Porovnání průměrných cen JKSO z let: 2004 až 2017 a 2004 až 2016

Indexy cen stavebních prací podle ČSÚ
JKSO Popis JKSO MJ Ø cena
2004-2016
[Kč]
celková cena
2004-2016
[Kč]
počet vyhodnocených objektů
2004-2016
[Kč]
Ø cena
2004-2017
[Kč]
celková cena
2004-2017
[Kč]
počet vyhodnocených objektů
2004-2017
[Kč]
váha
2004-2017
[%]
změna Ø ceny
2004-2016
ku
2004-2017
[%]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 8 187 542 881 571 32 8 187 542 881 571 186 0,20 0,0
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 2 724 420 81 732 591 6 2 724 420 81 732 591 29 0,03 0,0
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 4 954 478 312 132 111 14 4 954 478 312 132 111 62 0,11 0,0
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 3 852 957 381 442 748 24 3 852 957 381 442 748 80 0,14 0,0
814 183 jímky a nádrže sdružené pro odpadní vody - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 1 424 018 1 424 018 1 1 424 018 1 424 018 1 0,00 0,0
814 293 nádrže pozemní ostatní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 2 497 019 7 491 056 3 2 497 019 7 491 056 3 0,00 0,0
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 13 837 4 884 563 3 13 837 4 884 563 3 0,00 0,0
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 1 661 15 232 161 1 1 658 15 258 192 7 0,01 -0,2
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 3 181 995 538 1 3 181 995 538 1 0,00 0,0
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 983 376 859 328 80 975 389 968 026 83 0,14 -0,9
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 5 639 2 407 927 2 5 639 2 407 927 2 0,00 0,0
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 7 431 344 905 025 35 7 160 366 292 427 71 0,13 -3,6
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 27 270 24 543 394 2 35 525 65 760 243 5 0,02 30,3
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 18 160 1 485 284 325 172 18 090 1 512 347 644 176 0,55 -0,4
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 33 642 108 662 512 14 33 642 108 662 512 14 0,04 0,0
815 417 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce kovová M3 769 259 769 259 1 769 259 769 259 1 0,00 0,0
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 469 71 689 686 8 1 469 71 689 686 6 0,03 0,0
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 7 244 370 158 173 80 6 654 435 840 683 33 0,16 -8,1
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 16 700 167 300 518 24 15 806 190 683 512 26 0,07 -5,4
815 424 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M3 19 486 6 937 118 1 19 486 6 937 118 1 0,00 0,0
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 10 531 11 847 877 1 10 531 11 847 877 1 0,00 0,0
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 45 808 20 338 688 2 45 808 20 338 688 1 0,01 0,0
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 51 648 344 334 487 26 51 648 344 334 487 2 0,12 0,0
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 13 829 555 028 726 186 13 829 555 028 726 30 0,20 0,0
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 95 672 237 840 070 106 95 672 237 840 070 2 0,09 0,0
815 447 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce kovová M2 556 13 152 804 1 556 13 152 804 2 0,00 0,0
815 459 valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 079 122 500 918 27 1 079 122 500 918 9 0,04 0,0
815 461 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene M2 5 132 5 952 902 2 5 132 5 952 902 1 0,00 0,0
815 463 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 4 772 5 015 120 1 4 772 5 015 120 2 0,00 0,0
815 464 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M2 4 373 19 788 452 2 4 200 28 160 885 3 0,01 -4,0
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 378 1 826 064 242 101 5 249 1 925 170 764 193 0,70 -2,4
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 6 603 514 162 257 64 6 603 514 162 257 64 0,19 0,0
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 6 232 325 101 665 66 6 232 325 101 665 5 0,12 0,0
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 4 585 171 629 404 18 4 585 171 629 404 27 0,06 0,0
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 5 234 1 039 365 359 159 5 050 1 145 488 462 118 0,42 -3,5
815 499 zdi a valy samostatné ostatní - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 497 63 759 103 3 497 63 759 103 2 0,02 0,0
815 981 pomníky, kašny a jiná drobná architektura - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M3 69 305 69 305 3 69 305 69 305 1 0,00 0,0
