Datová základna - úroveň DSP (2017)

Databázi ukazatelových cen rozhodujících objektů dle nabídkových cen z výběrových řízení je nutné chápat jako statistický výstup z nabídkových cen z výběrových řízení z let 2004 - 2017.
Pro praktické využití je určena datová základna DSP, schválená Centrální komisí MD ČR ze dne 20. 3. 2015 (zpracovaná dle expertních cen ŘSD ČR).

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky SFDI): http://www.sfdi.cz

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky ŘSD ČR): http://www.rsd.cz
JKSO Objekt MJ Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
Podíl
[%]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 8 187 2 462 41 191
803 569-1 PROTIHLUKOVÁ OKNA M2 8 063 2 462 35 514 96,3
803 569-2 PRÁCE NEUVEDENÉ 3,7
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 2 724 420 1 185 301 5 166 162
814 115-1 VÝKOPY M3 240 79 590 5,3
814 115-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 207 60 1 225 3,1
814 115-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 747 136 2 842 2,1
814 115-4 POTRUBÍ M 3 801 32 23 586 7,0
814 115-5 JÍMKY KUS 2 066 248 900 920 4 058 424 75,8
814 115-6 ŠACHTY, SPADIŠTĚ KUS 34 197 21 739 136 723 1,8
814 115-7 OBETONOVÁNÍ M3 2 767 2 767 2 767
814 115-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 4,9
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 4 954 478 858 825 17 506 521
814 133-1 VÝKOPY M3 277 56 1 126 12,9
814 133-2 ZEMNÍ HRÁZKY M3 260 93 1 235 1,5
814 133-3 TĚSNÍCÍ VRSTVY M2 363 40 722 9,8
814 133-4 KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK M3 13 859 1 978 49 459 22,8
814 133-5 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 555 235 4 339 7,9
814 133-6 DLAŽBY M2 771 283 2 237 9,8
814 133-7 PRAHY A STUPNĚ M3 5 281 2 502 11 312 2,0
814 133-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 33,3
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 3 852 957 393 813 11 615 075
814 135-1 VÝKOPY M3 397 151 3 213 10,7
814 135-2 ZEMNÍ HRÁZKY M3 184 183 184
814 135-3 TĚSNÍCÍ VRSTVY M2 315 82 389 1,7
814 135-4 KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK KUS 2 241 386 144 490 4 622 888 58,2
814 135-5 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 014 472 4 229 1,6
814 135-6 DLAŽBY M2 503 455 2 220 2,2
814 135-7 PRAHY A STUPNĚ M3 4 096 1 123 4 936 0,3
814 135-8 POTRUBÍ M 2 986 663 33 118 2,2
814 135-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,1
814 183 jímky a nádrže sdružené pro odpadní vody - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 1 424 018 1 424 018 1 424 018
814 183-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
814 293 nádrže pozemní ostatní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 2 497 019 1 658 526 3 510 824
814 293-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 13 837 10 696 21 858
815 221-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 387 306 911 2,5
815 221-2 ZÁKLADY M3 6 339 5 357 7 615 20,3
815 221-3 SLOUPKY KUS 14 169 3 304 20 020 11,6
815 221-4 OPLOCENÍ M 7 646 3 938 9 768 55,3
815 221-5 NÁTĚRY M2
815 221-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 10,3
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 1 658 789 5 936
815 227-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 900 331 1 364 6,2
815 227-2 ZÁKLADY M3 5 490 2 201 10 428 36,7
815 227-3 SLOUPKY KUS 2 337 400 961 5,0
815 227-4 OPLOCENÍ M 731 128 2 220 44,1
815 227-5 NÁTĚRY M2 133 87 360 1,2
815 227-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 6,8
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 3 181 3 181 3 181
815 235-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 1 804 1 804 1 804 3,6
815 235-2 ZÁKLADY M3 3 825 3 825 3 825 7,7
815 235-3 SLOUPKY KUS 16,1
815 235-4 OPLOCENÍ M 2 199 2 199 2 199 69,1
815 235-5 NÁTĚRY M2 433 433 433 0,4
815 235-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 3,1
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 975 0 374 588
815 237-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 686 74 18 959 2,8
815 237-2 ZÁKLADY M3 4 187 1 862 16 520 8,4
815 237-3 SLOUPKY KUS 761 357 8 318 8,6
815 237-4 OPLOCENÍ M 702 128 7 115 73,5
815 237-5 NÁTĚRY M2 594 213 628 0,5
815 237-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 6,2
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 5 639 5 458 5 725
815 238-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 371 364 395 0,5
815 238-2 ZÁKLADY M3 3 475 3 471 3 491 2,0
815 238-3 SLOUPKY KUS
815 238-4 OPLOCENÍ M 2 649 2 587 2 679 47,0
815 238-5 NÁTĚRY M2 576 576 576 45,0
815 238-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 5,5
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 7 160 3 003 1 041 979
815 411-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 281 58 3 198 8,3
815 411-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 2 516 985 5 420 1,5
815 411-3 ZÁKLADY M3 4 978 2 104 10 601 6,0
815 411-4 ŘÍMSY M3 11 869 9 451 17 886 2,1
815 411-5 ZDI M3 4 299 2 287 15 888 55,9
