822 22 R až 822 27 R

OSTATNÍ KOMUNIKACE - rekonstrukce

JKSO Popis MJ Množství Cena [Kč] JC [Kč] Počet objektů
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 6 434 7 666 090 1 191 1
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 186 566 754 454 739 4 044 2
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 24 665 383 22 649 193 277 918 1 483
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 2 581 780 1 904 855 896 738 107
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 401 684 1 297 803 976 540 81
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 5 795 9 423 141 1 626 5
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 3 301 8 641 074 2 618 1
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 846 666 689 312 227 814 63
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 35 696 33 040 002 926 24
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 62 886 86 937 480 1 382 40
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 4 064 8 933 810 2 198 5