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 63 509 23 688 772 6 63 509 23 688 772 6 0,01 0,0
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 45 345 6 275 614 212 353 45 586 6 550 514 828 361 2,38 0,5
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 18 182 1 396 772 472 26 18 696 1 485 690 995 132 0,54 2,8
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 35 254 42 032 483 137 537 35 097 43 361 260 947 557 15,72 -0,4
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 16 096 590 730 338 63 16 096 590 730 338 32 0,21 0,0
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 46 527 906 810 867 37 46 527 906 810 867 37 0,33 0,0
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 28 192 493 218 396 40 28 526 509 508 430 42 0,18 1,2
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 44 517 4 827 458 321 11 44 754 5 154 939 090 93 1,87 0,5
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 18 194 2 986 503 324 144 18 092 3 356 447 420 165 1,22 -0,6
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 44 967 13 788 494 397 52 44 614 14 242 528 869 55 5,16 -0,8
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 22 340 164 687 470 2 18 057 325 964 439 10 0,12 -19,2
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 64 062 1 418 721 548 124 64 062 1 418 721 548 26 0,51 0,0
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 22 719 794 104 761 5 22 719 794 104 761 5 0,29 0,0
821 122 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 48 983 5 829 029 1 48 983 5 829 029 3 0,00 0,0
821 123 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 24 303 30 961 741 3 24 303 30 961 741 3 0,01 0,0
821 124 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 3 148 955 3 148 955 1 3 148 955 3 148 955 1 0,00 0,0
821 125 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 15 610 6 837 379 2 15 610 6 837 379 1 0,00 0,0
821 125 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 8 947 20 398 497 1 8 947 20 398 497 1 0,01 0,0
821 127 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 42 405 8 608 202 1 42 405 8 608 202 2 0,00 0,0
821 147 N mosty pozem kom dočasné - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 7 996 591 7 996 591 1 7 996 591 7 996 591 1 0,00 0,0
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 125 001 25 125 149 2 125 001 25 125 149 2 0,01 0,0
821 214 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 31 847 1 687 905 1 31 847 1 687 905 1 0,00 0,0
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 129 488 261 047 512 2 129 488 261 047 512 8 0,09 0,0
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 141 169 165 873 629 24 141 169 165 873 629 3 0,06 0,0
821 255 R mosty tramvajové - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 30 913 18 795 238 2 30 913 18 795 238 2 0,01 0,0
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 28 586 34 818 230 6 28 586 34 818 230 6 0,01 0,0
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 41 090 70 798 246 4 41 090 70 798 246 8 0,03 0,0
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 50 855 19 172 231 2 50 855 19 172 231 2 0,01 0,0
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 31 592 40 279 714 1 31 592 40 279 714 3 0,01 0,0
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 56 761 71 745 510 39 56 761 71 745 510 4 0,03 0,0
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 68 239 43 604 838 3 68 239 43 604 838 3 0,02 0,0
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 48 312 1 207 803 1 48 312 1 207 803 1 0,00 0,0
821 447 lávky a mosty pro vedení - vodorovná nosná konstrukce kovová M2 0 1 644 965 1 0 1 644 965 1 0,00 0,0
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 852 14 652 683 874 25 4 694 15 260 162 271 27 5,53 -3,3
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 2 122 2 933 952 232 83 2 177 4 907 181 645 13 1,78 2,6
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 6 225 20 497 349 506 87 5 931 21 698 232 121 90 7,87 -4,7
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 851 2 630 753 838 201 1 851 2 630 753 838 46 0,95 0,0
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 4 621 6 483 209 1 4 621 6 483 209 1 0,00 0,0
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 192 7 666 090 1 1 192 7 666 090 1 0,00 0,0
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 727 4 773 804 443 393 4 727 4 773 804 443 11 1,73 0,0
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 4 044 754 454 739 2 4 044 754 454 739 2 0,27 0,0
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 1 490 5 958 394 4 1 490 5 958 394 1 0,00 0,0