815 411-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 3 801 803 10 286 4,8
815 411-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 21,4
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 35 525 27 033 43 336
815 412-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 36 33 819 2,3
815 412-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 2 352 1 204 5 012 40,6
815 412-3 ZÁKLADY M3
815 412-4 ŘÍMSY M3 10 687 8 551 11 859 8,8
815 412-5 ZDI M3 6 081 5 281 6 636 12,1
815 412-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 4 312 4 152 4 515 5,5
815 412-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 30,7
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 18 090 6 292 56 255
815 413-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 193 2 2 878 7,1
815 413-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 5 579 1 034 39 133 14,6
815 413-3 ZÁKLADY M3 6 587 1 887 21 037 15,7
815 413-4 ŘÍMSY M3 13 499 1 627 51 782 4,5
815 413-5 ZDI M3 10 179 3 637 39 117 28,6
815 413-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 5 657 1 120 15 025 5,9
815 413-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,6
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 33 642 10 747 1 762 755
815 415-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 392 9 992 17,0
815 415-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
815 415-3 ZÁKLADY M3 7 690 3 485 67 217 4,7
815 415-4 ŘÍMSY M3 10 971 5 157 18 150 9,9
815 415-5 ZDI M3 20 032 4 356 32 661 30,9
815 415-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 3 240 1 698 9 536 9,3
815 415-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 28,2
815 417 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce kovová M3 769 259 769 259 769 259
815 417-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 541 541 541 1,3
815 417-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 2 799 2 799 2 799 56,0
815 417-3 ZÁKLADY M3
815 417-4 ŘÍMSY M3
815 417-5 ZDI M3
815 417-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M
815 417-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 42,7
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 469 598 2 408
815 419-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 498 140 891 34,9
815 419-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 6 660 5 994 7 536 8,2
815 419-3 ZÁKLADY M3 2 980 2 598 6 816 21,3
815 419-4 ŘÍMSY M3 8 675 6 695 16 207 2,5
815 419-5 ZDI M3 8 440 1 956 19 358 10,7
815 419-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 2 304 689 6 681 2,2
815 419-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 20,2
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 6 654 3 133 41 246
815 421-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 365 98 1 229 7,3
815 421-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 9 148 2 027 10 954 8,8
815 421-3 ZÁKLADY M3 7 149 2 209 8 497 10,0
815 421-4 ŘÍMSY M3 17 826 12 082 66 278 1,2
815 421-5 ZDI M3 4 210 2 284 15 417 57,1
815 421-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 3 289 1 957 12 619 3,4
815 421-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 12,2
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 15 806 5 143 64 299
815 423-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 220 91 2 817 7,4
815 423-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 5 675 3 664 9 574 16,3
815 423-3 ZÁKLADY M3 7 325 3 668 27 255 10,6
815 423-4 ŘÍMSY M3 13 187 9 275 28 695 6,6
815 423-5 ZDI M3 8 576 4 478 24 861 36,5
815 423-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 4 154 2 050 7 648 1,8
815 423-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 20,8
815 424 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M3 19 486 19 486 19 486
815 424-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 299 299 299 0,6
815 424-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 2 292 2 292 2 292 26,5
815 424-3 ZÁKLADY M3 8 058 8 058 8 058 5,7
815 424-4 ŘÍMSY M3 18 378 18 378 18 378 15,9
815 424-5 ZDI M3 2 745 2 745 2 745 9,7
815 424-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 3 538 3 538 3 538 7,9
815 424-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 33,7
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 10 531 10 531 10 531
815 425-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 101 101 101 1,5
815 425-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
815 425-3 ZÁKLADY M3 8 901 8 901 8 901 5,0
815 425-4 ŘÍMSY M3 22 128 22 128 22 128 6,4
815 425-5 ZDI M3 4 101 4 101 4 101 35,5
815 425-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 3 258 3 258 3 258 11,6
815 425-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 40,0
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 45 808 45 808 45 808
815 441-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 742 742 742 8,5
815 441-2 VRTY M
815 441-3 INJEKTOVÁNÍ M3
815 441-4 KOTVENÍ M
815 441-5 STŘÍKANÝ BETON M3
815 441-6 OPLÁŠTĚNÍ M2 365 365 365 28,6
