Porovnání průměrných cen JKSO v jednotlivých letech: 2004 až 2017

Indexy cen stavebních prací podle ČSÚ

Zobrazit podrobnější tabulku
JKSO Popis JKSO MJ váha
2004-2017
[%]
Ø cena
2004-2017
[Kč]
Ø cena
2004
[Kč]
Ø cena
2005
[Kč]
Ø cena
2006
[Kč]
Ø cena
2007
[Kč]
Ø cena
2008
[Kč]
Ø cena
2009
[Kč]
Ø cena
2010
[Kč]
Ø cena
2012
[Kč]
Ø cena
2013
[Kč]
Ø cena
2014
[Kč]
Ø cena
2015
[Kč]
Ø cena
2016
[Kč]
Ø cena
2017
[Kč]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 0,20 8 187 11 745 0 9 728 9 286 9 492 11 021 9 390 7 329 6 042 4 709 0 0 0
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 0,03 2 724 420 0 4 049 043 2 412 679 1 946 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 0,11 4 954 478 0 0 3 453 455 0 5 915 793 3 086 769 0 0 0 0 0 0 0
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 0,14 3 852 957 0 0 0 9 816 406 3 692 723 3 149 352 0 0 0 0 3 302 400 0 0
814 183 jímky a nádrže sdružené pro odpadní vody - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 0,00 1 424 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 424 018 0 0 0
814 293 nádrže pozemní ostatní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 0,00 2 497 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 497 019 0 0
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 0,00 13 837 0 0 0 0 0 14 250 0 10 696 0 0 0 0 0
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 0,01 1 658 0 0 1 048 0 5 081 3 188 0 0 0 0 0 0 789
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 0,00 3 181 0 0 0 0 0 3 181 0 0 0 0 0 0 0
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 0,14 975 784 1 057 524 823 1 232 1 042 1 434 665 767 0 859 0 782
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 0,00 5 639 0 0 5 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 0,13 7 160 6 539 5 967 5 032 4 889 6 554 11 041 9 650 19 958 4 274 12 178 21 052 0 4 508
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 0,02 35 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 093 27 484 0 43 336
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 0,55 18 090 17 476 18 678 13 776 23 013 19 043 25 976 0 25 998 21 759 28 885 15 721 0 14 934
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 0,04 33 642 26 695 36 651 13 469 16 323 0 10 747 24 893 0 0 0 39 817 0 0
815 417 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce kovová M3 0,00 769 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 769 259 0 0
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 0,03 1 469 1 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 0,16 6 654 3 729 6 184 3 133 41 246 8 293 9 730 0 0 0 3 626 8 042 0 4 560
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 0,07 15 806 17 117 15 333 14 893 9 824 27 250 0 0 0 58 224 0 37 043 0 11 430
815 424 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M3 0,00 19 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 486 0 0
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 0,00 10 531 10 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 0,01 45 808 0 0 0 0 0 45 808 0 0 0 0 0 0 0
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 0,12 51 648 0 0 0 0 0 51 648 0 0 0 0 0 0 0
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 0,20 13 829 0 14 752 12 311 65 108 4 143 0 0 0 12 890 0 0 0 0
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 0,09 95 672 0 27 784 0 0 0 120 514 0 0 0 0 0 0 0
815 447 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce kovová M2 0,00 556 0 0 0 0 556 0 0 0 0 0 0 0 0
815 459 valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 0,04 1 079 0 0 0 0 990 1 523 0 0 0 0 0 0 0
815 461 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene M2 0,00 5 132 0 0 0 0 5 132 0 0 0 0 0 0 0 0
815 463 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 0,00 4 772 0 0 0 4 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0
815 464 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M2 0,01 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 373 0 3 841
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 0,70 5 249 5 471 6 709 3 932 5 290 5 864 6 499 12 223 5 207 5 722 0 4 134 1 295 3 641
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 0,19 6 603 6 448 6 834 5 251 6 075 8 905 9 649 8 284 6 860 5 219 0 0 0 0
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 0,12 6 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 232 0 0 0
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 0,06 4 585 4 029 0 3 870 4 591 6 026 12 311 0 4 600 0 0 0 0 0
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 0,42 5 050 4 395 4 891 3 749 5 324 6 131 7 412 0 4 604 3 072 0 0 0 3 758
815 499 zdi a valy samostatné ostatní - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 0,02 497 0 0 0 0 497 0 0 0 0 0 0 0 0
815 981 pomníky, kašny a jiná drobná architektura - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M3 0,00 69 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 305 0 0 0
