184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M KUS 1 590 3 000 2 197 2 000 913 -58,4 -54,4
184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 950 3 750 1 715 1 361 1 040 -39,4 -23,6
184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 585 6 185 2 591 2 430 1 230 -52,5 -49,4
184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 1 785 1 785 1 785 1 785 1 540 -13,7 -13,7
184B16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 3 826 3 826 3 826 3 826 2 480 -35,2 -35,2
184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 5 776 5 776 5 776 5 776 3 180 -44,9 -44,9
184D11 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 0,8M KUS 1 171 1 975 1 573 1 573 431 -72,6 -72,6
184D14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,5M KUS 1 913 19 132 8 101 3 257 770 -90,5 -76,4
184D16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE PŘES 1,75M KUS 1 913 1 913 1 913 1 913 1 620 -15,3 -15,3
184D24 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH V KONTEJNERU VÝŠKY KMENE DO 1,5M KUS 3 826 3 826 3 826 3 826 852 -77,7 -77,7
18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 44 1 000 372 418 386 3,9 -7,7
21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 520 789 586 520 694 18,5 33,5
21151 SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2 924 2 924 2 924 2 924 880 -69,9 -69,9
21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 176 778 524 554 694 32,6 25,2
21157 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 447 447 447 447 592 32,6 32,6
21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 22 130 53 48 48 -9,3 -0,2
211991 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PVC M2 79 79 79 79 113 42,9 42,9
211992 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE M2 96 96 96 96 87 -8,9 -8,9
21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 379 379 379 379 259 -31,6 -31,6
212035 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 413 413 413 413 253 -38,7 -38,7
212135 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 150MM, RÝHA TŘ I M 478 478 478 478 337 -29,5 -29,5
21261 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM M 391 391 391 391 245 -37,4 -37,4
21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 150 387 286 292 273 -4,6 -6,4
212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 150 395 255 228 260 2,1 14,1
21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 180 963 453 431 312 -31,2 -27,5
212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 127 474 281 293 297 5,5 1,3
212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 189 650 353 345 454 28,6 31,6
21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 50 963 485 521 363 -25,1 -30,3
212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 290 648 400 331 345 -13,8 4,2
212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 527 527 527 527 531 0,7 0,7
224367 VÝZTUŽ PILOT TUHÁ T 22 730 22 730 22 730 22 730 26 300 15,7 15,7
22452 PILOTY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 507 1 209 892 1 118 954 7,0 -14,7
22457 PILOTY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4 330 4 330 4 330 4 330 780 -82,0 -82,0
22494 PILOTY ZHOTOV NA MÍSTĚ Z KOVU (VÝPAŽNICE PONECH VE VRTU) T 5 788 48 925 24 414 22 730 26 000 6,5 14,4
22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 10 000 37 821 26 004 27 964 28 700 10,4 2,6
22595 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (KUBATURA) M3 7 500 13 915 10 708 10 708 6 570 -38,6 -38,6
22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 434 833 593 434 349 -41,2 -19,6
22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 733 30 858 20 514 22 000 23 400 14,1 6,4
22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 2 850 9 375 6 970 7 500 4 720 -32,3 -37,1
22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 267 920 555 526 267 -51,9 -49,2
227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 160 1 700 1 033 1 136 1 740 68,4 53,1
227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 1 344 3 117 1 855 1 480 2 180 17,5 47,3
227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU M 1 585 1 595 1 590 1 590 2 600 63,5 63,5
23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST) T 17 575 27 062 22 318 22 318 22 000 -1,4 -1,4
23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 2 502 3 920 2 931 2 650 2 670 -8,9 0,7
23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 5 843 49 231 16 724 14 305 17 400 4,0 21,6
23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 25 2 500 1 536 1 850 2 130 38,7 15,1
23218 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (KUBATURA) M3 13 725 13 725 13 725 13 725 18 500 34,8 34,8
23318A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 980 980 980 980 888 -9,4 -9,4
23417 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 17 805 17 805 17 805 17 805 16 500 -7,3 -7,3
24512 KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU M3 3 827 44 781 13 182 8 350 6 110 -53,6 -26,8
24768 OBSYP STUDNY TĚSNÍCÍ ZE ZEMIN M3 687 687 687 687 633 -7,9 -7,9
261114 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ I D DO 35MM M 371 371 371 371 484 30,6 30,6
261116 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ I D DO 80MM M 832 963 898 898 963 7,3 7,3
26114 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM M 1 430 1 430 1 430 1 430 1 400 -2,1 -2,1
261215 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. II D DO 50MM M 2 032 2 032 2 032 2 032 787 -61,3 -61,3
261216 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ II D DO 80MM M 1 267 1 267 1 267 1 267 1 010 -20,3 -20,3
26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM M 1 200 1 311 1 255 1 255 1 210 -3,6 -3,6
26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM M 848 4 418 2 004 1 376 1 410 -29,7 2,5
26125 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM M 1 708 1 803 1 756 1 756 1 660 -5,5 -5,5
26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM M 1 280 1 280 1 280 1 280 1 450 13,3 13,3
26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM M 879 1 536 1 221 1 235 1 690 38,4 36,8
26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM M 1 710 1 710 1 710 1 710 1 840 7,6 7,6
26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM M 2 209 2 209 2 209 2 209 2 230 1,0 1,0
26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM M 2 760 2 851 2 806 2 806 2 540 -9,5 -9,5
261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M 285 1 040 781 915 1 050 34,5 14,8
261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 308 1 562 964 1 065 1 450 50,4 36,1
261515 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM M 852 1 416 1 198 1 326 1 640 36,9 23,7
261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M 1 068 3 277 1 730 1 275 2 310 33,5 81,2
26152 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 100MM M 2 200 2 686 2 417 2 365 2 700 11,7 14,2
26153 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM M 1 308 3 332 2 312 2 295 3 090 33,7 34,6
26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM M 1 707 4 510 3 046 3 233 3 470 13,9 7,3
26155 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 300MM M 2 048 4 580 3 427 3 190 4 060 18,5 27,3
261615 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. VI D DO 50MM M 2 460 2 460 2 460 2 460 2 400 -2,4 -2,4
26164 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 200MM M 4 350 4 350 4 350 4 350 4 150 -4,6 -4,6
26165 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 300MM M 8 000 8 000 8 000 8 000 4 930 -38,4 -38,4
261716 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 80MM M 1 100 1 189 1 145 1 145 1 050 -8,3 -8,3
26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 1 606 1 606 1 606 1 606 1 400 -12,8 -12,8
261816 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 80MM M 1 083 1 083 1 083 1 083 1 380 27,5 27,5
261916 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 80MM M 4 444 4 444 4 444 4 444 2 500 -43,7 -43,7
26194 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM M 258 3 041 2 125 3 041 3 860 81,7 26,9
26A14 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM M 314 314 314 314 328 4,3 4,3
27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 580 1 460 729 645 760 4,3 17,8
27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 495 963 818 841 664 -18,8 -21,0
27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 5 500 5 500 5 500 5 500 6 110 11,1 11,1
27212 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 190 4 400 3 093 3 474 6 110 97,6 75,9
272124 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C25/30 M3 4 872 7 170 5 638 4 872 6 110 8,4 25,4
272213 OBKLAD ZÁKLADŮ Z LOM KAMENE M3 4 200 4 200 4 200 4 200 4 240 1,0 1,0
27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 1 915 3 789 2 582 2 545 3 030 17,3 19,0
272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 1 889 8 000 3 283 3 102 2 870 -12,6 -7,5
272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 216 9 291 3 185 2 935 3 280 3,0 11,8
272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 1 090 15 351 5 453 4 281 3 450 -36,7 -19,4
27232 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU M3 2 748 2 748 2 748 2 748 3 210 16,8 16,8
272323 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 M3 2 734 3 513 3 226 3 432 2 970 -7,9 -13,5
272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 2 498 12 691 4 299 3 645 3 560 -17,2 -2,3
272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 2 562 9 507 4 659 4 344 3 840 -17,6 -11,6
272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 10 568 38 188 21 496 20 500 25 100 16,8 22,4
272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 15 991 27 870 21 517 21 655 22 000 2,2 1,6
281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 5 023 5 820 5 422 5 422 5 820 7,3 7,3
281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 11 789 49 820 26 944 19 225 13 700 -49,2 -28,7
281661 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M3 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 0,0 0,0
282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 15 800 15 800 15 800 15 800 16 200 2,5 2,5
285365 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 7 438 21 846 14 642 14 642 6 470 -55,8 -55,8
285368 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 16 497 16 497 16 497 16 497 8 500 -48,5 -48,5
285369 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE M 1 650 1 650 1 650 1 650 677 -59,0 -59,0
285372 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 6 036 6 036 6 036 6 036 6 070 0,6 0,6
285375 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 10 100 10 100 10 100 10 100 10 600 5,0 5,0
285376 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 8M KUS 54 137 54 137 54 137 54 137 12 100 -77,6 -77,6
285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 4 110 26 050 18 128 21 682 15 200 -16,2 -29,9
285379 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE M 41 2 605 1 540 1 757 1 520 -1,3 -13,5
285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS 98 209 143 150 241 68,0 60,7
285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 55 337 175 173 313 79,2 81,2
285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ KUS 230 589 369 263 364 -1,4 38,2
285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ KUS 125 1 200 449 385 451 0,4 17,2
286674 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DÉLKY DO 9M ÚNOS DO 200KN KUS 8 413 8 413 8 413 8 413 875 -89,6 -89,6
28931 STŘÍKANÝ BETON M3 5 997 5 997 5 997 5 997 6 110 1,9 1,9
289314 STŘÍKANÝ BETON DO C25/30 M3 6 277 6 277 6 277 6 277 6 310 0,5 0,5
289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 6 625 11 129 9 159 10 565 7 640 -16,6 -27,7
289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T 24 032 41 349 33 109 33 528 28 800 -13,0 -14,1
28991 ZEMNÍ HŘEBY M 535 1 158 846 846 615 -27,3 -27,3
289941 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM M2 1 580 1 580 1 580 1 580 1 440 -8,9 -8,9
31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 9 569 9 569 9 569 9 569 8 510 -11,1 -11,1
311212 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC M3 9 944 9 944 9 944 9 944 2 860 -71,2 -71,2
31123 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 3 589 4 399 3 994 3 994 4 160 4,2 4,2
31131 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET M3 5 040 5 040 5 040 5 040 5 170 2,6 2,6
311314 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C25/30 M3 3 109 3 790 3 449 3 449 5 870 70,2 70,2
311324 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 8 980 8 980 8 980 8 980 6 110 -32,0 -32,0
311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 6 006 8 121 7 049 7 558 6 230 -11,6 -17,6
311363 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10335, 10338 T 21 655 21 655 21 655 21 655 30 800 42,2 42,2
311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 21 051 36 000 24 184 21 051 31 800 31,5 51,1
311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T 19 800 24 900 22 814 23 277 28 200 23,6 21,1
31712 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 43 391 43 391 43 391 43 391 26 400 -39,2 -39,2
317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 24 241 55 000 33 551 27 481 26 400 -21,3 -3,9
317126 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C40/50 M3 32 200 36 500 34 500 34 650 26 800 -22,3 -22,7
31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 51 195 109 106 129 18,0 21,3
31722 ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ M3 10 200 10 200 10 200 10 200 10 800 5,9 5,9
31731 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3 3 105 7 417 5 980 7 417 6 020 0,7 -18,8
317324 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 6 850 10 250 8 550 8 550 9 180 7,4 7,4
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 985 35 535 12 261 9 328 9 370 -23,6 0,5
317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 8 850 17 352 13 492 14 904 9 840 -27,1 -34,0
317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 18 392 43 070 22 061 21 051 25 500 15,6 21,1
317366 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T 20 293 22 392 21 244 21 146 26 300 23,8 24,4
31811 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON M3 11 035 11 035 11 035 11 035 6 600 -40,2 -40,2
318365 VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B T 18 788 18 788 18 788 18 788 30 300 61,3 61,3
32522 ZDI PŘEHRADNÍ Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M3 16 891 16 891 16 891 16 891 17 900 6,0 6,0
325315 ZDI PŘEHRADNÍ Z PROST BETONU DO C30/37 M3 4 540 4 540 4 540 4 540 6 690 47,4 47,4
327115 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3 12 452 12 452 12 452 12 452 6 780 -45,5 -45,5
32712 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 4 000 7 729 5 865 5 865 11 200 91,0 91,0
327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3 863 9 822 5 208 3 980 4 160 -20,1 4,5
327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 4 903 9 234 7 068 7 068 4 900 -30,7 -30,7
327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 3 766 9 603 5 722 4 760 3 780 -33,9 -20,6
327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 6 105 6 105 6 105 6 105 7 070 15,8 15,8
3272A8 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC M3 3 221 3 221 3 221 3 221 4 200 30,4 30,4
32731 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET M3 6 000 6 000 6 000 6 000 4 090 -31,8 -31,8
327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3 066 7 855 4 409 4 320 4 390 -0,4 1,6
327315 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 634 7 000 4 658 3 634 4 630 -0,6 27,4
327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 4 038 11 052 6 149 5 753 5 340 -13,2 -7,2
327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 260 13 811 6 344 5 653 5 550 -12,5 -1,8
327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 18 392 37 952 22 569 21 051 25 100 11,2 19,2
327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T 18 650 25 300 21 491 21 173 22 800 6,1 7,7
32812 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 2M - 4M M2 3 856 3 856 3 856 3 856 2 720 -29,5 -29,5
32813 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 4M - 6M M2 2 675 3 250 2 867 2 675 3 180 10,9 18,9
32814 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 6M - 8M M2 4 654 4 654 4 654 4 654 3 950 -15,1 -15,1
32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M M2 756 756 756 756 1 290 70,6 70,6