815 441-7 ZDI M3 6 134 6 134 6 134 13,4
815 441-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 4 570 4 570 4 570 2,2
815 441-9 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 2 357 2 357 2 357 40,7
815 441-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 6,6
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 51 648 43 103 58 646
815 442-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 313 312 316 5,0
815 442-2 VRTY M 4 115 4 072 4 224 18,2
815 442-3 INJEKTOVÁNÍ M3 8 065 8 037 8 077 3,7
815 442-4 KOTVENÍ M 1 238 1 238 1 238 5,4
815 442-5 STŘÍKANÝ BETON M3 15 051 14 865 15 202 2,4
815 442-6 OPLÁŠTĚNÍ M2
815 442-7 ZDI M3 26 110 25 723 26 634 32,1
815 442-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M
815 442-9 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 9 625 9 558 9 725 27,0
815 442-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 6,2
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 13 829 4 056 65 108
815 443-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 324 77 794 7,5
815 443-2 VRTY M 1 365 461 3 040 28,2
815 443-3 INJEKTOVÁNÍ M3 15 737 652 38 072 3,0
815 443-4 KOTVENÍ M 453 104 2 325 8,6
815 443-5 STŘÍKANÝ BETON M3 12 286 6 768 14 166 12,9
815 443-6 OPLÁŠTĚNÍ M2 228 201 257 0,8
815 443-7 ZDI M3 6 709 3 732 18 638 28,4
815 443-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 4 554 814 7 980 1,0
815 443-9 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 6 525 4 127 9 188 4,1
815 443-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 5,5
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 95 672 27 784 120 514
815 445-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 185 120 373 0,7
815 445-2 VRTY M 3 010 3 010 3 010 25,5
815 445-3 INJEKTOVÁNÍ M3 37 011 37 011 37 011 35,2
815 445-4 KOTVENÍ M 3 641 3 641 3 641 3,9
815 445-5 STŘÍKANÝ BETON M3
815 445-6 OPLÁŠTĚNÍ M2 465 465 465 2,0
815 445-7 ZDI M3 20 656 20 179 24 537 15,9
815 445-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 7 739 5 294 8 224 2,7
815 445-9 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 2 182 2 182 2 182 0,7
815 445-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 13,4
815 447 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce kovová M2 556 448 1 071
815 447-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 623 623 623 0,3
815 447-2 VRTY M 1 787 1 787 1 787 10,7
815 447-3 INJEKTOVÁNÍ M3
815 447-4 KOTVENÍ M 622 622 622 4,0
815 447-5 STŘÍKANÝ BETON M3
815 447-6 OPLÁŠTĚNÍ M2 417 342 433 75,0
815 447-7 ZDI M3
815 447-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M
815 447-9 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
815 447-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 10,0
815 459 valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 079 167 4 555
815 459-1 VÝKOPY M3 196 89 1 044 22,2
815 459-2 NÁSYPY M3 258 69 2 363 23,7
815 459-3 VÝZTUŽNÉ SÍTĚ M2 417 112 1 336 32,0
815 459-4 ZÁKLADY M3 8 206 4 407 10 202 1,2
815 459-5 ZDI M3 14 725 10 016 23 622 5,5
815 459-6 ŘÍMSY M3 18 431 14 486 20 463 4,1
815 459-7 ZÁBRADLÍ M 9 496 5 414 14 234 4,0
815 459-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 7,3
815 461 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene M2 5 132 5 132 5 132
815 461-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 741 741 741 3,7
815 461-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
815 461-3 ZÁKLADY M3
815 461-4 SLOUPKY
815 461-5 STĚNY M2 4 823 4 823 4 823 94,0
815 461-6 NÁTĚRY M2
815 461-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M
815 461-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 2,3
815 463 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 4 772 4 772 4 772
815 463-1 ZEMNÍ PRÁCE M3
815 463-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
815 463-3 ZÁKLADY M3
815 463-4 SLOUPKY
815 463-5 STĚNY M2 4 772 4 772 4 772 100,0
815 463-6 NÁTĚRY M2
815 463-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M
815 463-8 PRÁCE NEUVEDENÉ
815 464 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M2 4 200 3 382 5 294
815 464-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 243 117 432 0,2
815 464-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 3 060 2 841 4 019 14,5
815 464-3 ZÁKLADY M3 3 079 3 078 3 101 0,8
815 464-4 SLOUPKY 4 622 1 793 31 836 12,7
815 464-5 STĚNY M2 2 261 1 642 3 138 53,8
815 464-6 NÁTĚRY M2 230 149 66 130 3,5
815 464-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 4 078 2 612 6 756 0,9
815 464-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 13,6
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 249 508 12 223
815 465-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 375 2 2 778 0,7
815 465-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 870 1 638 26 571 16,2
815 465-3 ZÁKLADY M3 9 753 160 41 146 2,0
815 465-4 SLOUPKY 15 1 60 708 13,3
815 465-5 STĚNY M2 2 993 1 223 9 536 57,0
815 465-6 NÁTĚRY M2 291 84 1 573 2,2
