821 11 N

MOSTY silniční - novostavby

JKSO Popis MJ Množství Cena [Kč] JC [Kč] Počet objektů
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 143 695 6 550 514 828 45 586 361
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 1 235 463 43 361 260 947 35 097 557
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 19 490 906 810 867 46 527 37
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 115 183 5 154 939 090 44 754 93
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 319 238 14 242 528 869 44 614 55
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 22 146 1 418 721 548 64 062 26