32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4M M2 756 1 370 910 756 1 390 52,8 83,8
32833 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 4M - 6M M2 1 570 1 570 1 570 1 570 1 590 1,3 1,3
33311 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ BETON M3 9 310 19 310 14 310 14 310 9 550 -33,3 -33,3
333125 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 8 775 8 775 8 775 8 775 13 900 58,4 58,4
333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 15 353 15 353 15 353 15 353 4 630 -69,8 -69,8
333314 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3 940 6 400 5 590 6 400 4 050 -27,5 -36,7
333315 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 4 150 4 150 4 150 4 150 4 200 1,2 1,2
333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 2 142 27 008 9 229 7 871 4 880 -47,1 -38,0
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 0 23 460 7 606 6 056 5 170 -32,0 -14,6
333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 6 824 58 187 19 199 14 451 5 640 -70,6 -61,0
33336 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI T 23 500 23 500 23 500 23 500 27 300 16,2 16,2
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0 24 616 21 115 20 293 25 100 18,9 23,7
333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 0 25 976 20 396 21 215 24 200 18,7 14,1
333368 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL ZE SVAŘ SÍTÍ T 22 392 22 392 22 392 22 392 25 200 12,5 12,5
334221 OBKLAD MOSTNÍCH PILÍŘŮ KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 16 120 16 120 16 120 16 120 7 750 -51,9 -51,9
334324 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 6 166 6 316 6 241 6 241 7 940 27,2 27,2
334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 5 297 40 473 10 888 8 625 8 220 -24,5 -4,7
334326 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 6 479 57 302 16 868 14 542 8 600 -49,0 -40,9
334336 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 9 157 9 157 9 157 9 157 10 300 12,5 12,5
334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 18 650 24 948 21 424 21 051 26 100 21,8 24,0
334366 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z KARI-SÍTÍ T 22 392 22 392 22 392 22 392 26 300 17,5 17,5
334367 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV TUHÁ T 25 798 25 798 25 798 25 798 27 300 5,8 5,8
33437 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV PŘEDPÍNACÍ T 103 551 103 551 103 551 103 551 95 900 -7,4 -7,4
334373 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z PŘEDP KABELŮ T 203 414 203 414 203 414 203 414 95 900 -52,9 -52,9
334375 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z PŘEDP TYČÍ T 66 253 101 834 84 044 84 044 95 900 14,1 14,1
33712 SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ M3 14 834 25 074 19 837 21 032 20 800 4,9 -1,1
33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 45 125 93 631 68 410 62 403 60 000 -12,3 -3,9
33794 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU T 45 078 45 078 45 078 45 078 60 800 34,9 34,9
33811 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON M3 4 400 16 416 9 944 9 481 14 400 44,8 51,9
33814 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ Z LEHKÝCH BETONŮ M3 5 937 14 597 8 770 7 274 10 700 22,0 47,1
33823 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 4 879 4 879 4 879 4 879 4 160 -14,7 -14,7
33894a SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ T 153 111 549 74 417 111 549 62 000 -16,7 -44,4
34215 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M3 50 000 50 000 50 000 50 000 20 400 -59,2 -59,2
34216 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ KERAMICKÝCH M3 8 120 8 120 8 120 8 120 8 120 0,0 0,0
342182 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ ZE DŘEVA TVRDÉHO M3 15 500 15 500 15 500 15 500 16 900 9,0 9,0
34711 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON M2 2 261 2 261 2 261 2 261 1 740 -23,0 -23,0
34712 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M2 1 392 2 142 1 687 1 678 2 390 41,6 42,5
347125 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2 1 228 2 044 1 625 1 559 2 260 39,1 45,0
34714 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z LEHKÉHO BETONU M2 1 836 2 122 1 991 1 926 2 430 22,1 26,1
34715 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M2 1 685 3 803 1 984 1 805 2 180 9,9 20,8
34732 STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET M3 7 339 7 339 7 339 7 339 6 980 -4,9 -4,9
347365 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z OCELI 10505, B500B T 26 501 26 501 26 501 26 501 30 300 14,3 14,3
347366 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z KARI SÍTÍ T 26 501 26 501 26 501 26 501 26 300 -0,8 -0,8
34796 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH M2 3 895 3 895 3 895 3 895 5 170 32,7 32,7
34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA M2 2 812 3 468 3 242 3 399 3 900 20,3 14,7
348171 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG 83 138 112 114 62 -44,9 -45,8
34823 PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL PÁLENÝCH M3 7 735 7 735 7 735 7 735 7 270 -6,0 -6,0
386114 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PROST BET DO C25/30 M3 22 758 24 500 23 048 22 758 10 100 -56,2 -55,6
386125 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ ZE ŽELBET DO C30/37 M3 2 209 754 3 242 396 2 649 091 2 495 122 13 300 -99,5 -99,5
38631 KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET M3 18 456 18 456 18 456 18 456 6 110 -66,9 -66,9
386314 KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET DO C25/30 M3 3 872 3 872 3 872 3 872 6 110 57,8 57,8
38632 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET M3 841 209 841 209 841 209 841 209 6 210 -99,3 -99,3
386324 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 10 325 10 325 10 325 10 325 6 210 -39,9 -39,9
386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 5 787 10 352 8 003 8 000 6 510 -18,7 -18,6
38636 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z OCELI T 27 900 27 900 27 900 27 900 28 200 1,1 1,1
386365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B T 20 293 37 571 25 628 22 325 25 100 -2,1 12,4
386366 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ T 25 300 39 278 29 606 26 923 26 300 -11,2 -2,3
386385 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 8 742 8 742 8 742 8 742 8 790 0,5 0,5
38694 ODLUČOVAČ BENZINU A OLEJŮ (LAPOL) KUS 213 541 314 030 263 786 263 786 289 600 9,8 9,8
388111 TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH M 149 341 248 238 238 -3,8 0,0
388112 TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC DVOUOTVOROVÝCH M 208 208 208 208 245 17,8 17,8
388151 TĚLESO KABELOVODU Z PLAST ŽLABŮ JEDNOOTVOROVÝCH M 270 270 270 270 164 -39,2 -39,2
38831 TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU M3 4 100 4 100 4 100 4 100 3 560 -13,2 -13,2
388366 VÝZTUŽ TĚLES KABELOVODU Z KARI SÍTÍ T 28 802 32 309 30 556 30 556 26 300 -13,9 -13,9
38894 TĚLESO KABELOVODU Z KOVU T 301 816 628 284 493 843 551 430 60 800 -87,7 -89,0
388945 TĚLESO KABELOVODU Z NEREZ OCELI T 202 875 530 667 366 771 366 771 308 000 -16,0 -16,0
38894a TĚLESO KABELOVODU Z OCELI S 235 T 454 059 1 540 000 997 029 997 029 59 700 -94,0 -94,0
389126 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C40/50 M3 34 512 34 512 34 512 34 512 15 200 -56,0 -56,0
389324 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 6 223 21 807 15 115 15 456 8 280 -45,2 -46,4
389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 4 800 12 854 6 330 5 768 7 000 10,6 21,4
389326 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 2 940 8 735 5 784 6 360 8 680 50,1 36,5
389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 18 392 24 998 19 916 19 866 24 500 23,0 23,3
389385 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 8 037 8 037 8 037 8 037 12 800 59,3 59,3
411123 STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C16/20 M3 6 653 6 653 6 653 6 653 10 400 56,3 56,3
411325 STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 10 464 10 464 10 464 10 464 7 750 -25,9 -25,9
41136 VÝZTUŽ STROPŮ Z OCELI T 29 179 29 179 29 179 29 179 28 200 -3,4 -3,4
417124 ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C25/30 M3 11 538 11 538 11 538 11 538 12 700 10,1 10,1
417325 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4 971 4 971 4 971 4 971 5 440 9,4 9,4
417364 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10425 T 28 376 28 376 28 376 28 376 28 200 -0,6 -0,6
417365 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 21 796 21 796 21 796 21 796 28 800 32,1 32,1
420124 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELBET DÍLCŮ DO C25/30 M3 15 557 15 557 15 557 15 557 14 500 -6,8 -6,8
420312 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C12/15 M3 2 150 2 150 2 150 2 150 2 960 37,7 37,7
420314 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 2 423 3 803 3 113 3 113 3 210 3,1 3,1
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 2 518 6 336 3 796 3 818 3 310 -12,8 -13,3
420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 3 335 4 294 3 949 3 941 3 470 -12,1 -12,0
420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 18 788 24 616 21 242 20 293 25 100 18,2 23,7
420366 VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z KARI SÍTÍ T 23 060 23 060 23 060 23 060 24 200 4,9 4,9
421324 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 8 360 45 367 29 765 35 568 8 580 -71,2 -75,9
421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 2 202 27 869 6 331 5 506 8 780 38,7 59,5
421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 5 176 12 725 9 587 9 021 8 980 -6,3 -0,5
421335 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C30/37 M3 6 711 12 500 9 564 10 095 12 500 30,7 23,8
421336 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50 M3 10 555 10 555 10 555 10 555 12 900 22,2 22,2
421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 18 650 27 499 21 517 20 748 27 900 29,7 34,5
421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 22 392 25 976 23 624 22 502 24 200 2,4 7,5
421368 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE SVAŘ SÍTÍ T 22 392 22 392 22 392 22 392 26 300 17,5 17,5
421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 52 937 121 711 73 319 61 539 95 900 30,8 55,8
422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 4 098 11 200 8 188 8 726 11 200 36,8 28,3
422335 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3 7 736 10 809 9 066 8 695 11 200 23,5 28,8
422336 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 9 025 11 285 9 996 9 983 11 500 15,0 15,2
422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 18 788 23 571 21 066 20 293 25 100 19,1 23,7
422366 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 25 764 25 764 25 764 25 764 23 700 -8,0 -8,0
42237 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ T 53 755 85 000 79 792 85 000 95 900 20,2 12,8
422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 50 980 180 383 72 026 63 547 95 900 33,1 50,9
42417 MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI T 65 234 65 234 65 234 65 234 67 100 2,9 2,9
42417a MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 65 234 65 234 65 234 65 234 61 500 -5,7 -5,7
425231 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 52 836 137 750 95 293 95 293 180 400 89,3 89,3
425234 SYNCHR ZVED MOST POLE Š DO 14M HM PŘES 400T NA VÝŠ PŘES 1,5M KUS 790 000 790 000 790 000 790 000 211 200 -73,3 -73,3
425311 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 593 746 593 746 593 746 593 746 275 900 -53,5 -53,5
425431 SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 362 154 362 154 362 154 362 154 359 700 -0,7 -0,7
426141 PORTÁL 1NOS 15,5M DZ DO 40M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 394 500 1 034 017 714 258 714 258 399 200 -44,1 -44,1
426311 PORTÁL 1NOSNÍK 22M DZ DO 35M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 728 700 -39,3 -39,3
426341 PORTÁL 1NOSNÍK 22M DZ DO 35M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 634 025 634 025 634 025 634 025 564 800 -10,9 -10,9
426411 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 514 451 811 306 663 459 664 620 928 800 40,0 39,7
426431 PORTÁL 2NOSN 20M DZ DO 60M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 700 904 700 904 700 904 700 904 816 000 16,4 16,4
426831 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 10M2 BEZ LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 350 452 350 452 350 452 350 452 269 600 -23,1 -23,1
426841 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 10M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 817 469 817 469 817 469 817 469 243 100 -70,3 -70,3
426843 POLOPORT JEDNOD DZ DO 10M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DEMONT KUS 57 475 57 475 57 475 57 475 43 400 -24,5 -24,5
426911 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 850 000 850 000 850 000 850 000 399 200 -53,0 -53,0
426912 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 OBSL LÁV EL VYB MONT BEZ DOD KUS 95 095 95 095 95 095 95 095 100 000 5,2 5,2
426913 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 OBSL LÁV EL VYB DEMONT KUS 57 369 57 369 57 369 57 369 69 400 21,0 21,0
426941 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 329 360 344 850 337 105 337 105 338 400 0,4 0,4
426943 POLOPORT JEDNODUCH DZ DO 25M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DEMONT KUS 55 800 55 800 55 800 55 800 56 500 1,3 1,3
427325 ZAKRYTÍ KANÁLŮ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 7 099 7 099 7 099 7 099 8 040 13,3 13,3
427366 VÝZTUŽ ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z KARI SÍTÍ T 27 870 27 870 27 870 27 870 26 300 -5,6 -5,6
42815 MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ M2 259 262 261 261 262 0,6 0,6
42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 437 1 400 832 782 1 140 37,0 45,8
43111 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 7 325 9 850 8 849 9 110 9 750 10,2 7,0
43112 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 14 151 14 151 14 151 14 151 13 100 -7,4 -7,4
431124 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 10 619 17 267 14 480 15 181 13 400 -7,5 -11,7
431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 6 365 23 820 14 802 14 114 13 700 -7,4 -2,9
431314 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 2 326 14 433 6 510 5 010 5 070 -22,1 1,2
431324 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 5 450 5 450 5 450 5 450 5 440 -0,2 -0,2
431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5 221 11 016 8 119 8 119 5 740 -29,3 -29,3
431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 18 788 40 363 26 561 25 594 29 900 12,6 16,8
43411 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON M3 18 362 18 362 18 362 18 362 10 900 -40,6 -40,6
434124 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 12 445 12 445 12 445 12 445 16 500 32,6 32,6
434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 5 025 27 418 16 949 14 114 16 800 -0,9 19,0
43432 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZE ŽELEZOBETONU M3 4 130 4 130 4 130 4 130 4 880 18,2 18,2
434325 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 6 348 6 348 6 348 6 348 5 640 -11,1 -11,1
434365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ STUPŇŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 23 005 40 363 31 684 31 684 29 900 -5,6 -5,6
434366 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ STUPŇŮ Z KARI SÍTÍ T 18 650 18 650 18 650 18 650 26 300 41,0 41,0
451211 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO M3 699 3 904 1 872 1 442 1 730 -7,6 19,9
45123 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z CIHEL PÁLENÝCH M3 4 741 4 741 4 741 4 741 4 160 -12,2 -12,2
45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1 688 4 500 2 367 2 142 2 470 4,4 15,3
451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 392 3 324 2 316 2 436 2 340 1,1 -3,9
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 216 4 500 2 186 2 150 2 340 7,0 8,8
451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1 596 4 329 2 451 2 315 2 550 4,0 10,1
451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 216 6 148 2 596 2 563 2 720 4,8 6,1
451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2 500 3 520 2 942 2 993 2 920 -0,7 -2,4
451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 M3 2 000 2 591 2 177 2 147 2 730 25,4 27,1