815 465-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 2 290 779 8 899 1,2
815 465-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 7,4
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 6 603 3 230 24 411
815 466-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 245 95 995 2,3
815 466-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 371 2 790 25 747 5,8
815 466-3 ZÁKLADY M3 4 477 2 609 10 223 1,1
815 466-4 SLOUPKY 13,4
815 466-5 STĚNY M2 4 768 2 080 15 995 72,2
815 466-6 NÁTĚRY M2 448 116 1 179 0,7
815 466-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 1 577 327 5 227 0,6
815 466-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 3,9
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 6 232 2 597 295 642
815 467-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 105 87 458 0,2
815 467-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 5 013 2 217 25 387 13,7
815 467-3 ZÁKLADY M3 528 6 353 6 353 0,1
815 467-4 SLOUPKY 90 070 53 889 4 181 093 35,7
815 467-5 STĚNY M2 3 002 1 483 140 243 45,2
815 467-6 NÁTĚRY M2 19 458 19 458 19 458 2,0
815 467-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M
815 467-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 3,1
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 4 585 2 853 17 544
815 468-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 221 131 991 0,3
815 468-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 3 470 2 681 9 969 10,4
815 468-3 ZÁKLADY M3 5 498 2 517 13 055 3,1
815 468-4 SLOUPKY 24,8
815 468-5 STĚNY M2 2 273 1 400 4 935 49,6
815 468-6 NÁTĚRY M2 450 124 1 278 4,0
815 468-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 2 397 1 470 2 806 0,6
815 468-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 7,2
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 5 050 2 640 23 384
815 469-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 316 52 952 0,3
815 469-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 022 599 17 664 13,9
815 469-3 ZÁKLADY M3 6 951 2 667 20 784 1,1
815 469-4 SLOUPKY 24 004 2 357 5 084 17,4
815 469-5 STĚNY M2 2 894 1 365 17 355 57,3
815 469-6 NÁTĚRY M2 533 1 1 105 3,2
815 469-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 1 686 954 7 709 0,7
815 469-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 6,1
815 499 zdi a valy samostatné ostatní - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 497 495 499
815 499-1 ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY M3
815 499-2 ZEMNÍ PRÁCE - NÁSYPY M3 490 490 490 98,6
815 499-3 PRÁCE NEUVEDENÉ 1,4
815 981 pomníky, kašny a jiná drobná architektura - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M3 69 305 69 305 69 305
815 981-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 63 509 38 426 1 041 633
821 111 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 2 950 391 5 711 8,2
821 111 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 2 162 935 3 018 3,8
821 111 R-3 VOZOVKA M2 636 285 1 927 1,0
821 111 R-4 ŘÍMSY M3 16 353 12 279 18 802 3,0
821 111 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 9 669 6 175 12 110 3,9
821 111 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
821 111 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 4 174 1 883 6 304 5,7
821 111 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 768 363 852 2,7
821 111 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 71,7
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 45 586 14 035 251 523
821 112 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 305 36 2 310 8,7
821 112 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 7 551 2 754 33 703 8,3
821 112 N-3 ZÁKLADY M3 8 415 2 080 31 792 10,6
821 112 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 633 951 46 448 16,8
821 112 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 12 022 57 29 744 26,4
821 112 N-6 VOZOVKA M2 860 100 2 656 1,1
821 112 N-7 ŘÍMSY M3 17 137 2 559 71 598 2,0
821 112 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 309 261 25 211 2,6
821 112 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 20 127 102 129 891 1,1
821 112 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 667 163 3 417 2,3
821 112 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 20,1
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 18 696 0 1 018 046
821 112 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 1 580 36 7 232 12,8
821 112 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 3 138 188 26 201 15,8
821 112 R-3 VOZOVKA M2 782 207 3 553 5,6
821 112 R-4 ŘÍMSY M3 16 008 2 280 36 755 6,3
821 112 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 4 661 980 22 725 7,8
821 112 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 18 698 2 057 79 558 4,3
821 112 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 4 984 929 37 663 7,0
821 112 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 793 187 2 360 4,5
821 112 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 35,9