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 0,01 63 509 62 817 0 48 402 0 0 0 0 0 0 1 041 633 0 0 0
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 2,38 45 586 44 836 46 210 34 579 33 671 54 105 56 659 72 916 71 835 54 850 34 392 34 432 70 090 51 896
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 0,54 18 696 12 168 13 884 33 488 30 259 26 046 33 396 42 028 35 697 31 672 28 577 2 714 14 638 33 620
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 15,72 35 097 36 585 40 115 26 741 37 656 42 274 40 810 0 0 76 389 23 175 25 652 25 595 30 777
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 0,21 16 096 20 807 0 17 305 0 19 712 0 0 9 085 14 758 19 668 58 754 12 162 0
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 0,33 46 527 54 236 53 527 35 600 36 989 37 363 54 200 0 0 51 621 0 51 249 50 623 0
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 0,18 28 526 15 490 0 40 377 30 165 44 329 73 217 61 133 0 37 018 14 474 29 363 0 44 522
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 1,87 44 754 37 285 58 251 28 669 41 373 42 281 38 902 0 34 624 0 0 108 785 55 141 48 580
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 1,22 18 092 14 733 7 327 0 32 382 20 961 14 182 13 642 25 210 17 021 17 181 26 805 12 567 17 311
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 5,16 44 614 37 687 52 297 31 499 38 895 56 606 58 460 0 0 0 33 695 56 488 0 36 021
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 0,12 18 057 17 763 0 0 0 0 0 0 16 387 41 894 0 36 010 12 085 15 101
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 0,51 64 062 81 298 0 76 632 86 463 36 297 30 509 28 282 63 522 0 21 373 32 573 0 0
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 0,29 22 719 0 0 1 669 0 0 82 745 0 0 37 366 0 9 110 0 0
821 122 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 0,00 48 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 983 0 0
821 123 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 0,01 24 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 406 23 375 0 0
821 124 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 0,00 3 148 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 148 955 0 0 0
821 125 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 0,00 15 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 610 0 0 0
821 125 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 0,01 8 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 947 0 0 0
821 127 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 0,00 42 405 42 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 332 0 0
821 147 N mosty pozem kom dočasné - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 0,00 7 996 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 996 591 0 0
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 0,01 125 001 0 0 0 0 134 451 0 98 610 0 0 0 0 0 0
821 214 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 0,00 31 847 0 31 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 0,09 129 488 233 148 101 680 78 205 74 286 159 362 0 0 0 0 0 0 0 0
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 0,06 141 169 0 175 752 54 272 0 0 232 872 0 0 0 0 0 0 0
821 255 R mosty tramvajové - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 0,01 30 913 0 0 0 0 30 913 0 0 0 0 0 0 0 0
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 0,01 28 586 0 19 874 18 676 0 47 994 116 513 0 0 0 0 0 0 0
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 0,03 41 090 56 504 0 20 559 0 44 790 50 718 0 0 0 0 0 0 0
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 0,01 50 855 0 49 509 0 0 0 59 862 0 0 0 0 0 0 0
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 0,01 31 592 0 130 923 17 274 66 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 0,03 56 761 48 808 0 0 0 0 72 972 0 0 0 0 0 0 0
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 0,02 68 239 67 569 0 30 678 0 0 103 386 0 0 0 0 0 0 0
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 0,00 48 312 0 0 0 0 0 0 48 312 0 0 0 0 0 0
821 447 lávky a mosty pro vedení - vodorovná nosná konstrukce kovová M2 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 5,53 4 694 4 688 6 296 3 146 0 6 565 0 0 0 0 0 2 575 0 2 628
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 1,78 2 177 0 0 0 0 0 0 0 0 1 790 0 2 653 0 2 264
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 7,87 5 931 6 869 6 936 3 175 6 415 6 051 0 9 247 0 0 0 0 2 023 3 286
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 0,95 1 851 2 724 0 0 0 3 284 1 640 0 0 0 1 732 1 596 2 012 0
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 0,00 4 621 0 0 0 0 0 0 4 621 0 0 0 0 0 0
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 0,00 1 192 0 0 0 0 0 0 0 0 1 192 0 0 0 0
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1,73 4 727 3 881 4 367 0 2 963 6 982 5 251 0 0 0 2 834 0 0 0
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 0,27 4 044 0 0 0 0 0 3 862 0 0 0 0 7 050 0 0
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 0,00 1 490 0 0 0 0 1 490 0 0 0 0 0 0 0 0