451323 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3 2 185 2 802 2 404 2 315 2 780 15,6 20,1
451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 2 185 3 274 2 744 2 909 2 860 4,2 -1,7
451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 4 250 5 980 5 115 5 115 2 960 -42,1 -42,1
45136 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI T 24 994 24 994 24 994 24 994 27 300 9,2 9,2
451365 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B T 21 201 22 400 22 057 22 400 28 200 27,8 25,9
451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 11 465 35 045 22 278 20 800 26 300 18,1 26,4
451368 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ T 18 500 22 261 20 381 20 381 26 300 29,0 29,0
45138 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET VČET VÝZTUŽE M3 3 368 3 368 3 368 3 368 4 090 21,4 21,4
451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3 4 665 4 665 4 665 4 665 3 940 -15,5 -15,5
451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 3 701 4 665 3 809 3 701 4 090 7,4 10,5
45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 2 641 54 000 15 602 2 883 3 560 -77,2 23,5
45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 51 427 61 284 56 356 56 356 104 000 84,5 84,5
45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 129 1 470 718 751 779 8,4 3,8
451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 651 769 740 751 864 16,7 15,1
45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 216 4 560 667 632 720 7,9 13,9
451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 832 832 832 832 694 -16,6 -16,6
451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 570 680 630 640 737 17,0 15,2
45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1 469 2 254 1 938 2 122 1 560 -19,5 -26,5
45161 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 1 296 1 917 1 607 1 607 1 680 4,6 4,6
45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3 1 111 43 984 3 607 1 534 1 770 -50,9 15,4
45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3 2 653 2 653 2 653 2 653 2 420 -8,8 -8,8
457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 1 568 1 929 1 661 1 574 2 550 53,5 62,0
457313 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 M3 2 870 2 870 2 870 2 870 2 640 -8,0 -8,0
457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3 2 315 9 726 4 103 2 942 2 820 -31,3 -4,2
457323 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C16/20 M3 1 938 1 938 1 938 1 938 2 640 36,2 36,2
457324 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 2 942 4 609 3 382 2 988 2 820 -16,6 -5,6
457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 2 942 3 590 3 294 3 323 3 090 -6,2 -7,0
45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 51 427 125 000 66 833 62 807 78 200 17,0 24,5
45736 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI T 20 649 20 649 20 649 20 649 29 300 41,9 41,9
457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T 20 293 23 800 21 952 21 857 28 800 31,2 31,8
457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T 17 860 25 300 21 159 20 500 23 700 12,0 15,6
457384 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 11 778 11 778 11 778 11 778 3 610 -69,4 -69,4
45745 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY CEMENT M3 2 800 57 500 18 186 2 800 2 420 -86,7 -13,6
45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 78 200 102 079 94 120 102 079 78 200 -16,9 -23,4
461114 PATKY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 4 703 4 703 4 703 4 703 6 210 32,1 32,1
461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 1 760 2 200 2 053 2 200 1 960 -4,5 -10,9
461212 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 672 2 757 1 714 1 714 2 800 63,3 63,3
46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3 2 152 2 152 2 152 2 152 2 860 32,9 32,9
461313 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2 656 4 000 3 328 3 328 2 640 -20,7 -20,7
461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2 118 7 018 3 437 3 411 2 870 -16,5 -15,9
461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 3 058 7 309 4 553 3 897 3 080 -32,3 -21,0
46138 PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 4 665 4 665 4 665 4 665 5 440 16,6 16,6
461383 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3 5 429 5 429 5 429 5 429 5 170 -4,8 -4,8
461384 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 3 590 3 953 3 771 3 771 5 250 39,2 39,2
461385 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 5 134 5 134 5 134 5 134 5 440 6,0 6,0
46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 450 2 457 951 948 955 0,4 0,7
46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 894 6 396 1 921 1 241 1 480 -23,0 19,2
46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 438 1 033 900 1 032 1 004 11,5 -2,7
46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 167 1 476 833 857 752 -9,7 -12,3
46457 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 490 989 621 560 671 8,0 19,9
465385 DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 6 648 6 648 6 648 6 648 3 900 -41,3 -41,3
465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0 9 870 4 940 4 810 4 590 -7,1 -4,6
465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 979 4 308 2 954 2 790 2 860 -3,2 2,5
46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2 1 381 3 911 3 068 3 911 2 520 -17,9 -35,6
465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 246 817 532 532 561 5,5 5,5
465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 420 494 439 420 649 47,9 54,4
465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 147 486 268 237 221 -17,5 -6,8
46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 561 52 250 12 240 6 480 4 480 -63,4 -30,9
46615 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z TVÁRNIC Z PLASTICKÝCH HMOT M2 449 449 449 449 451 0,5 0,5
466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 394 873 657 689 512 -22,1 -25,7
467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M3 7 038 7 038 7 038 7 038 3 210 -54,4 -54,4
46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 2 815 3 891 3 420 3 891 5 070 48,2 30,3
467312 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C12/15 M3 6 271 6 271 6 271 6 271 4 550 -27,4 -27,4
467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 216 8 121 4 461 4 858 5 070 13,6 4,4
46738 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 4 035 4 035 4 035 4 035 5 440 34,8 34,8
467384 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT M3 6 788 11 985 9 387 9 387 6 310 -32,8 -32,8
467385 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT M3 4 039 7 093 5 897 6 559 6 600 11,9 0,6
56110 PODKLADNÍ BETON M3 2 000 4 159 2 610 2 328 2 720 4,2 16,8
561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3 1 986 2 746 2 494 2 690 2 720 9,1 1,1
561102 PODKLADNÍ BETON TŘ. II M3 2 195 2 475 2 335 2 335 2 260 -3,2 -3,2
561122 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM M2 274 274 274 274 232 -15,3 -15,3
56114 PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM M2 309 309 309 309 543 75,6 75,6
56132 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 100MM M2 229 229 229 229 179 -21,9 -21,9
56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 1 421 1 710 1 638 1 710 1 720 5,0 0,6
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 144 2 200 1 411 1 500 1 720 21,9 14,7
56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 178 605 280 264 255 -8,9 -3,4
561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 147 169 162 169 255 57,7 50,9
561432 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 150MM M2 351 351 351 351 247 -29,6 -29,6
56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2 233 352 281 284 345 22,7 21,3
561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 295 1 253 625 326 345 -44,8 5,8
56145 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 250MM M2 295 295 295 295 432 46,4 46,4
56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 1 570 4 232 2 571 2 301 1 770 -31,2 -23,1
562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I M3 305 1 271 972 1 156 1 770 82,2 53,1
562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 77 320 233 267 276 18,6 3,3
56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 289 352 311 302 355 14,0 17,5
562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM M2 204 290 235 224 355 50,8 58,5
56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 180 1 667 922 996 1 004 8,8 0,8
56312 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 100MM M2 99 99 99 99 99 0,1 0,1
56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 109 208 162 190 152 -6,5 -19,9
56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 105 357 197 199 196 -0,7 -1,6
56315 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM M2 258 271 265 265 239 -9,7 -9,7
56323 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM M2 146 146 146 146 148 1,4 1,4
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 150 1 206 625 581 679 8,7 16,9
56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 53 80 61 62 72 17,4 16,1
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 0 299 98 94 103 4,6 9,6
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 0 241 121 113 136 12,8 20,4
56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 46 300 155 157 168 8,3 7,0
56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 127 127 127 127 198 55,8 55,8
56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 561 1 497 880 700 568 -35,4 -18,9
56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 35 35 35 35 31 -11,4 -11,4
56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2 0 110 54 48 57 4,6 18,8
56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 100 200 150 150 84 -44,0 -44,0
56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM M2 97 97 97 97 64 -33,8 -33,8
56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2 37 94 66 66 77 17,0 17,0
56356 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 300MM M2 131 131 131 131 105 -19,9 -19,9
56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 157 817 427 350 766 79,2 118,9
56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 11 174 53 50 38 -27,9 -24,0
56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 21 80 50 48 77 55,3 60,4
56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 59 580 241 83 154 -36,1 85,1
56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 145 145 145 145 226 55,9 55,9
56413 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 40MM M2 198 198 198 198 218 10,1 10,1
56417 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 80MM M2 542 562 552 552 435 -21,2 -21,2
56430 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU M3 1 254 1 254 1 254 1 254 2 040 62,7 62,7
56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM M2 373 373 373 373 409 9,6 9,6
564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM M2 154 308 199 173 144 -27,5 -16,6
564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 150MM M2 139 218 189 200 210 10,9 4,9
567104 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM M3 900 1 350 1 050 900 1 560 48,5 73,3
567301 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA M3 667 1 437 1 018 951 1 310 28,7 37,7
567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 466 792 648 664 679 4,8 2,2
567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 352 652 502 502 722 43,8 43,8
567336 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM M2 110 110 110 110 107 -2,8 -2,8
567401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF CEM BETONU M3 4 059 4 059 4 059 4 059 3 820 -5,9 -5,9
567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 122 309 189 174 355 87,8 104,0
56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 424 941 717 665 694 -3,2 4,4
56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 30 136 85 80 72 -15,2 -10,0
56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 59 154 99 96 103 4,1 7,9
57130 UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO M3 4 500 4 500 4 500 4 500 3 310 -26,4 -26,4
57132 UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM M2 280 280 280 280 327 16,6 16,6
57140 VSYPNÝ MAKADAM M3 1 588 1 645 1 617 1 617 1 640 1,5 1,5
572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 11 17 13 11 8 -38,9 -29,2
572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 15 10 12 10 -2,4 -16,7
572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 11 49 19 15 12 -36,7 -18,0
572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 8 29 15 13 17 11,3 30,8
572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2 17 20 18 17 17 -6,4 -2,8
572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 17 24 22 22 24 10,4 9,1
572151 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,5KG/M2 M2 30 30 30 30 26 -13,3 -13,3
572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 6 500 30 8 8 -73,7 -3,8
572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 7 11 9 9 10 10,9 11,1
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 22 10 10 11 7,0 10,0
572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 16 11 10 12 13,0 14,8
572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 9 545 90 16 12 -86,7 -23,1
572222 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 0 25 15 16 15 -0,5 -6,3
572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 8 24 15 12 18 23,3 47,2
572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 9 23 17 17 21 26,4 20,1
572411 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 57 57 57 57 9 -84,2 -84,2
572414 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 11 13 12 12 12 2,1 2,1
572421 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 10 10 10 10 17 70,0 70,0
572423 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 12 12 12 12 22 76,8 76,8
572431 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 35 35 35 35 26 -25,7 -25,7
572441 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 39 39 39 39 31 -20,5 -20,5
572542 JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 2,0KG/M2 S DVOJ PODRC M2 35 350 193 193 31 -83,9 -83,9
572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2 43 123 68 43 44 -34,8 1,7
572732 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,5KG/M2 M2 58 58 58 58 52 -10,3 -10,3
572733 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 60 123 81 60 66 -18,5 10,0
572741 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 M2 70 77 76 77 44 -42,2 -42,9
572743 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 70 113 75 70 80 6,6 13,7
57329 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8 M2 139 149 144 144 135 -6,1 -6,1
5732A MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2 190 190 190 190 137 -28,0 -28,0
57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 13 144 58 62 90 54,7 46,3
57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 143 186 164 164 134 -18,4 -18,4
574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 187 4 594 2 849 3 356 5 110 79,3 52,3
574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 4 708 6 802 5 755 5 755 4 880 -15,2 -15,2
574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 3 597 10 640 5 096 4 129 5 070 -0,5 22,8
574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 122 331 198 185 204 3,2 10,3
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 120 615 193 175 195 1,0 11,4
574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 112 453 179 163 202 13,0 23,9
574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2 190 657 387 258 255 -34,1 -1,2
574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 174 353 207 185 243 17,6 31,2
574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 162 500 254 201 252 -0,8 25,2
574A45 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM M2 144 309 170 144 230 35,5 59,7
574A55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM M2 109 396 197 109 276 40,0 153,5
574A56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 210 609 326 257 284 -12,8 10,5
574B01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 M3 3 322 3 322 3 322 3 322 5 800 74,6 74,6
574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3 3 276 6 249 4 786 4 609 5 690 18,9 23,5
574B21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 30MM M2 118 118 118 118 174 47,5 47,5
574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM M2 214 262 238 238 220 -7,6 -7,6
574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 140 247 196 200 227 15,6 13,3