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 35 097 14 205 126 929
821 113 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 268 42 1 904 2,6
821 113 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 8 646 2 252 52 739 8,2
821 113 N-3 ZÁKLADY M3 7 903 2 808 17 609 4,5
821 113 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 224 1 314 36 815 8,4
821 113 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 16 437 6 259 51 264 46,8
821 113 N-6 VOZOVKA M2 971 261 2 382 2,5
821 113 N-7 ŘÍMSY M3 17 654 2 083 54 167 3,5
821 113 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 7 287 1 560 24 112 4,2
821 113 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 58 744 487 427 387 3,0
821 113 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 730 256 1 735 2,2
821 113 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 14,1
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 16 096 4 985 4 302 204
821 113 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 962 177 17 258 12,7
821 113 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 3 137 692 21 373 19,3
821 113 R-3 VOZOVKA M2 730 264 1 682 4,9
821 113 R-4 ŘÍMSY M3 13 849 6 894 38 918 7,9
821 113 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 2 025 2 801 12 933 6,4
821 113 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 19 783 2 508 81 299 4,0
821 113 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 3 670 1 220 259 093 8,6
821 113 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 580 208 1 069 4,5
821 113 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 31,7
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 46 527 22 572 23 297 289
821 114 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 414 64 1 024 12,6
821 114 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 434 1 105 14 718 4,3
821 114 N-3 ZÁKLADY M3 11 420 2 788 24 376 7,1
821 114 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 18 307 2 978 40 384 21,3
821 114 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 12 161 1 992 25 654 26,2
821 114 N-6 VOZOVKA M2 1 272 184 2 534 0,8
821 114 N-7 ŘÍMSY M3 15 822 9 187 49 971 1,0
821 114 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 253 1 968 12 802 1,5
821 114 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 19 447 3 070 35 505 0,7
821 114 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 646 163 1 141 2,4
821 114 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 22,1
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 28 526 0 347 000
821 114 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 2 853 44 7 434 17,1
821 114 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 5 026 56 36 031 17,6
821 114 R-3 VOZOVKA M2 1 121 290 18 763 6,6
821 114 R-4 ŘÍMSY M3 16 191 9 877 49 422 3,6
821 114 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 4 592 1 321 10 759 5,4
821 114 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 16 425 4 576 44 257 3,6
821 114 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 4 898 586 15 908 5,8
821 114 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 695 336 2 463 2,9
821 114 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 37,4
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 44 754 18 021 35 600 324
821 115 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 347 59 1 392 3,3
821 115 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 7 702 3 069 16 130 6,7
821 115 N-3 ZÁKLADY M3 8 451 3 457 14 752 3,9
821 115 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 608 4 006 30 464 10,0
821 115 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 19 833 3 601 41 086 44,3
821 115 N-6 VOZOVKA M2 887 425 1 692 1,9
821 115 N-7 ŘÍMSY M3 20 349 8 880 62 425 3,0
821 115 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 7 247 2 072 17 705 4,0
821 115 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 30 913 505 190 272 2,3
821 115 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 776 355 1 976 1,8
821 115 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 18,8
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 18 092 2 498 3 242 666
821 115 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 1 456 44 10 789 14,9
821 115 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 3 544 12 28 478 19,3
821 115 R-3 VOZOVKA M2 887 163 6 248 5,4
821 115 R-4 ŘÍMSY M3 17 199 6 647 36 396 6,1
821 115 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 997 1 026 13 106 8,0
821 115 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 19 830 874 187 719 3,9
821 115 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 3 351 249 57 618 6,5
821 115 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 673 345 1 736 3,5
821 115 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 32,4
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 44 614 28 204 115 034
821 116 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 359 5 1 446 2,4
821 116 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 6 909 2 567 19 921 5,4