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 4 382 35 571 860 579 496 4 318 36 688 088 993 512 13,30 -1,5
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 923 21 770 753 949 1 422 918 22 649 193 277 1 483 8,21 -0,5
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 919 26 931 795 2 4 919 26 931 795 1 0,01 0,0
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 444 2 363 190 006 320 3 386 2 426 476 628 102 0,88 -1,7
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 734 1 870 680 226 176 738 1 904 855 896 107 0,69 0,6
822 242 N silnice III.třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 769 8 379 808 2 1 769 8 379 808 4 0,00 0,0
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 719 18 667 921 3 719 18 667 921 2 0,01 0,0
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 040 9 959 973 4 1 040 9 959 973 2 0,00 0,0
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 376 2 407 860 910 97 3 197 2 596 578 134 215 0,94 -5,3
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 539 1 264 217 613 76 540 1 297 803 976 81 0,47 0,2
822 252 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 146 7 514 089 5 1 146 7 514 089 4 0,00 0,0
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 928 41 560 103 5 1 928 41 560 103 5 0,02 0,0
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 626 9 423 141 1 1 626 9 423 141 5 0,00 0,0
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 3 881 34 570 109 3 3 881 34 570 109 3 0,01 0,0
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 665 62 626 365 10 2 665 62 626 365 10 0,02 0,0
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 2 618 8 641 074 1 2 618 8 641 074 1 0,00 0,0
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 372 105 083 166 3 1 372 105 083 166 27 0,04 0,0
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 730 2 111 800 215 46 2 730 2 115 150 480 321 0,77 -0,0
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 808 616 278 221 55 814 689 312 227 63 0,25 0,8
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 466 445 873 834 107 1 466 445 873 834 107 0,16 0,0
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1 460 153 941 089 3 1 460 153 941 089 37 0,06 0,0
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 101 28 498 078 21 2 101 28 498 078 3 0,01 0,0
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 439 224 764 516 65 1 439 224 764 516 65 0,08 0,0
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 683 109 403 190 9 683 109 403 190 3 0,04 0,0
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 253 902 319 975 168 2 249 913 946 092 172 0,33 -0,2
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 878 28 120 423 1 926 33 040 002 24 0,01 5,5
822 272 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 9 163 5 002 725 1 9 163 5 002 725 1 0,00 0,0
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 622 201 329 115 85 1 613 208 800 604 93 0,08 -0,6
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 384 86 867 234 6 1 382 86 937 480 40 0,03 -0,1
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 248 2 391 983 2 1 248 2 391 983 1 0,00 0,0
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 1 600 2 722 986 4 1 600 2 722 986 2 0,00 0,0
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 915 126 398 317 9 2 883 127 000 111 27 0,05 -1,1
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 386 8 455 693 1 2 198 8 933 810 5 0,00 -7,9
822 292 R komunikace pozemní ostatní - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. REK M2 11 778 223 11 778 223 1 11 778 223 11 778 223 1 0,00 0,0
822 511 plochy skladovací - kryt vegetační M2 56 67 571 933 1 56 67 571 933 6 0,02 0,0
822 527 R plochy dvorů a nádvoří - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 974 3 715 095 1 1 974 3 715 095 1 0,00 0,0
822 547 plochy autobusových nádraží - kryt z kameniva obalovaného živicí M2 1 923 3 274 213 4 1 923 3 274 213 1 0,00 0,0
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 895 10 391 390 2 1 895 10 391 390 4 0,00 0,0
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 1 991 83 479 713 2 1 991 83 479 713 2 0,03 0,0
822 555 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M2 2 646 14 499 009 3 2 646 14 499 009 1 0,01 0,0
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 1 897 138 156 856 26 1 897 138 156 856 12 0,05 0,0
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 855 6 003 186 1 1 855 6 003 186 2 0,00 0,0
822 573 N náměstí - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 7 511 9 629 574 5 7 511 9 629 574 1 0,00 0,0