574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 150 294 203 179 283 39,6 57,8
574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3 4 335 5 118 4 857 5 118 4 340 -10,6 -15,2
574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 2 934 5 243 3 952 3 703 4 500 13,9 21,5
574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S M3 3 450 13 040 6 601 4 958 4 340 -34,3 -12,5
574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 131 500 226 202 226 -0,0 11,7
574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 163 380 266 254 261 -1,8 2,8
574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 163 555 223 207 270 20,9 30,6
574C57 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 60MM M2 350 350 350 350 251 -28,2 -28,2
574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 208 347 259 247 315 21,7 27,5
574C77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM M2 486 486 486 486 336 -30,9 -30,9
574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 210 390 296 297 349 18,0 17,5
574C88 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 90MM M2 316 387 339 316 391 15,2 23,9
574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 3 524 10 185 4 599 4 125 5 070 10,2 22,9
574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3 3 842 14 827 7 971 4 494 4 900 -38,5 9,0
574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 143 275 214 217 253 18,4 16,7
574D55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM M2 548 548 548 548 296 -46,0 -46,0
574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 130 330 233 217 305 31,0 40,2
574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 178 302 248 248 293 18,0 18,1
574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 250 375 290 267 356 22,8 33,3
574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 203 350 251 255 343 36,9 34,7
574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 0 798 363 355 393 8,2 10,6
574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 3 251 4 913 3 859 3 721 4 220 9,3 13,4
574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 3 003 13 144 5 354 4 751 4 170 -22,1 -12,2
574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 0 657 200 171 210 5,3 23,2
574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 166 264 211 212 252 19,6 19,0
574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 127 270 184 159 250 35,9 57,2
574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 186 738 339 270 294 -13,4 8,9
574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 186 500 310 244 292 -5,9 19,6
574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 197 400 267 248 338 26,8 36,6
574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 213 435 312 278 335 7,3 20,4
574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 227 519 283 266 374 32,4 40,6
574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 263 650 374 333 423 13,2 26,9
574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S M3 3 295 4 567 3 931 3 931 4 750 20,8 20,8
574F07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S M3 3 211 4 299 4 026 4 298 4 700 16,7 9,4
574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 131 555 214 156 236 10,5 51,3
574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 170 286 206 197 284 37,6 44,5
574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 241 320 271 258 282 4,1 9,3
574F68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 205 308 242 225 328 35,8 46,1
574F76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 452 452 452 452 378 -16,3 -16,3
574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 253 563 388 383 375 -3,3 -2,1
574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 227 446 309 291 422 36,5 45,0
574H12 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+ TL. 20MM M2 193 193 193 193 99 -48,6 -48,6
574H30 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 5 TL. 30MM M2 130 130 130 130 150 15,4 15,4
574I04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S M3 5 690 5 690 5 690 5 690 5 690 0,0 0,0
574I31 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 TL. 30MM M2 122 122 122 122 180 47,5 47,5
574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 148 378 220 209 228 3,8 9,1
574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2 249 249 249 249 284 14,1 14,1
574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3 4 509 10 146 7 758 9 491 6 460 -16,7 -31,9
574J31 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8 TL. 30MM M2 122 122 122 122 206 68,9 68,9
574J32 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM M2 146 146 146 146 216 47,9 47,9
574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 0 521 217 207 259 19,2 25,4
574j74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+ TL. 50MM M2 201 256 224 216 322 43,5 48,8
574M47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 292 292 292 292 359 23,0 23,0
574N47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 234 253 240 234 405 68,8 73,3
575A03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3 10 193 16 328 13 260 13 260 11 500 -13,3 -13,3
575A45 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 35MM M2 369 369 369 369 406 9,9 9,9
575A51 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 8 TL. 40MM M2 550 550 550 550 462 -16,0 -16,0
575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2 450 837 708 837 458 -35,3 -45,3
575B31 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 30MM M2 409 409 409 409 362 -11,5 -11,5
575B51 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 40MM M2 534 534 534 534 462 -13,4 -13,4
575C03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 12 248 55 327 27 919 16 181 11 500 -58,8 -28,9
575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3 11 300 11 300 11 300 11 300 11 400 0,9 0,9
575C21 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 25MM M2 767 837 814 837 313 -61,5 -62,6
575C31 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM M2 394 394 394 394 362 -8,1 -8,1
575C33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2 317 975 593 510 359 -39,5 -29,5
575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 317 738 440 399 410 -6,8 2,8
575C45 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 35MM M2 390 390 390 390 406 4,1 4,1
575C51 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 40MM M2 499 499 499 499 462 -7,4 -7,4
575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 456 1 400 548 516 458 -16,4 -11,3
575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 422 487 449 446 455 1,3 1,9
575C65 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM M2 499 610 563 579 505 -10,2 -12,8
575D03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK M3 14 828 14 828 14 828 14 828 13 100 -11,7 -11,7
575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 593 593 593 593 521 -12,2 -12,2
575F03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 MODIFIK M3 12 637 13 407 13 022 13 022 13 100 0,6 0,6
575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK M2 355 582 425 355 465 9,3 31,0
575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 475 505 489 487 521 6,6 7,0
57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 2 19 7 6 5 -28,2 -14,2
57622 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 M2 8 21 10 8 8 -22,6 -0,6
57623 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 15KG/M2 M2 9 9 9 9 9 -0,6 -0,6
57627 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 35KG/M2 M2 59 59 59 59 17 -71,0 -71,0
57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 2 49 9 8 11 20,0 33,3
576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 2 9 5 4 8 67,0 92,5
576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 9 9 9 9 9 0,0 0,0
577201 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK M2 22 22 22 22 21 -3,7 -3,7
577202 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK M2 11 11 11 11 8 -26,0 -26,0
577211 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 7 7 7 7 9 28,6 28,6
577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 6 9 7 7 6 -12,3 -9,1
577221 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 14 22 18 19 12 -33,3 -35,8
577232 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,5KG/M2 M2 12 21 17 17 12 -27,3 -27,3
5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 6 673 6 673 6 673 6 673 5 940 -11,0 -11,0
5774BE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S MODIFIK M3 5 011 5 276 5 143 5 143 6 290 22,3 22,3
5774CI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+, 22S M3 3 756 3 756 3 756 3 756 5 540 47,5 47,5
5774DG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ MODIFIK M3 6 961 6 961 6 961 6 961 6 110 -12,2 -12,2
5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 3 993 3 993 3 993 3 993 5 160 29,2 29,2
5774EI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3 3 893 3 893 3 893 3 893 5 100 31,0 31,0
5774FI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S MODIFIK M3 3 072 4 346 3 709 3 709 5 650 52,3 52,3
5774IE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA 11+, 11S M3 6 448 6 448 6 448 6 448 6 120 -5,1 -5,1
57766 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM M2 52 160 106 106 149 40,8 40,8
57776 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 70MM M2 184 313 217 200 286 31,7 43,0
57777 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 80MM M2 214 214 214 214 315 47,2 47,2
57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3 6 119 6 119 6 119 6 119 10 400 70,0 70,0
577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 86 132 109 109 141 29,5 29,5
577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 65 240 125 69 150 20,3 117,4
58110 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 2 251 3 846 3 151 3 357 2 870 -8,9 -14,5
581102 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.I M3 3 000 3 000 3 000 3 000 2 870 -4,3 -4,3
581104 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III M3 2 820 2 820 2 820 2 820 2 720 -3,5 -3,5
58120 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 3 846 4 500 4 282 4 500 2 940 -31,3 -34,7
581202 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I M3 3 020 5 203 4 056 4 001 2 940 -27,5 -26,5
581301 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.L M3 3 570 3 570 3 570 3 570 3 610 1,1 1,1
581302 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I M3 4 398 7 550 5 974 5 974 3 450 -42,3 -42,3
581352 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 250MM M2 1 501 1 501 1 501 1 501 860 -42,7 -42,7
581354 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 250MM M2 1 446 1 446 1 446 1 446 820 -43,3 -43,3
581401 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ L M3 5 300 5 300 5 300 5 300 3 660 -30,9 -30,9
581402 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I M3 3 510 3 510 3 510 3 510 3 510 0,0 0,0
58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 637 1 460 1 166 1 166 1 320 13,2 13,2
58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 468 2 850 1 260 1 345 1 480 17,5 10,0
58220 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 282 800 541 541 729 34,8 34,8
58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 459 960 818 862 945 15,5 9,7
58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 649 1 175 954 1 004 1 030 8,0 2,6
58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 223 448 367 379 384 4,5 1,3
58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 409 926 618 641 523 -15,4 -18,4
58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 500 1 245 935 950 984 5,2 3,6
58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2 1 446 1 452 1 449 1 449 1 340 -7,5 -7,5
58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 525 1 425 931 888 1 560 67,5 75,8
58400 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ M3 3 038 4 700 3 869 3 869 5 070 31,0 31,0
58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2 516 1 252 652 540 519 -20,4 -4,0
58402 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL PŘES 100MM M2 620 620 620 620 561 -9,5 -9,5
58710 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU M3 1 687 1 687 1 687 1 687 2 720 61,3 61,3
62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 73 482 266 222 238 -10,5 7,3
62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M 994 3 439 2 327 2 438 1 580 -32,1 -35,2
62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 1 711 1 711 1 711 1 711 1 580 -7,7 -7,7
62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 650 2 620 1 315 994 2 620 99,3 163,6
62665 REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ KUS 213 11 937 3 450 825 615 -82,2 -25,5
62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 286 603 463 527 559 20,7 6,1
62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 176 813 327 220 193 -40,9 -12,3
62945 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY M2 793 793 793 793 712 -10,2 -10,2
63131 MAZANINA Z PROST BETONU M3 2 129 2 129 2 129 2 129 2 960 39,0 39,0
631311 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 2 218 2 218 2 218 2 218 2 550 15,0 15,0
631382 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3 4 400 4 400 4 400 4 400 4 320 -1,8 -1,8
631451 CEMENTOVÝ POTĚR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY M2 100 111 104 100 132 27,5 32,3
63152 NÁSYP PODLAH Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 799 799 799 799 779 -2,5 -2,5
632921 DLAŽBY PODLAH Z DLAŽDIC BETON (NEBO GRANITOID) DO LOŽE Z KAM M2 443 443 443 443 523 18,1 18,1
641321 OKNA KOMPLETNÍ PLASTOVÁ DVOJITÁ JEDNOKŘÍDLÁ M2 4 217 4 217 4 217 4 217 5 340 26,6 26,6
641322 OKNA KOMPLETNÍ PLASTOVÁ DVOJITÁ DVOUKŘÍDLÁ M2 3 200 3 200 3 200 3 200 4 720 47,5 47,5
642231 DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ M2 14 800 17 024 15 927 15 824 4 980 -68,7 -68,5
64711 VÝMĚNA OKEN S DŘEV RÁMEM M2 1 190 14 250 7 720 7 720 5 250 -32,0 -32,0
64713 VÝMĚNA OKEN PLASTOVÝCH M2 5 095 5 095 5 095 5 095 4 240 -16,8 -16,8
64814 PARAPETNÍ DESKY Z TERACOVÝCH DÍLCŮ M2 569 569 569 569 1 090 91,6 91,6
64815 PARAPETNÍ DESKY Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M2 2 783 2 783 2 783 2 783 367 -86,8 -86,8
711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 63 190 120 123 103 -14,1 -16,3
711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 156 487 323 375 208 -35,6 -44,5
711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 142 411 321 411 200 -37,8 -51,3
711121 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 111 111 111 111 132 18,9 18,9
711122 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 171 411 257 190 228 -11,4 20,0
711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 158 411 326 411 147 -54,9 -64,2
711131 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 106 1 776 335 124 103 -69,3 -16,9
711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 181 411 334 372 176 -47,2 -52,6
711136 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z MĚKČ PVC M2 209 209 209 209 278 33,0 33,0
711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 148 175 158 157 200 26,4 27,6
711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 265 265 265 265 95 -64,2 -64,2
711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 122 122 122 122 112 -8,2 -8,2
711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 226 411 296 306 200 -32,3 -34,6
711317 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2 104 319 197 168 264 34,1 57,0
711322 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY M2 343 343 343 343 286 -16,7 -16,7
711337 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 186 411 328 343 236 -27,9 -31,2
711338 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ Z PRYŽÍ M2 343 343 343 343 484 41,0 41,0
721124 VNITŘNÍ KANALIZACE Z OCEL TRUB DN DO 200MM M 936 936 936 936 1 240 32,5 32,5
721131 VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 80MM M 2 293 2 293 2 293 2 293 1 110 -51,6 -51,6
721161 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 80MM M 1 137 1 137 1 137 1 137 679 -40,3 -40,3
721162 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 100MM M 1 813 1 813 1 813 1 813 1 020 -43,7 -43,7
721163 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM M 1 829 2 395 2 207 2 395 1 560 -29,3 -34,9
721164 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM M 2 502 2 502 2 502 2 502 1 820 -27,3 -27,3
721165 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 300MM M 2 715 3 940 3 123 2 715 2 420 -22,5 -10,9
