822 22 N až 822 27 N

OSTATNÍ KOMUNIKACE - novostavby

JKSO Popis MJ Množství Cena [Kč] JC [Kč] Počet objektů
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 403 6 483 209 4 621 1
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1 009 958 4 773 804 443 4 727 11
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 4 000 5 958 394 1 490 1
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 8 496 991 36 688 088 993 4 318 512
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 475 26 931 795 4 919 1
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 716 585 2 426 476 628 3 386 102
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 25 968 18 667 921 719 2
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 812 200 2 596 578 134 3 197 215
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 21 555 41 560 103 1 928 5
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 8 907 34 570 109 3 881 3
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 23 502 62 626 365 2 665 10
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 774 872 2 115 150 480 2 730 321
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 105 471 153 941 089 1 460 37
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 13 566 28 498 078 2 101 3
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 406 445 913 946 092 2 249 172
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 129 467 208 800 604 1 613 93
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 916 2 391 983 1 248 1
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 1 702 2 722 986 1 600 2
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 44 051 127 000 111 2 883 27