821 116 N-3 ZÁKLADY M3 6 844 3 061 14 598 3,4
821 116 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 726 5 476 25 457 6,1
821 116 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 26 833 12 160 58 248 60,1
821 116 N-6 VOZOVKA M2 838 261 1 386 1,6
821 116 N-7 ŘÍMSY M3 15 276 7 765 40 192 2,0
821 116 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 431 1 120 19 319 2,9
821 116 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 77 439 6 425 205 618 2,0
821 116 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 738 431 1 693 1,7
821 116 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 12,4
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 18 057 4 534 238 961
821 116 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 1 157 140 3 872 12,8
821 116 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 3 310 1 151 53 312 18,3
821 116 R-3 VOZOVKA M2 1 053 291 2 244 5,3
821 116 R-4 ŘÍMSY M3 14 042 10 318 65 417 3,5
821 116 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 3 038 876 6 505 5,1
821 116 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 10 774 3 279 40 556 4,0
821 116 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 4 222 592 54 169 7,0
821 116 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 444 147 929 2,5
821 116 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 41,5
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 64 062 17 254 104 424
821 117 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 314 70 938 4,0
821 117 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 3 115 1 170 9 853 1,4
821 117 N-3 ZÁKLADY M3 6 030 2 227 10 223 3,7
821 117 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 7 924 3 014 12 084 3,4
821 117 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 43 851 142 58 951 68,6
821 117 N-6 VOZOVKA M2 760 290 1 269 0,9
821 117 N-7 ŘÍMSY M3 16 144 5 759 30 759 0,6
821 117 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 075 1 551 26 967 1,7
821 117 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 142 949 19 739 288 305 1,8
821 117 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 705 152 3 585 2,9
821 117 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 11,0
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 22 719 0 82 745
821 117 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 487 520 3 591 3,6
821 117 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 10 244 117 48 522 46,1
821 117 R-3 VOZOVKA M2 437 431 1 427 1,2
821 117 R-4 ŘÍMSY M3 41 176 14 655 268 522 3,3
821 117 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 626 5 612 8 536 4,0
821 117 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 103 684 64 669 158 853 2,7
821 117 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 7 396 1 344 78 941 9,2
821 117 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 681 767 1 781 2,1
821 117 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 27,8
821 122 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 48 983 35 107 55 769
821 122 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 147 121 151 3,4
821 122 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 237 4 237 4 237 4,1
821 122 N-3 ZÁKLADY M3 4 359 4 359 4 359 1,4
821 122 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 10 090 9 856 12 430 11,9
821 122 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2
821 122 N-6 VOZOVKA M2 799 693 992 1,2
821 122 N-7 ŘÍMSY M3 13 409 13 111 14 017 6,4
821 122 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 3 263 2 236 5 190 4,9
821 122 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
821 122 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 439 412 456 0,8
821 122 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 65,9
821 123 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 24 303 19 215 27 553
821 123 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 123 116 140 0,6
821 123 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 18 033 17 526 19 461 8,6
821 123 N-3 ZÁKLADY M3 10 671 9 826 11 037 2,8
821 123 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 993 616 1 340 2,9
821 123 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 9 990 9 189 10 797 25,9
821 123 N-6 VOZOVKA M2 7 782 7 459 8 056 2,1
821 123 N-7 ŘÍMSY M3 3 830 3 498 4 160 3,6
821 123 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5,5
821 123 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
821 123 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 926 647 1 600 1,3
821 123 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 46,7
821 124 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 3 148 955 3 148 955 3 148 955
821 124 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2
821 124 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2
821 124 R-3 VOZOVKA M2
821 124 R-4 ŘÍMSY M3
821 124 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M