721171 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 80MM M 883 2 191 1 755 2 191 312 -82,2 -85,8
721172 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 100MM M 571 2 112 1 085 571 385 -64,5 -32,6
721173 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150 M 385 2 333 1 425 999 512 -64,1 -48,7
721174 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200 M 542 3 011 1 947 2 219 720 -63,0 -67,6
721175 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 300 M 654 6 870 2 197 654 1 520 -30,8 132,3
72123 STŘEŠNÍ VTOKY KUS 3 762 3 762 3 762 3 762 1 560 -58,5 -58,5
72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS 3 740 3 740 3 740 3 740 2 520 -32,6 -32,6
72226 VODOMĚRY KUS 5 770 9 558 7 489 7 140 8 600 14,8 20,4
72321 PLYNOVODNÍ ARMATURY KUS 1 606 960 087 341 627 63 188 9 180 -97,3 -85,5
76211 STĚNY A PŘÍČKY Z ŘEZIVA M3 10 070 10 070 10 070 10 070 10 200 1,3 1,3
76233 VÁZANÉ KONSTRUKCE KROVŮ STŘECH M3 11 400 11 400 11 400 11 400 11 500 0,9 0,9
76234 BEDNĚNÍ STŘECH M3 6 610 6 610 6 610 6 610 6 690 1,2 1,2
76252 TESAŘSKÉ PODLAHY M3 5 670 5 670 5 670 5 670 5 740 1,2 1,2
76299 OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE M3 11 100 11 100 11 100 11 100 11 200 0,9 0,9
76411 KRYTINA STŘECH Z POZINK PLECHU M2 587 587 587 587 508 -13,4 -13,4
76421 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU M2 277 542 410 410 512 25,0 25,0
76422 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU M2 1 857 2 140 2 036 2 110 2 140 5,1 1,4
76425 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU M2 530 1 191 970 1 191 1 080 11,3 -9,3
764418 ŽLABY Z POZINK PLECHU RŠ DO 1000MM M 1 899 1 899 1 899 1 899 434 -77,1 -77,1
764441 ŽLABY ZE ZINK PLECHU RŠ DO 250MM M 169 169 169 169 205 21,1 21,1
764512 ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z POZINK PLECHU DN DO 100MM M 276 276 276 276 172 -37,7 -37,7
767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 197 220 205 202 94 -54,2 -53,6
767912 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO M2 123 123 123 123 162 32,1 32,1
76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 80 602 215 176 97 -54,9 -44,9
76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2 380 440 420 440 430 2,4 -2,3
76794 OPLOCENÍ Z PLECHU M2 375 2 400 814 375 450 -44,7 20,0
76795 OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ M2 1 500 1 746 1 623 1 623 1 320 -18,7 -18,7
76796 VRATA A VRÁTKA M2 510 6 451 3 097 2 372 2 860 -7,6 20,6
76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 32 938 190 000 84 589 64 727 65 200 -22,9 0,7
78171 OBKLADY STĚN Z PÓROVINOVÝCH DLAŽDIC M2 566 568 567 567 565 -0,4 -0,4
78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST M2 14 164 149 164 207 39,0 26,2
78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 175 1 016 463 550 633 36,8 15,1
783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2 764 901 834 837 837 0,3 0,0
78315 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM M2 692 692 692 692 700 1,2 1,2
783161 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2 1 1 046 582 700 1 030 76,8 47,1
783162 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOREM M2 862 862 862 862 889 3,1 3,1
78342 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 913 1 569 1 263 1 399 177 -86,0 -87,3
783421 PROTIKOR OCHR POTR A ARM NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBS ZN M2 350 350 350 350 286 -18,3 -18,3
81433 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM M 311 311 311 311 287 -7,7 -7,7
81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M 320 328 324 324 320 -1,2 -1,2
81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M 762 858 810 810 1 004 24,0 24,0
81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M 1 751 1 887 1 839 1 880 2 210 20,1 17,5
81484 POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 1600MM M 8 160 8 160 8 160 8 160 10 100 23,8 23,8
82445 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM M 1 226 1 333 1 298 1 333 1 200 -7,5 -10,0
82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M 1 519 1 519 1 519 1 519 1 480 -2,6 -2,6
82457 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM M 1 338 2 761 1 931 1 812 1 890 -2,1 4,3
82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M 400 2 268 1 334 1 334 2 650 98,7 98,7
82471 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM M 655 8 100 4 805 5 660 6 110 27,2 8,0
83427 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 100MM M 786 786 786 786 462 -41,2 -41,2
83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 578 781 668 584 655 -1,9 12,1
83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M 815 1 132 966 950 1 030 6,7 8,4
83445 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM M 1 895 2 356 2 125 2 125 2 090 -1,7 -1,7
83457 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 500MM M 6 355 6 355 6 355 6 355 5 830 -8,3 -8,3
84434 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 200MM M 855 3 085 2 342 3 085 1 110 -52,6 -64,0
84484 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 1600MM M 16 723 16 723 16 723 16 723 22 000 31,6 31,6
84490 POTRUBÍ ODPAD Z TRUB SKLOLAMINÁT DN PŘES 1600MM M 28 754 28 754 28 754 28 754 26 900 -6,4 -6,4
85126 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM M 1 200 1 250 1 225 1 225 1 520 24,1 24,1
85127 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM M 1 051 1 882 1 431 1 521 1 600 11,8 5,2
85133 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 1 835 2 821 2 290 2 252 2 170 -5,2 -3,6
85134 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 2 820 3 444 3 132 3 132 2 640 -15,7 -15,7
85145 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM M 3 011 3 011 3 011 3 011 4 090 35,8 35,8
85146 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 400MM M 4 850 4 850 4 850 4 850 6 510 34,2 34,2
85226 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM M 2 040 34 505 12 999 2 451 2 320 -82,2 -5,4
85233 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 150MM M 2 988 4 284 3 554 3 391 4 000 12,5 18,0
85234 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 200MM M 6 355 6 355 6 355 6 355 6 020 -5,3 -5,3
85244 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 250MM M 6 113 6 113 6 113 6 113 7 220 18,1 18,1
85245 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 300MM M 6 629 7 617 7 123 7 123 8 990 26,2 26,2
85433 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 2 100 2 100 2 100 2 100 2 170 3,3 3,3
85434 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 2 700 2 700 2 700 2 700 2 640 -2,2 -2,2
85827 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M 1 000 1 000 1 000 1 000 1 150 15,0 15,0
85833 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M 1 142 1 142 1 142 1 142 1 190 4,2 4,2
85834 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY M 1 166 1 166 1 166 1 166 1 230 5,5 5,5
85845 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 300MM DO CHRÁNIČKY M 983 983 983 983 1 340 36,3 36,3
86326 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 80MM M 346 924 578 527 400 -30,8 -24,1
86327 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M 686 6 975 3 706 2 169 871 -76,5 -59,8
863271 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM S CEMENTACÍ M 1 034 1 034 1 034 1 034 1 130 9,3 9,3
863272 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM M 2 182 2 182 2 182 2 182 2 520 15,5 15,5
86333 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM M 934 8 476 3 345 2 190 1 530 -54,3 -30,1
863331 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM S CEMENTACÍ M 2 631 2 631 2 631 2 631 1 670 -36,5 -36,5
86334 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 1 471 2 147 1 804 1 800 1 930 7,0 7,2
863341 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM S CEMENTACÍ M 1 650 1 650 1 650 1 650 2 180 32,1 32,1
86345 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 2 399 26 208 16 953 21 881 2 720 -84,0 -87,6
863451 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM S CEMENTACÍ M 6 557 6 557 6 557 6 557 3 280 -50,0 -50,0
86357 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 7 446 44 391 23 586 15 940 4 720 -80,0 -70,4
863571 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM S CEMENTACÍ M 11 717 11 717 11 717 11 717 5 440 -53,6 -53,6
86633 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM M 1 073 1 073 1 073 1 073 864 -19,5 -19,5
86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 1 818 2 441 2 130 2 130 1 760 -17,4 -17,4
86644 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM M 1 300 6 142 3 214 2 200 2 260 -29,7 2,7
86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 1 897 3 768 2 365 1 897 2 660 12,5 40,2
86646 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM M 2 364 3 142 2 637 2 569 3 390 28,6 31,9
86658 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM M 4 630 5 119 4 875 4 875 4 630 -5,0 -5,0
86659 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 700MM M 4 558 6 966 5 762 5 762 5 620 -2,5 -2,5
86671 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM M 16 142 16 142 16 142 16 142 10 200 -36,8 -36,8
86745 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 300MM M 8 645 8 645 8 645 8 645 5 920 -31,5 -31,5
86757 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 500MM M 17 916 17 916 17 916 17 916 7 070 -60,5 -60,5
86759 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 700MM M 13 460 13 460 13 460 13 460 9 030 -32,9 -32,9
86815 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 50MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 174 1 174 1 174 1 174 617 -47,4 -47,4
86826 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 80MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 484 488 486 486 662 36,2 36,2
86827 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 100MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 141 1 519 1 370 1 451 705 -48,5 -51,4
86833 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 150MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 553 1 473 925 866 750 -18,9 -13,4
86834 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 200MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 181 1 634 1 312 1 216 794 -39,5 -34,7
86845 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 537 1 841 1 689 1 689 969 -42,6 -42,6
86857 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 500MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 123 2 114 1 619 1 619 1 230 -24,0 -24,0
87113 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 25MM (1") M 114 114 114 114 105 -8,2 -8,2
87114 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 40MM (1,5") M 168 168 168 168 115 -31,4 -31,4
87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 210 281 241 232 324 34,5 40,0
87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 834 834 834 834 784 -6,0 -6,0
87313 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM M 53 267 173 186 23 -86,7 -87,6
87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 33 135 67 48 45 -32,8 -5,5
87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 73 442 265 251 65 -75,4 -74,1
87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 112 3 329 533 343 152 -71,5 -55,7
87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 262 569 378 302 247 -34,6 -18,2
87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 82 990 467 424 393 -15,9 -7,4
87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM M 855 1 451 1 091 950 816 -25,2 -14,1
87345 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 300MM M 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 0,0 0,0
87415 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM M 259 259 259 259 90 -65,3 -65,3
87426 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM M 250 364 307 307 132 -57,0 -57,0
87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 119 2 600 763 315 120 -84,3 -61,9
87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 130 3 011 682 276 208 -69,5 -24,6
87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 241 3 011 695 409 385 -44,6 -6,0
87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 548 1 034 719 662 670 -6,8 1,2
87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 486 4 282 1 029 885 1 020 -0,9 15,2
87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 750 2 988 1 531 1 317 1 740 13,7 32,1
874463 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M 6 950 6 950 6 950 6 950 5 530 -20,4 -20,4
87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 1 743 9 203 2 869 1 964 2 690 -6,2 37,0
87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 2 205 10 074 4 747 3 026 4 110 -13,4 35,8
87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M 5 310 16 629 10 969 10 969 4 480 -59,2 -59,2
87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 138 680 390 312 221 -43,4 -29,1
87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 312 633 492 516 312 -36,6 -39,5
87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 679 1 016 847 847 409 -51,7 -51,7
87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M 36 36 36 36 31 -13,2 -13,2
87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M 107 1 095 507 303 118 -76,7 -61,1
87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M 32 512 343 484 159 -53,6 -67,1
891214 VENTILY DN DO 40MM KUS 1 678 1 678 1 678 1 678 1 590 -5,3 -5,3
891226 VENTILY DN DO 80MM KUS 3 398 3 398 3 398 3 398 3 070 -9,7 -9,7
891233 VENTILY DN DO 150MM KUS 12 696 12 696 12 696 12 696 8 700 -31,5 -31,5
891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 12 240 21 942 15 866 15 697 16 800 5,9 7,0
891526 HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM KUS 33 219 33 219 33 219 33 219 29 700 -10,6 -10,6
891633 KLAPKY DN DO 150MM KUS 6 484 6 484 6 484 6 484 8 790 35,6 35,6
891645 KLAPKY DN DO 300MM KUS 60 690 60 690 60 690 60 690 52 700 -13,2 -13,2
891657 KLAPKY DN DO 500MM KUS 191 123 191 123 191 123 191 123 106 500 -44,3 -44,3
891658 KLAPKY DN DO 600MM KUS 101 120 101 120 101 120 101 120 127 900 26,5 26,5
891815 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM KUS 1 154 1 154 1 154 1 154 1 120 -3,0 -3,0
891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS 1 598 2 496 2 047 2 047 1 690 -17,4 -17,4
891845 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 300MM KUS 2 829 5 200 4 015 4 015 3 840 -4,3 -4,3
891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 1 034 2 448 1 697 1 710 1 730 1,9 1,2
891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 1 280 3 074 1 906 1 809 1 730 -9,2 -4,4
891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 1 470 2 749 2 041 1 892 1 730 -15,2 -8,6
891934 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM KUS 1 400 2 200 1 843 1 928 1 730 -6,1 -10,3
891945 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM KUS 3 258 3 258 3 258 3 258 2 510 -23,0 -23,0
893111 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 13 014 27 610 20 160 20 009 17 600 -12,7 -12,0
893318 ŠACHTY ARMATUR Z PROST BETONU PŮDORYS PLOCHY PŘES 7,5M2 KUS 91 330 91 330 91 330 91 330 87 100 -4,6 -4,6
893382 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 29 750 29 750 29 750 29 750 30 900 3,9 3,9
893385 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 5,5M2 KUS 51 304 51 304 51 304 51 304 60 500 17,9 17,9
89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 2 772 22 208 13 417 15 300 15 500 15,5 1,3
894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 12 716 23 597 18 414 19 304 20 800 13,0 7,7
894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 14 576 27 442 19 187 18 073 22 300 16,2 23,4
894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 16 350 34 337 24 362 25 081 23 200 -4,8 -7,5
894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 13 242 36 714 23 814 23 356 23 900 0,4 2,3
89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 51 261 51 261 51 261 51 261 32 000 -37,6 -37,6
894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 22 000 51 262 31 190 22 000 33 700 8,0 53,2
89419 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN PŘES 1600MM KUS 51 228 51 228 51 228 51 228 69 400 35,5 35,5
894346 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 19 405 19 405 19 405 19 405 16 800 -13,4 -13,4
894446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 23 683 23 683 23 683 23 683 26 000 9,8 9,8
894457 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 28 560 30 345 29 453 29 453 30 300 2,9 2,9
