822 21 N

DÁLNICE - novostavby

JKSO Popis MJ Množství Cena [Kč] JC [Kč] Počet objektů
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 3 251 297 15 260 162 271 4 694 27
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 658 236 21 698 232 121 5 931 90