Indexy cen stavebních prací podle ČSÚ

Kumulovaný index pro přepočet na CÚ 2018 [%]

Index 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Index [%] 103,7 103,0 102,9 104,1 104,5 101,2 99,8 99,5 99,3 98,8 100,4 101,4 101,1 101,5 102,8
Kumulovaný index pro přepočet na CÚ 2018 [%] 122,1 118,5 115,2 110,6 105,9 104,6 104,8 105,4 106,1 107,4 107,0 105,5 104,3 102,8 100,0