823 291 úpravy územní a samostatné zemní práce ostatní - kryt vegetační M2 2 206 7 912 485 1 2 206 7 912 485 5 0,00 0,0
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 28 020 184 962 516 27 28 020 184 962 516 8 0,07 0,0
824 143 spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet M 9 803 6 597 221 2 9 803 6 597 221 1 0,00 0,0
824 211 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M 22 203 15 431 013 1 22 203 15 431 013 3 0,01 0,0
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 18 969 129 390 770 12 18 969 129 390 770 10 0,05 0,0
824 813 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M 26 585 17 891 555 6 26 585 17 891 555 1 0,01 0,0
824 855 svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M 40 047 82 535 859 2 40 047 82 535 859 2 0,03 0,0
824 856 svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M 35 005 47 746 450 5 35 005 47 746 450 1 0,02 0,0
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 162 576 1 025 391 601 104 1 162 576 1 025 391 601 4 0,37 0,0
825 122 tunely silniční - ražené M 980 161 17 680 151 628 8 980 161 17 680 151 628 8 6,41 0,0
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 9 257 14 478 104 3 7 846 16 009 497 9 0,01 -15,2
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 24 283 339 361 479 5 24 283 339 361 479 35 0,12 0,0
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 27 622 560 609 620 30 27 622 560 609 620 63 0,20 0,0
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 4 280 197 324 192 8 4 284 200 779 663 108 0,07 0,1
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 5 333 2 341 145 2 5 333 2 341 145 2 0,00 0,0
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 7 346 295 140 062 94 7 350 303 434 272 101 0,11 0,1
827 173 vodovody požární z trub litinových M 7 115 58 951 192 29 7 115 58 951 192 5 0,02 0,0
827 191 vodovody trubní ostatní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 1 767 523 054 3 1 767 523 054 2 0,00 0,0
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 905 3 208 920 535 8 5 920 3 721 424 492 433 1,35 0,2
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 7 801 260 123 557 8 7 801 260 123 557 14 0,09 0,0
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 8 734 1 125 628 096 4 8 694 1 131 974 992 165 0,41 -0,5
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 7 186 1 963 347 000 182 7 186 1 963 347 000 182 0,71 0,0
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 17 262 126 302 974 10 17 262 126 302 974 18 0,05 0,0
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 11 467 14 953 592 22 11 467 14 953 592 3 0,01 0,0
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 20 862 162 974 597 37 20 862 162 974 597 26 0,06 0,0
827 225 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M 22 174 5 964 907 7 22 174 5 964 907 3 0,00 0,0
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 19 894 313 754 944 62 19 894 313 754 944 26 0,11 0,0
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 668 32 568 620 1 5 658 37 177 787 31 0,01 -0,2
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 15 856 135 580 425 26 16 118 174 316 723 35 0,06 1,7
827 591 plynovody a vzduchovody trubní ostatní - z trub z plastických materiálů a sklolaminátu M 353 605 2 475 234 3 353 605 2 475 234 7 0,00 0,0
827 592 plynovody a vzduchovody trubní ostatní - z trub ocelových M 2 062 952 6 188 856 5 2 062 952 6 188 856 3 0,00 0,0
828 174 vedení sdělovací - nad zemí na stožárech nebo sloupech M 898 844 015 4 898 844 015 5 0,00 0,0
828 811 vedení kabelová sdělovací dálková - v zemní rýze na upravený povrch M 1 651 1 386 754 1 1 651 1 386 754 4 0,00 0,0
831 111 drenáže odvodňovací (mimo drenáže krtčí a regulační) - z trub z plastických hmot M 830 3 703 057 1 830 3 703 057 1 0,00 0,0
831 131 kanály odvodńovací - z trub z plastických hmot M 1 935 160 587 3 1 935 160 587 1 0,00 0,0
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 15 609 9 661 832 3 15 609 9 661 832 3 0,00 0,0
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 3 229 12 303 964 3 3 229 12 303 964 3 0,00 0,0
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 2 864 13 516 405 1 2 864 13 516 405 1 0,00 0,0
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 988 24 744 832 1 988 24 744 832 1 0,01 0,0
833 128 nádrže hospodářské (např. požární) - bez opevění M2 1 158 499 3 475 498 6 1 158 499 3 475 498 3 0,00 0,0
833 264 úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet M 14 225 2 930 415 4 14 225 2 930 415 1 0,00 0,0