821 124 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
821 124 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3
821 124 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2
821 124 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
821 125 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 15 610 15 610 15 610
821 125 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 65 65 65 3,1
821 125 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 8,8
821 125 N-3 ZÁKLADY M3 13 198 13 198 13 198 2,7
821 125 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 6 514 6 514 6 514 2,9
821 125 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 18 695 18 695 18 695 50,1
821 125 N-6 VOZOVKA M2 689 689 689 1,8
821 125 N-7 ŘÍMSY M3 78 983 78 983 78 983 5,2
821 125 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 18 277 18 277 18 277 7,9
821 125 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
821 125 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 2,7
821 125 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 14,8
821 125 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 8 947 8 947 8 947
821 125 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 311 311 311 10,3
821 125 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 1 145 1 145 1 145 12,8
821 125 R-3 VOZOVKA M2 619 619 619 12,3
821 125 R-4 ŘÍMSY M3 51 251 51 251 51 251 11,0
821 125 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 1 899 1 899 1 899 15,3
821 125 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 12 987 12 987 12 987 1,9
821 125 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 3 132 3 132 3 132 5,0
821 125 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 530 530 530 7,0
821 125 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 24,4
821 127 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 42 405 42 332 42 809
821 127 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 98 98 117 1,4
821 127 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 7 146 7 146 7 146 4,9
821 127 N-3 ZÁKLADY M3 7 800 4 052 8 055 5,7
821 127 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 078 7 487 11 789 10,9
821 127 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 16 923 16 706 18 127 39,9
821 127 N-6 VOZOVKA M2 806 806 806 1,2
821 127 N-7 ŘÍMSY M3 17 242 17 242 17 242 6,3
821 127 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 128 4 819 6 353 8,8
821 127 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 26 851 26 851 26 851 3,1
821 127 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 421 421 421 0,9
821 127 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 16,9
821 147 N mosty pozem kom dočasné - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 7 996 591 7 996 591 7 996 591
821 147 N-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 125 001 98 610 134 451
821 212 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 454 377 843 5,3
821 212 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 12 266 12 266 12 266 2,6
821 212 N-3 ZÁKLADY M3 9 312 9 312 9 312 7,2
821 212 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 12 573 10 703 18 474 12,1
821 212 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 8 935 5 562 18 353 7,2
821 212 N-6 KOLEJE M 21 312 21 312 21 312 5,8
821 212 N-7 ŘÍMSY M3 19 533 19 533 19 533 1,9
821 212 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 7 585 7 585 7 585 0,9
821 212 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
821 212 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 890 855 1 278 2,9
821 212 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 54,1
821 214 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 31 847 31 847 31 847
821 214 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 340 340 340 10,4
821 214 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
821 214 N-3 ZÁKLADY M3 9 893 9 893 9 893 22,3
821 214 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 705 11 705 11 705 19,4
821 214 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 4 112 4 112 4 112 12,9
821 214 N-6 KOLEJE M
821 214 N-7 ŘÍMSY M3 9 779 9 779 9 779 5,2
821 214 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 953 5 953 5 953 4,2
821 214 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
821 214 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 245 245 245 1,8
821 214 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,8
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 129 488 74 286 247 051
821 216 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 411 60 960 9,3
821 216 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 637 3 528 8 080 2,8
821 216 N-3 ZÁKLADY M3 8 867 5 405 13 070 6,0
821 216 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 035 7 395 18 683 12,7
821 216 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 57 707 23 764 131 180 44,6
821 216 N-6 KOLEJE M 5 981 786 27 599 0,8
821 216 N-7 ŘÍMSY M3 18 675 12 064 25 268 1,2