894458 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 31 607 31 607 31 607 31 607 34 700 9,8 9,8
89449 ŠACHTY KANAL ZE ŽELBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN PŘES 1600MM KUS 148 730 148 730 148 730 148 730 78 200 -47,4 -47,4
894845 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM KUS 14 424 55 493 34 959 34 959 1 380 -96,1 -96,1
894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 1 869 23 225 10 464 6 612 2 990 -71,4 -54,8
894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS 2 000 22 983 11 200 11 522 5 450 -51,3 -52,7
89486 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 800MM KUS 10 620 10 620 10 620 10 620 9 820 -7,5 -7,5
894871 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 1000MM KUS 15 000 45 929 34 800 43 621 12 800 -63,2 -70,7
895111 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60 KUS 4 213 6 306 5 323 5 190 3 120 -41,4 -39,9
895112 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80 KUS 3 064 4 135 3 957 4 135 4 160 5,1 0,6
895113 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100 KUS 12 000 12 000 12 000 12 000 4 980 -58,5 -58,5
895122 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 KUS 3 851 9 824 6 896 6 053 6 110 -11,4 0,9
895123 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 100 KUS 8 812 8 812 8 812 8 812 7 750 -12,0 -12,0
89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS 2 412 8 253 4 615 3 648 4 790 3,8 31,3
89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 3 381 105 799 10 173 5 360 5 170 -49,2 -3,5
895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS 9 203 9 203 9 203 9 203 4 430 -51,9 -51,9
895812 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 80 KUS 5 802 5 802 5 802 5 802 5 030 -13,3 -13,3
895813 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 100 KUS 6 010 6 010 6 010 6 010 6 080 1,2 1,2
895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS 7 445 7 445 7 445 7 445 8 530 14,6 14,6
896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 16 570 58 036 36 433 46 353 22 500 -38,2 -51,5
896146 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 17 858 92 033 44 534 40 375 24 200 -45,7 -40,1
896157 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 28 726 103 402 54 740 43 416 26 000 -52,5 -40,1
896158 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 30 738 30 738 30 738 30 738 27 800 -9,6 -9,6
89616 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 66 667 66 667 66 667 66 667 39 000 -41,5 -41,5
89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 6 950 12 452 9 662 9 257 7 840 -18,9 -15,3
89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4 513 14 354 7 215 7 191 7 840 8,7 9,0
899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 1 494 13 786 6 472 5 303 5 170 -20,1 -2,5
899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 850 11 875 5 168 4 895 5 340 3,3 9,1
899114 POKLOPY Z PRYŽE SAMOSTATNÉ KUS 36 800 36 800 36 800 36 800 2 670 -92,7 -92,7
899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 3 570 15 773 9 514 8 711 5 640 -40,7 -35,3
899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 3 520 4 594 3 987 3 848 4 160 4,3 8,1
899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS 3 500 11 778 5 258 4 197 3 590 -31,7 -14,5
899124 MŘÍŽE Z PRYŽE SAMOSTATNÉ KUS 2 324 2 324 2 324 2 324 2 160 -7,1 -7,1
89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS 1 012 1 012 1 012 1 012 955 -5,6 -5,6
89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 454 9 355 1 642 1 432 1 890 15,1 32,0
89915 STUPADLA (A POD) KUS 186 610 454 600 172 -62,1 -71,3
89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3 1 499 38 573 8 621 5 241 2 860 -66,8 -45,4
89917 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KG 65 195 125 117 67 -46,5 -42,6
89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 0 5 779 1 644 1 390 1 590 -3,3 14,4
89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 0 5 605 1 720 1 490 1 590 -7,6 6,7
89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 350 3 044 890 750 800 -10,1 6,7
899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS 504 3 027 1 899 1 936 1 310 -31,0 -32,3
899303 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH KUS 10 197 29 775 17 220 14 939 8 600 -50,1 -42,4
899306 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - IZOLAČNÍ SPOJE KUS 1 140 1 140 1 140 1 140 864 -24,2 -24,2
899307 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ODVODŇOVAČE KUS 15 133 15 133 15 133 15 133 8 600 -43,2 -43,2
899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 13 35 20 20 17 -15,0 -15,0
899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 6 30 14 13 17 18,1 30,8
89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS 660 2 770 1 485 1 333 1 770 19,2 32,8
89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS 687 40 366 9 428 1 406 1 890 -80,0 34,4
89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 250 3 849 1 881 2 070 2 000 6,3 -3,4
89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 500 4 287 2 818 2 958 2 090 -25,8 -29,4
89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1 381 53 300 9 734 2 440 2 210 -77,3 -9,4
89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 1 721 5 500 3 436 3 540 2 750 -20,0 -22,3
89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 3 808 151 332 41 210 4 850 3 860 -90,6 -20,4
89948 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 6 000 7 680 7 120 7 680 5 120 -28,1 -33,3
89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS 5 276 7 680 6 455 6 500 6 170 -4,4 -5,1
89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2 133 4 159 2 844 2 928 2 210 -22,3 -24,5
899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 3 307 4 404 3 701 3 547 2 210 -40,3 -37,7
899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 1 413 4 502 2 657 2 535 2 260 -14,9 -10,8
899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 1 113 2 928 1 779 1 113 2 520 41,6 126,4
899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 216 4 117 2 659 2 875 2 700 1,5 -6,1
899572 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C12/15 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 5 315 5 315 5 315 5 315 3 120 -41,3 -41,3
899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 2 480 9 215 5 441 5 315 3 520 -35,3 -33,8
899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 4 2 877 150 57 78 -47,9 36,8
899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 37 5 171 770 83 78 -89,9 -6,4
899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 20 2 604 673 95 78 -88,4 -18,2
899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 11 100 36 30 64 79,2 110,6
899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M 30 4 480 822 85 83 -89,9 -2,5
899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 60 3 172 1 162 691 87 -92,5 -87,4
899661 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM M 95 95 95 95 114 20,0 20,0
899671 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM M 3 224 3 850 3 537 3 537 119 -96,6 -96,6
9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 616 8 224 2 581 2 387 985 -61,8 -58,7
9111A2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 1 250 1 250 1 250 1 250 118 -90,6 -90,6
9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 60 1 000 307 231 144 -53,1 -37,6
9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 130 3 720 2 693 2 130 2 160 -19,8 1,4
9111B2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 571 571 571 571 118 -79,3 -79,3
9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 135 3 060 950 303 144 -84,8 -52,4
9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 656 3 398 2 502 2 695 872 -65,2 -67,6
9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 159 6 555 2 569 2 073 1 540 -40,1 -25,7
9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 88 711 232 150 154 -33,7 2,7
9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 565 6 765 4 549 4 587 3 390 -25,5 -26,1
9112B2 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 700 700 700 700 129 -81,6 -81,6
9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 0 606 305 326 154 -49,4 -52,7
9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 592 2 583 851 750 975 14,6 30,0
9113A2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 160 316 228 228 149 -34,7 -34,7
9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 56 615 148 116 174 17,7 49,5
9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 790 4 900 1 167 964 1 090 -6,6 13,1
9113B2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 90 880 380 263 149 -60,8 -43,4
9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 70 367 174 164 174 -0,2 6,4
9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 076 1 790 1 385 1 400 1 810 30,7 29,3
9113C2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 264 309 287 287 179 -37,6 -37,5
9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 70 367 153 119 205 34,0 73,0
9113D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 625 2 625 2 625 2 625 4 040 53,9 53,9
9113D2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 280 280 280 280 179 -36,1 -36,1
9113D3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 80 260 197 250 205 4,2 -18,0
9114B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 338 2 338 2 338 2 338 1 810 -22,6 -22,6
9114B2 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 259 359 309 309 179 -42,0 -42,0
9114B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 70 288 139 129 205 47,5 59,5
9114C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 657 2 203 1 946 1 961 2 790 43,4 42,3
9114C2 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 204 507 355 355 210 -40,9 -40,9
9114C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 80 394 237 237 236 -0,4 -0,4
9114D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 956 3 586 3 339 3 450 4 270 27,9 23,8
9114D2 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 380 380 380 380 210 -44,7 -44,7
9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 088 7 069 4 869 4 949 4 100 -15,8 -17,2
9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 74 407 187 137 287 53,6 110,2
9115D1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 275 7 089 5 682 5 682 5 640 -0,7 -0,7
9115E3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 367 367 367 367 287 -21,8 -21,8
9116C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 949 4 949 4 949 4 949 4 800 -3,0 -3,0
9116D1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 506 7 645 6 363 5 937 5 970 -6,2 0,5
9116D3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 517 517 517 517 318 -38,5 -38,5
9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 030 7 900 6 172 6 402 4 600 -25,5 -28,1
9117C2 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 1 078 1 078 1 078 1 078 262 -75,7 -75,7
9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 74 429 218 149 287 31,4 93,3
9117D1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 7 200 7 200 7 200 7 200 5 750 -20,1 -20,1
9119B3 SVODIDLO OCEL LANOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 84 137 124 137 179 44,9 31,1
911AB2 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 468 468 468 468 118 -74,8 -74,8
911AB3 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 74 303 156 92 144 -7,8 57,0
911AC1 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 7 411 10 100 9 008 9 345 10 200 13,2 9,1
911AC2 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 468 550 509 509 118 -76,8 -76,8
911AC3 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 450 550 500 500 144 -71,2 -71,2
911CA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 485 4 596 3 983 3 914 4 020 0,9 2,7
911CA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 451 451 451 451 451 0,0 0,0
911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 483 483 483 483 483 0,0 0,0
911CA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 3 50 24 20 7 -71,4 -65,8
911CB1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 564 2 564 2 564 2 564 4 020 56,8 56,8
911CB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 12 840 316 285 451 42,7 58,1
911CB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 12 746 308 296 483 56,8 63,4
911CB9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 1 150 34 8 7 -79,7 -17,4
911CC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 600 3 656 3 628 3 628 4 020 10,8 10,8
911CC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 451 451 451 451 451 0,0 0,0
911CC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 483 483 483 483 483 0,0 0,0
911DA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 701 4 806 4 754 4 754 4 300 -9,5 -9,5
911DA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 398 922 529 398 513 -3,0 28,8
911DA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 350 512 446 475 543 21,8 14,3
911DA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - NÁJEM MDEN 154 154 154 154 8 -94,8 -94,8
911DB1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 267 4 267 4 267 4 267 4 300 0,8 0,8
911DB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 541 541 541 541 513 -5,2 -5,2
911DB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 398 596 431 398 543 26,0 36,4
911DB9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - NÁJEM MDEN 9 9 9 9 8 -7,6 -7,6
911DC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 591 5 141 4 264 4 679 4 300 0,9 -8,1
911DC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 275 714 494 494 513 3,8 3,8
911DC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 275 746 535 537 543 1,4 1,1
911DC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - NÁJEM MDEN 3 13 9 11 8 -10,7 -24,2
911DD1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 510 4 800 2 870 3 300 4 300 49,8 30,3
911DD2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 510 550 530 530 513 -3,2 -3,2
911DD3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 459 459 459 459 543 18,4 18,4
911DD9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,0M - NÁJEM MDEN 5 5 5 5 8 56,9 56,9
911EA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 370 4 370 4 370 4 370 4 420 1,1 1,1
911EA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 8 8 8 8 8 1,3 0,0
911EC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 180 4 437 4 329 4 370 4 420 2,1 1,1
911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 242 606 416 398 585 40,8 46,9
911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 12 12 12 12 8 -30,6 -30,6
911FA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 250 4 250 4 250 4 250 4 540 6,8 6,8
911FB1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 304 4 681 3 908 3 771 4 540 16,2 20,4
911FB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 68 1 075 505 438 585 15,9 33,5
911FB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 29 2 300 687 480 615 -10,5 28,0
911FB9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - NÁJEM MDEN 4 8 6 6 9 53,8 53,8
911FC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 902 4 872 4 145 4 391 4 540 9,5 3,4
911FC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 550 840 720 790 585 -18,8 -25,9
911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 110 2 754 926 606 615 -33,6 1,5
911FC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM MDEN 2 13 8 10 9 7,4 -9,1
911FD1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 821 5 141 3 928 4 875 4 540 15,6 -6,9
911FD2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 275 459 367 367 585 59,5 59,5
911FD3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 275 550 428 459 615 43,7 34,1
911FD9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - NÁJEM MDEN 36 36 36 36 9 -74,8 -74,8
912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3 028 5 402 3 878 3 541 1 740 -55,1 -50,9
912152 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 257 928 643 664 730 13,6 9,9
91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 89 354 289 303 515 78,1 69,9
91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 185 3 512 361 340 328 -9,2 -3,5
912282 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 82 227 128 102 227 77,0 122,5
91235 SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU KUS 125 320 190 158 155 -18,5 -1,8
91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 30 438 277 260 247 -10,7 -5,0
912451 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 827 827 827 827 1 030 24,5 24,5
