821 11 R

MOSTY silniční - rekonstrukce

JKSO Popis MJ Množství Cena [Kč] JC [Kč] Počet objektů
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 79 467 1 485 690 995 18 696 132
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 36 700 590 730 338 16 096 32
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 17 861 509 508 430 28 526 42
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 185 521 3 356 447 420 18 092 165
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 18 052 325 964 439 18 057 10
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 34 954 794 104 761 22 719 5