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 13,30 4 318 3 893 4 994 3 193 2 912 5 231 5 129 2 891 3 139 3 573 2 711 2 820 1 865 2 946
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 8,21 918 908 935 883 716 971 1 067 844 800 767 1 060 1 115 1 460 824
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 0,01 4 919 0 4 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 0,88 3 386 3 722 3 841 3 048 1 383 3 791 2 853 4 108 4 642 0 1 656 1 769 1 552 2 080
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 0,69 738 1 104 475 329 452 721 721 1 104 1 235 1 512 5 493 292 7 723 1 647 1 077
822 242 N silnice III.třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 0,00 1 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 769 0 0
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 0,01 719 0 0 0 569 2 128 0 0 0 0 0 0 0 0
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 0,00 1 040 0 2 360 0 0 0 0 0 0 0 0 354 0 0
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 0,94 3 197 2 912 3 138 1 814 2 734 4 490 4 658 1 076 0 3 426 1 969 2 205 0 1 906
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 0,47 540 541 363 297 216 918 578 1 578 0 1 954 1 889 2 993 0 593
822 252 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 0,00 1 146 0 0 871 0 2 689 0 0 0 0 0 0 0 0
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 0,02 1 928 4 458 0 1 537 0 3 536 0 0 0 0 0 0 0 0
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 0,00 1 626 1 501 0 0 0 0 0 5 032 0 0 0 1 705 0 0
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 0,01 3 881 0 3 771 0 0 3 984 0 0 0 0 0 0 0 0
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 0,02 2 665 2 326 0 1 947 0 2 750 2 040 3 248 7 155 0 0 0 0 0
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 0,00 2 618 0 0 0 0 2 618 0 0 0 0 0 0 0 0
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 0,04 1 372 4 058 2 714 885 0 1 421 0 0 0 0 0 0 0 0
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 0,77 2 730 3 050 2 546 1 831 2 093 4 071 2 915 3 055 2 808 2 103 1 922 0 0 2 509
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 0,25 814 1 054 852 342 1 090 1 359 589 3 176 1 766 1 057 3 238 2 372 0 871
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 0,16 1 466 1 501 1 024 1 333 2 300 1 222 0 0 0 0 0 0 0 0
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 0,06 1 460 0 0 1 703 0 1 458 0 0 0 0 0 0 0 0
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 0,01 2 101 0 0 0 0 2 101 0 0 0 0 0 0 0 0
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 0,08 1 439 2 012 1 646 963 0 1 284 2 642 0 0 0 2 494 951 0 634 0
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 0,04 683 0 0 405 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 0,33 2 249 1 743 2 073 1 061 1 584 3 500 1 931 0 0 435 853 1 643 0 1 937
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 0,01 926 0 0 317 0 2 839 1 414 0 0 1 302 0 2 207 0 1 345
822 272 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 0,00 9 163 0 0 0 0 9 163 0 0 0 0 0 0 0 0
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 0,08 1 613 1 607 1 851 1 379 1 474 1 799 1 688 2 108 2 872 1 227 1 075 2 033 915 1 395
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 0,03 1 382 945 1 035 0 0 1 416 1 297 2 871 1 288 1 140 1 345 1 424 0 622
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 0,00 1 248 0 1 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 0,00 1 600 0 0 0 1 512 1 653 0 0 0 0 0 0 0 0
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 0,05 2 883 0 4 144 1 949 0 3 020 1 376 0 0 0 1 350 0 0 879
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 0,00 2 198 0 0 0 0 3 451 0 0 0 0 0 1 304 5 960 919
822 292 R komunikace pozemní ostatní - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. REK M2 0,00 11 778 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 778 223 0 0 0
822 511 plochy skladovací - kryt vegetační M2 0,02 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0
822 527 R plochy dvorů a nádvoří - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 0,00 1 974 0 0 0 0 0 1 974 0 0 0 0 0 0 0
822 547 plochy autobusových nádraží - kryt z kameniva obalovaného živicí M2 0,00 1 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 923 0 0
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 0,00 1 895 0 0 0 0 1 950 1 721 0 0 0 0 0 0 0
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 0,03 1 991 0 0 0 0 2 180 0 0 0 0 0 1 987 0 0
822 555 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M2 0,01 2 646 0 2 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 0,05 1 897 1 628 0 1 608 0 2 650 3 504 1 944 0 0 0 0 0 0
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 0,00 1 855 1 911 0 0 0 0 1 703 0 0 0 0 0 0 0
822 573 N náměstí - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 0,00 7 511 0 0 0 0 0 7 511 0 0 0 0 0 0 0
823 291 úpravy územní a samostatné zemní práce ostatní - kryt vegetační M2 0,00 2 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 206 0 0 0