91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 370 370 370 370 390 5,5 5,5
91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 20 320 114 111 221 94,4 99,1
91271 ZÁVORA MECHANICKÁ KUS 25 043 185 546 65 579 43 442 28 700 -56,2 -33,9
91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 2 183 10 290 7 612 8 988 13 100 72,1 45,8
912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 950 1 200 1 097 1 120 1 490 35,8 33,1
91325 HEKTOMETROVNÍKY KOVOVÉ KUS 314 314 314 314 523 66,8 66,8
91333 MEZNÍKY BETONOVÉ KUS 316 383 349 349 434 24,2 24,2
91338 MEZNÍKY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 72 2 585 385 72 221 -42,6 206,9
91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 255 2 000 538 523 694 28,9 32,8
91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 450 2 667 1 465 1 672 1 030 -29,7 -38,4
91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 22 443 140 92 16 -88,5 -82,7
914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ KUS 1 794 2 215 2 090 2 215 2 400 14,8 8,4
914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 2 640 130 82 153 17,8 87,7
914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN 1 9 6 6 7 24,3 23,2
914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 20 258 132 130 261 97,2 100,8
914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 10 461 104 74 153 47,1 107,3
914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 9 4 4 7 61,3 89,7
914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 674 4 340 1 395 1 201 2 520 80,7 109,8
914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 5 2 072 337 150 261 -22,5 74,0
914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4 714 119 102 153 28,9 50,1
914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 8 6 6 7 25,2 16,7
914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 836 2 236 1 421 1 282 2 780 95,7 116,9
914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 70 186 119 111 153 28,4 37,4
914153 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 184 400 292 292 153 -47,6 -47,6
914159 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN 9 9 9 9 7 -24,2 -24,2
914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 144 3 120 2 094 2 055 3 120 49,0 51,8
914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 2 131 2 131 2 131 2 131 261 -87,8 -87,8
914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 263 263 263 263 153 -41,8 -41,8
914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 272 3 594 2 636 3 098 3 840 45,6 24,0
914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 238 898 407 246 261 -35,9 6,1
914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 139 330 179 139 153 -14,6 10,1
914179 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 15 15 15 15 7 -53,3 -53,3
914183 DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 6 800 6 800 6 800 6 800 153 -97,8 -97,8
914213 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 135 143 139 139 153 10,2 10,2
914219 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 11 25 18 18 11 -38,4 -38,4
914229 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 13 13 13 13 11 -16,7 -16,7
914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 720 26 845 7 006 2 907 3 720 -46,9 28,0
914239 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 8 8 8 8 11 33,3 33,3
914241 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 1 508 3 916 2 485 2 453 4 320 73,8 76,1
914243 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 33 346 148 110 153 3,2 39,1
914249 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ KSDEN 8 13 11 11 11 2,5 2,6
914269 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 12 12 12 12 11 -10,6 -10,6
914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 831 1 831 1 831 1 831 1 560 -14,8 -14,8
914312 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2 072 2 072 2 072 2 072 261 -87,4 -87,4
914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 52 231 131 110 153 16,7 39,1
914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 581 2 174 1 389 1 531 2 260 62,7 47,6
914333 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 19 194 124 159 153 23,4 -3,8
914369 DOPRAV ZNAČ ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 7 7 7 7 5 -30,4 -30,4
914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4 578 6 040 5 309 5 309 6 110 15,1 15,1
914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 442 442 442 442 591 33,6 33,6
914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 227 227 227 227 303 33,7 33,7
914449 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ KSDEN 30 30 30 30 21 -29,3 -29,3
914472 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 576 576 576 576 591 2,6 2,6
914473 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 295 295 295 295 303 2,7 2,7
914479 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 21 21 21 21 21 0,0 0,0
914513 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ M2 516 516 516 516 522 1,2 1,2
914517 DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONT Z PORTÁLU M2 1 020 1 020 1 020 1 020 1 030 1,0 1,0
914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 231 5 576 3 556 3 763 6 020 69,3 60,0
914522 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT S PŘESUNEM M2 400 2 923 1 376 804 1 030 -25,1 28,1
914523 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2 92 1 189 407 252 522 28,3 107,3
914531 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT M2 2 376 6 415 4 093 4 094 7 840 91,6 91,5
914532 DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM M2 528 1 450 989 989 1 030 4,1 4,1
914551 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT M2 3 940 3 940 3 940 3 940 3 990 1,3 1,3
914556 DOPRAV ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TŘ 1 - MONT NA PORTÁL M2 4 430 4 430 4 430 4 430 4 480 1,1 1,1
914561 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 2 765 4 669 3 399 2 765 6 020 77,1 117,8
914562 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ HLIN LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT S PŘESUNEM M2 2 600 2 600 2 600 2 600 1 030 -60,4 -60,4
914563 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2 450 450 450 450 522 16,0 16,0
914566 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT NA PORTÁL M2 3 626 4 590 4 010 4 100 6 510 62,3 58,8
914572 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAM FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM M2 560 560 560 560 1 030 83,9 83,9
914573 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ M2 300 300 300 300 522 74,0 74,0
914576 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONT NA PORTÁL M2 4 126 7 298 5 392 4 752 8 310 54,1 74,9
914577 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONT Z PORTÁLU M2 507 605 556 556 522 -6,1 -6,1
914639 DOPRAV ZNAČ 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 30 30 30 30 32 7,7 7,7
914713 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DEMONTÁŽ KUS 185 185 185 185 153 -17,1 -17,1
914732 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 229 229 229 229 296 29,4 29,4
914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 44 680 148 92 153 3,6 65,6
914743 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DEMONTÁŽ KUS 186 186 186 186 153 -17,5 -17,5
914771 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 922 3 631 3 204 3 631 3 990 24,5 9,9
914821 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 954 1 198 1 076 1 076 1 600 48,7 48,7
914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 770 1 878 1 066 886 1 760 65,1 98,6
914832 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 296 296 296 296 296 0,0 0,0
914833 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 153 153 153 153 153 0,0 0,0
914841 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2 794 6 857 4 826 4 826 2 000 -58,6 -58,6
914843 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DEMONTÁŽ KUS 220 220 220 220 153 -30,5 -30,5
914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 20 1 888 1 128 1 088 1 004 -11,0 -7,7
914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 194 1 128 717 887 213 -70,3 -76,0
914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 41 1 785 267 150 153 -42,6 2,0
914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 350 2 687 1 452 1 500 1 520 4,6 1,3
914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5 1 693 643 556 213 -66,9 -61,7
914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 5 1 125 211 165 153 -27,5 -7,3
914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON KUS 1 200 1 200 1 200 1 200 1 600 33,3 33,3
914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0,0 0,0
914963 SLOUPKY A STOJKY DZ Z "I" PROFILŮ OCEL ZABETON DEMONTÁŽ KUS 462 600 531 531 303 -42,9 -42,9
914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 2 695 35 600 13 165 12 184 21 800 65,6 78,9
914982 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 480 480 480 480 872 81,7 81,7
914983 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ KUS 231 1 855 777 462 380 -51,1 -17,7
914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 255 2 635 1 280 1 617 1 650 28,9 2,0
914A22 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 625 625 625 625 261 -58,2 -58,2
914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS 60 1 051 208 162 153 -26,4 -5,4
914A41 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 155 2 204 1 557 1 334 2 700 73,4 102,3
914C41 OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2 660 6 840 5 385 6 840 2 780 -48,4 -59,4
915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 0 302 101 81 112 11,0 37,6
915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 15 394 157 161 86 -45,3 -46,6
915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 0 579 296 266 367 24,1 37,7
915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 97 650 246 185 145 -41,0 -21,8
915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 192 435 278 260 345 24,1 32,7
915222 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ M2 110 660 273 161 207 -24,2 28,3
915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 192 579 288 263 312 8,5 18,6
915232 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - ODSTRANĚNÍ M2 120 263 195 203 207 6,0 2,1
915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 38 250 163 181 207 26,7 14,4
915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 500 1 764 1 076 930 808 -24,9 -13,1
91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 654 2 100 1 421 1 498 2 000 40,8 33,5
91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 41 933 474 495 694 46,4 40,1
915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA KUS 358 444 414 440 262 -36,7 -40,5
915621 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD KUS 336 826 526 502 824 56,8 64,1
915622 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ KUS 26 200 136 152 108 -20,8 -28,9
915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD KUS 262 603 492 531 205 -58,4 -61,4
916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 24 006 24 006 24 006 24 006 17 400 -27,5 -27,5
916232 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2 11 7 8 10 37,2 25,1
916233 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2 11 6 5 5 -15,3 -5,6
916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2 185 65 74 108 65,6 46,3
916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 4 801 4 801 4 801 4 801 2 400 -50,0 -50,0
916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4 150 54 44 108 99,2 145,5
916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 6 23 12 12 13 8,2 4,2
916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 10 246 106 105 159 50,3 51,4
916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6 185 96 74 108 12,1 46,3
916341 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 693 3 301 1 997 1 997 1 980 -0,8 -0,8
916422 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES KUS 96 96 96 96 108 12,5 12,5
916429 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 9 9 9 9 8 -11,1 -11,1
916439 VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 6 6 6 6 8 33,3 33,3
916441 VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONT KUS 760 760 760 760 2 090 175,0 175,0
916443 VODÍCÍ DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 77 77 77 77 54 -29,5 -29,5
916511 VODÍCÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - DOD A MONTÁŽ M 1 450 1 450 1 450 1 450 1 680 15,9 15,9
916541 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DOD A MONTÁŽ KUS 335 335 335 335 633 88,8 88,8
916621 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M 1 326 1 326 1 326 1 326 2 340 76,5 76,5
916629 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ MDEN 4 20 12 12 5 -57,5 -57,5
916631 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ Z PLASTŮ - DOD A MONTÁŽ M 1 250 3 186 2 218 2 218 3 140 41,6 41,6
916633 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ Z PLASTŮ - DEMONTÁŽ M 750 750 750 750 108 -85,6 -85,6
916721 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A MONTÁŽ KUS 604 604 604 604 789 30,7 30,7
916811 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M 920 920 920 920 730 -20,7 -20,7
916812 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 185 185 185 185 207 11,9 11,9
916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 48 63 58 63 108 85,8 71,4
91692 ZVÝRAZŇUJÍCÍ SLOUPKY PLASTOVÉ KUS 2 658 2 658 2 658 2 658 913 -65,6 -65,6
916C3 DOPRAVNÍ MAJÁČKY NEPROSVĚTLOVANÉ KUS 10 193 10 193 10 193 10 193 15 900 56,0 56,0
916D0 VĚTRNÝ RUKÁV KUS 5 000 5 000 5 000 5 000 7 900 58,0 58,0
916F3 CLONY PROTI OSLNĚNÍ VÝŠKY NAD 50CM KUS 451 1 064 928 996 929 0,1 -6,7
91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 4 536 20 280 13 804 15 918 19 800 43,4 24,4
917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 203 380 238 224 205 -13,9 -8,7
917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 212 390 288 300 236 -18,1 -21,3
917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 198 691 332 326 316 -4,8 -3,0
917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 87 1 118 363 328 328 -9,7 0,0
91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M 215 1 246 352 240 221 -37,3 -7,7
91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 2 100 2 850 2 429 2 383 2 570 5,8 7,9
91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 600 1 295 813 734 615 -24,3 -16,2
917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 980 2 375 1 656 1 575 1 500 -9,4 -4,8
917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 430 2 458 1 480 1 430 1 600 8,1 11,9
917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 1 260 1 750 1 505 1 505 1 760 16,9 16,9
917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 1 568 4 807 3 188 3 188 1 880 -41,0 -41,0
91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 520 1 210 899 967 523 -41,8 -45,9
91744 CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ M 3 430 3 430 3 430 3 430 3 470 1,2 1,2
91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 358 586 472 472 337 -28,6 -28,6
91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 0 467 259 282 228 -12,0 -19,1
91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 253 324 292 291 323 10,5 10,8
91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 255 474 382 371 375 -1,8 1,1
91783 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 238 238 238 238 207 -13,1 -13,1
91784 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 126 126 126 126 218 73,1 73,1
91785 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 186 268 241 268 188 -21,9 -29,9
918246 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 26 549 91 449 58 999 58 999 17 600 -70,2 -70,2
918257 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS 19 918 19 918 19 918 19 918 20 000 0,4 0,4
918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 11 235 97 836 34 241 26 794 23 900 -30,2 -10,8
91826 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 32 049 97 836 55 463 36 502 30 000 -45,9 -17,8
918271 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS 32 500 38 837 35 212 35 914 36 100 2,5 0,5
918272 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM KUS 26 993 48 723 38 484 39 736 40 000 3,9 0,7
918284 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1600MM KUS 75 877 75 877 75 877 75 877 48 100 -36,6 -36,6
918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 586 3 197 1 891 1 891 1 790 -5,4 -5,4
918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 316 8 870 2 458 1 983 2 300 -6,4 16,0
918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 1 905 7 626 4 158 3 551 2 850 -31,5 -19,7
918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 2 120 10 204 3 132 2 789 3 700 18,1 32,7
91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 3 126 7 433 5 034 4 835 6 020 19,6 24,5
918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M 3 730 10 724 7 102 7 317 8 040 13,2 9,9
918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M 6 880 14 314 9 196 7 800 11 900 29,4 52,6
918383 PROPUSTY Z TRUB DN DO 1400MM M 9 737 14 314 11 263 9 737 14 700 30,5 51,0
918384 PROPUSTY Z TRUB DN DO 1600MM M 12 693 24 139 16 882 15 348 17 700 4,8 15,3
91841 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100 M 17 600 17 600 17 600 17 600 23 200 31,8 31,8
91842 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150 M 13 246 37 904 23 450 19 200 27 300 16,4 42,2
91843 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/200 M 19 800 19 800 19 800 19 800 31 500 59,1 59,1
91845 PROPUSTY RÁMOVÉ 300/200 M 29 775 29 775 29 775 29 775 38 000 27,6 27,6
91866 VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 23 215 23 215 23 215 23 215 17 400 -25,0 -25,0
919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 11 660 64 43 86 34,9 100,0
919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 24 660 121 80 130 7,0 62,5
919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 120 614 447 527 267 -40,2 -49,3
91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 880 3 519 1 748 880 3 140 79,7 256,9
919131 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM M 65 237 133 114 159 19,8 39,1
919135 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 250MM M 697 697 697 697 789 13,2 13,2
91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 3 402 7 785 5 128 5 259 5 240 2,2 -0,4
919141 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM M 267 680 598 680 267 -55,3 -60,8
919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M 650 680 664 662 522 -21,4 -21,1
919146 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM M 1 280 1 855 1 568 1 568 1 580 0,8 0,8
919148 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM M 3 092 3 092 3 092 3 092 2 620 -15,3 -15,3
919155 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU PŘES 700MM2 KUS 210 210 210 210 108 -48,6 -48,6
91931 ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁBRADLÍ M 108 108 108 108 118 9,3 9,3
93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU M3 5 448 8 211 6 931 7 135 7 180 3,6 0,6
931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 105 249 147 142 140 -4,8 -1,3
931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 147 357 249 246 195 -21,8 -20,8
931185 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM M2 573 573 573 573 300 -47,7 -47,7
931241 VLOŽKA DILATAČ SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 400MM HLADKÝCH M 704 704 704 704 694 -1,4 -1,4
93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU M3 33 325 214 739 178 475 205 274 121 100 -32,1 -41,0
931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 35 825 622 690 12 -98,1 -98,3
931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M 87 690 333 206 24 -92,8 -88,4
931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 35 44 40 40 37 -6,3 -6,3
931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 42 1 765 640 575 49 -92,3 -91,5
931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 37 198 74 70 73 -1,1 4,8
931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 75 764 481 617 97 -79,8 -84,3
931317 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2 M 79 135 96 79 123 27,5 55,7
93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 23 169 367 220 112 933 117 125 131 400 16,4 12,2
931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 M 12 96 56 58 13 -77,0 -77,4
931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M 128 128 128 128 26 -79,7 -79,7
931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 40 64 46 44 40 -12,3 -9,1
931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 35 620 103 94 53 -48,5 -43,5
931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 0 466 101 80 79 -21,7 -1,3
931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 37 801 167 100 105 -37,1 4,6
931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M 5 777 139 103 134 -3,9 30,6
93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3 25 000 668 477 282 815 253 340 317 100 12,1 25,2
931331 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2 M 71 167 119 119 31 -73,9 -73,9
931332 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM2 M 155 155 155 155 64 -58,7 -58,7
931336 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2 M 163 163 163 163 253 55,1 55,1
93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 0 357 78 74 132 69,1 79,3
93136 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU M2 88 285 197 240 115 -41,6 -52,1
93137 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR PLAST FÓLIÍ M2 188 188 188 188 172 -8,5 -8,5
93138 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM M3 187 679 187 679 187 679 187 679 312 000 66,2 66,2
931382 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM2 M 65 65 65 65 63 -2,8 -2,8
931383 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2 M 158 158 158 158 93 -41,3 -41,3
931385 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 M 231 231 231 231 188 -18,7 -18,7
93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M 878 21 413 13 299 13 474 9 550 -28,2 -29,1
932111 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM M2 5 200 5 200 5 200 5 200 3 500 -32,7 -32,7
932112 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ M2 400 2 000 750 430 800 6,7 86,0
932121 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM M2 3 650 3 650 3 650 3 650 3 200 -12,3 -12,3
93261 POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU M2 3 664 11 215 6 156 5 441 2 770 -55,0 -49,1
93262 POCHOZÍ ROŠT Z KOVU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU M2 5 865 5 865 5 865 5 865 1 130 -80,7 -80,7
93351 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 30M3 KUS 10 000 10 000 10 000 10 000 1 450 -85,5 -85,5
93352 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 50M3 KUS 1 624 52 234 22 067 12 342 2 400 -89,1 -80,6
93353 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 100M3 KUS 2 092 10 000 7 131 10 000 4 840 -32,1 -51,6
93354 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 200M3 KUS 7 129 61 433 30 519 35 000 9 660 -68,3 -72,4
93355 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 300M3 KUS 14 300 14 300 14 300 14 300 14 500 1,4 1,4
93356 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 500M3 KUS 16 241 16 241 16 241 16 241 24 000 47,8 47,8
93358 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ PŘES 800M3 KUS 50 000 50 000 50 000 50 000 54 900 9,8 9,8
93421 HRADÍTKA A STAVIDLOVÉ TABULE RYBNÍKŮ A NÁDRŽÍ ZE DŘEVA M3 11 550 21 992 16 824 16 876 16 000 -4,9 -5,2
93425 HRADÍTKA A STAV TABULE RYBNÍKŮ A NÁDRŽÍ KOVOVÉ T 77 300 77 300 77 300 77 300 78 200 1,2 1,2
935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY M 1 850 6 833 3 221 2 566 2 410 -25,2 -6,1
935113 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S OBRUBOU 120MM M 2 116 2 116 2 116 2 116 2 610 23,4 23,4
93513 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 500MM M 3 519 3 519 3 519 3 519 2 600 -26,1 -26,1
935141 ŠTĚRBIN ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 600MM PRŮTOK 514CM2 M 4 081 4 081 4 081 4 081 4 090 0,2 0,2
935161 MIKROŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU BEZ VNITŘNÍHO SPÁDU M 1 783 1 783 1 783 1 783 1 640 -8,0 -8,0
935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM M 256 550 408 394 367 -10,0 -6,8
935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 225 910 466 450 481 3,3 6,9
935213 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M 280 548 454 475 132 -70,9 -72,2
935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 470 774 642 670 736 14,7 9,8
935232 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM M 704 1 343 965 849 912 -5,5 7,4
93530 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ M3 3 688 15 183 7 262 6 396 3 720 -48,8 -41,8
93531 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,09 M2 M 536 726 663 726 335 -49,5 -53,9
93532 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,12 M2 M 566 566 566 566 448 -20,8 -20,8
93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 2 400 2 400 2 400 2 400 2 430 1,3 1,3
93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 2 722 5 000 4 074 4 500 3 840 -5,7 -14,7
93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 4 017 4 017 4 017 4 017 5 740 42,9 42,9
93545 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 2 968 13 000 7 500 6 531 11 700 56,0 79,1
93553 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 3 143 3 500 3 262 3 143 3 680 12,8 17,1
93554 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ M 5 473 5 473 5 473 5 473 5 070 -7,4 -7,4
93555 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ M 4 275 6 330 4 960 4 275 5 640 13,7 31,9
93557 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČET MŘÍŽÍ M 6 695 6 695 6 695 6 695 7 840 17,1 17,1
935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 777 3 084 1 165 897 1 240 6,4 38,3
935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 1 118 1 467 1 216 1 192 1 560 28,2 30,8
935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM M2 808 3 519 1 359 1 283 1 070 -21,3 -16,6
935841 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM M2 1 497 1 497 1 497 1 497 519 -65,3 -65,3
935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM M2 351 1 311 752 730 641 -14,8 -12,2
935843 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z BETON DLAŽDIC M2 1 342 1 342 1 342 1 342 315 -76,5 -76,5
93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3 17 939 17 939 17 939 17 939 10 300 -42,6 -42,6
93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3 422 560 622 849 522 705 522 705 6 980 -98,7 -98,7
936314 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 M3 6 989 6 989 6 989 6 989 3 030 -56,6 -56,6
93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 6 213 55 692 12 871 12 832 8 600 -33,2 -33,0
93640 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ M3 2 500 174 078 44 178 32 482 2 600 -94,1 -92,0
93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS 12 864 45 846 21 699 17 164 17 400 -19,8 1,4
93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 43 1 667 229 114 78 -66,0 -31,8
936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 67 4 322 560 260 302 -46,1 16,2
936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 42 1 615 384 180 172 -55,2 -4,4
93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS 11 096 18 725 14 377 15 751 13 100 -8,9 -16,8
936531 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300 KUS 8 323 12 000 9 549 8 323 12 100 26,7 45,4
936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 8 096 19 432 12 493 11 369 16 100 28,9 41,6
936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS 10 912 17 963 13 986 14 091 18 500 32,3 31,3
93654 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z OCELI KUS 1 375 1 600 1 488 1 488 1 030 -30,8 -30,8
936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 820 11 009 2 234 1 253 1 400 -37,3 11,7
936542 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ KUS 1 717 1 717 1 717 1 717 1 470 -14,4 -14,4
93657 ŽEBŘÍKY KOVOVÉ M 1 360 1 719 1 599 1 719 461 -71,2 -73,2
93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS 1 045 1 045 1 045 1 045 1 310 25,4 25,4
93662 NORNÁ STĚNA SEPTIKU PLASTOVÁ M2 1 980 7 646 4 813 4 813 1 740 -63,8 -63,8
93664 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU KUS 825 3 928 2 100 1 547 1 650 -21,4 6,7
93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 0 6 2 2 2 -16,0 0,0
93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 2 4 3 3 3 -3,2 -2,6
93812 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2 6 6 6 6 11 78,0 78,0
93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 2 10 4 3 2 -43,3 -39,7
93832 OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE M2 78 164 121 121 41 -66,1 -66,1
93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2 162 162 162 162 108 -33,5 -33,5
938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 150 150 150 150 207 38,0 38,0
938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 100 401 277 260 267 -3,6 2,7
938451 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM M2 55 116 91 101 159 75,7 57,9
93851 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU M2 41 114 90 114 41 -54,2 -64,0
93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2 111 223 152 122 108 -29,0 -11,7
938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 37 1 008 200 174 315 57,8 81,0
938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 240 451 340 356 522 53,4 46,5
938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 360 360 360 360 315 -12,5 -12,5
938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 190 449 270 210 315 16,7 49,8
938654 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ M2 195 195 195 195 315 61,7 61,7
94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP 41 85 72 77 54 -25,3 -29,9
94290 TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA M3OP 49 49 49 49 64 30,1 30,1
94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 94 1 045 635 685 159 -75,0 -76,8
94590 ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ M2 472 472 472 472 207 -56,1 -56,1
94817 DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN T 23 052 23 052 23 052 23 052 20 900 -9,3 -9,3
94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 535 938 650 546 415 -36,2 -24,0
94894 PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ T 25 482 25 482 25 482 25 482 15 800 -38,0 -38,0
951401 PDZ A ZPI SVĚTELNÉ S LED DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 13 413 360 300 186 857 186 857 216 800 16,0 16,0
951406 PDZ A ZPI SVĚTELNÉ S LED DODÁVKA A MONTÁŽ NA PORTÁL KUS 597 300 605 985 601 643 601 643 218 400 -63,7 -63,7
951407 PDZ A ZPI SVĚTELNÉ S LED DEMONTÁŽ Z PORTÁLU KUS 59 931 59 931 59 931 59 931 7 310 -87,8 -87,8
96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 2 108 4 658 2 779 2 430 2 510 -9,7 3,3
96712A VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA SUCHO - BEZ DOPRAVY M3 4 576 4 576 4 576 4 576 704 -84,6 -84,6
96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3 1 624 3 217 2 430 2 450 1 770 -27,2 -27,8
96714 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 703 1 403 1 053 1 053 837 -20,5 -20,5
96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T -94 10 000 3 223 2 602 3 140 -2,6 20,7
96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M 264 5 000 2 260 2 650 2 800 23,9 5,7
967851 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ PODPOVRCHOVÝCH M 208 3 085 2 172 2 700 2 800 28,9 3,7
967852 VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 100MM M 1 780 1 886 1 833 1 833 3 600 96,4 96,4
96785A VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ M3 3 570 3 570 3 570 3 570 4 510 26,3 26,3
96785D VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ PRŮŘEZU DO 0,06M2 M 299 299 299 299 277 -7,3 -7,3
96785E VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ PRŮŘEZU DO 0,08M2 M 359 359 359 359 359 0,0 0,0
96786 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK KUS 520 1 020 920 1 020 315 -65,8 -69,1
967863 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK ELASTOMER KUS 728 5 000 3 932 5 000 474 -87,9 -90,5
967864 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS 500 5 000 1 078 728 415 -61,5 -43,0
967865 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK HRNCOVÝCH KUS 1 020 1 623 1 221 1 020 461 -62,2 -54,8
96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS 359 1 287 739 600 1 250 69,1 108,3
96813 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU M3 1 007 2 124 1 686 1 807 1 150 -31,8 -36,4
96814 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI M3 6 268 6 268 6 268 6 268 5 770 -7,9 -7,9
96815 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3 5 320 7 500 6 773 7 500 6 890 1,7 -8,1