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 0,07 28 020 0 35 832 8 292 0 7 031 0 0 0 0 0 0 0 0
824 143 spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet M 0,00 9 803 0 0 0 0 0 9 803 0 0 0 0 0 0 0
824 211 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M 0,01 22 203 0 0 0 0 22 203 0 0 0 0 0 0 0 0
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 0,05 18 969 0 20 373 13 299 0 17 425 21 834 0 0 0 0 0 0 0
824 813 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M 0,01 26 585 0 0 0 0 0 26 585 0 0 0 0 0 0 0
824 855 svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M 0,03 40 047 40 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
824 856 svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M 0,02 35 005 35 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
825 121 tunely silniční - hloubené M 0,37 1 162 576 0 0 580 680 1 095 912 0 1 914 224 0 0 0 0 0 0 0
825 122 tunely silniční - ražené M 6,41 980 161 0 1 025 958 817 315 2 049 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 0,01 7 846 29 894 0 0 17 780 0 51 546 0 0 0 0 3 353 0 3 215
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 0,12 24 283 11 246 19 270 17 004 21 310 31 910 12 770 0 0 0 0 8 104 0 0
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 0,20 27 622 15 604 37 542 48 848 21 912 24 621 36 242 27 120 27 118 0 2 642 0 4 494 0
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 0,07 4 284 4 333 4 257 2 275 3 217 5 785 3 986 9 275 4 306 4 112 4 597 3 231 0 4 505
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 0,00 5 333 5 324 0 0 5 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 0,11 7 350 9 150 8 071 4 753 6 114 9 988 5 458 9 925 9 804 8 268 9 935 9 730 0 7 510
827 173 vodovody požární z trub litinových M 0,02 7 115 0 0 5 777 8 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0
827 191 vodovody trubní ostatní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 0,00 1 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 767 0 0 0
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 1,35 5 920 7 389 6 691 4 366 7 264 6 256 7 831 7 110 4 423 4 438 4 822 5 175 4 344 6 013
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 0,09 7 801 14 906 4 872 6 146 0 0 14 169 0 0 0 0 14 733 0 0
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 0,41 8 694 8 733 8 751 6 510 6 342 13 059 24 917 10 380 5 432 20 084 8 217 1 552 0 4 817
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 0,71 7 186 6 951 7 819 4 620 5 738 8 516 9 274 5 410 8 246 4 631 6 745 0 0 0
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 0,05 17 262 18 074 47 723 24 890 0 37 044 11 187 0 0 0 10 711 16 302 3 667 0
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 0,01 11 467 0 0 21 570 0 0 0 0 0 0 4 528 0 0 0
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 0,06 20 862 40 726 15 393 22 701 13 796 43 769 16 858 20 389 0 15 251 0 32 856 0 0
827 225 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M 0,00 22 174 0 0 10 941 0 29 255 0 0 0 0 0 0 0 0
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 0,11 19 894 0 0 0 0 22 368 17 861 0 0 0 0 0 0 0
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 0,01 5 658 0 0 0 0 7 863 5 188 7 245 0 0 21 425 4 219 0 5 591
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 0,06 16 118 0 0 0 0 12 888 11 302 5 877 0 5 038 10 768 22 129 0 17 109
827 591 plynovody a vzduchovody trubní ostatní - z trub z plastických materiálů a sklolaminátu M 0,00 353 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 605 0 0 0
827 592 plynovody a vzduchovody trubní ostatní - z trub ocelových M 0,00 2 062 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 062 952 0 0 0
828 174 vedení sdělovací - nad zemí na stožárech nebo sloupech M 0,00 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898 0 0 0
828 811 vedení kabelová sdělovací dálková - v zemní rýze na upravený povrch M 0,00 1 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 651 0 0 0
831 111 drenáže odvodňovací (mimo drenáže krtčí a regulační) - z trub z plastických hmot M 0,00 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 830 0 0
831 131 kanály odvodńovací - z trub z plastických hmot M 0,00 1 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 935 0 0 0
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 0,00 15 609 13 716 17 070 0 0 19 088 0 0 0 0 0 0 0 0
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 0,00 3 229 0 0 0 0 0 3 229 0 0 0 0 0 0 0
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 0,00 2 864 2 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 0,01 988 0 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
833 128 nádrže hospodářské (např. požární) - bez opevění M2 0,00 1 158 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 158 499 0 0
833 264 úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet M 0,00 14 225 0 14 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0