821 216 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 629 2 551 8 234 1,7
821 216 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 30 569 22 884 38 527 1,0
821 216 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 063 333 3 467 1,1
821 216 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 18,8
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 141 169 54 272 232 872
821 217 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 414 213 490 4,8
821 217 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 8 148 3 429 13 907 7,9
821 217 N-3 ZÁKLADY M3 7 785 5 498 11 981 5,1
821 217 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 9 684 8 272 12 492 7,5
821 217 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 73 033 38 836 95 590 51,7
821 217 N-6 KOLEJE M 14 171 14 171 14 171 0,3
821 217 N-7 ŘÍMSY M3 18 676 18 676 18 676 0,2
821 217 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 4 476 3 764 7 339 0,7
821 217 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 32 191 14 961 53 980 0,9
821 217 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 727 621 2 669 1,2
821 217 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 19,7
821 255 R mosty tramvajové - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 30 913 28 989 33 885
821 255 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 2 732 2 550 3 075 20,3
821 255 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 2 319 1 587 3 451 7,5
821 255 R-3 KOLEJE M2
821 255 R-4 ŘÍMSY M3 17 876 16 095 21 904 7,1
821 255 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 9 662 9 662 9 662 2,1
821 255 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 25 796 25 512 26 108 5,8
821 255 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 7 671 7 584 7 754 12,4
821 255 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 869 749 967 3,8
821 255 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 41,0
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 28 586 16 572 116 513
821 432 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 280 218 451 5,6
821 432 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
821 432 N-3 ZÁKLADY M3 7 411 5 880 10 787 12,4
821 432 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 13 309 9 884 18 666 6,7
821 432 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 11 584 5 070 15 599 40,5
821 432 N-6 VOZOVKA M2 1 062 725 1 725 1,4
821 432 N-7 ŘÍMSY M3 15 187 8 588 18 762 3,6
821 432 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 7 452 1 445 12 982 9,5
821 432 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 29 512 4 702 51 913 6,3
821 432 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 530 272 1 891 1,9
821 432 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 12,1
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 41 090 19 991 96 004
821 433 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 416 158 645 5,8
821 433 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 8 961 4 745 14 905 8,1
821 433 N-3 ZÁKLADY M3 10 118 7 291 18 705 4,0
821 433 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 13 354 6 676 21 086 7,5
821 433 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 16 986 11 707 32 317 41,3
821 433 N-6 VOZOVKA M2 317 180 465 0,2
821 433 N-7 ŘÍMSY M3 23 970 10 637 28 629 2,2
821 433 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 488 1 770 10 189 8,7
821 433 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 57 310 17 174 192 319 2,6
821 433 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 283 269 2 553 3,3
821 433 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 16,3
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 50 855 49 509 59 862
821 434 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 262 205 414 1,5
821 434 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 586 4 586 4 586 11,0
821 434 N-3 ZÁKLADY M3 16 220 16 220 16 220 4,5
821 434 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 14 409 13 805 20 101 5,5
821 434 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 23 073 19 045 23 675 45,4
821 434 N-6 VOZOVKA M2 1 845 1 845 1 845 3,4
821 434 N-7 ŘÍMSY M3 24 120 24 120 24 120 0,6
821 434 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 11 048 8 757 11 690 13,4
821 434 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
821 434 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 848 488 1 042 0,4
821 434 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 14,3
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 31 592 17 274 130 923
821 435 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 311 199 1 086 6,7
821 435 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 9 804 9 635 11 021 16,0
821 435 N-3 ZÁKLADY M3 9 372 6 074 14 404 7,3
821 435 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 10 386 9 041 16 921 9,9
821 435 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 8 220 7 032 21 451 26,0
821 435 N-6 VOZOVKA M2 713 677 743 0,3
821 435 N-7 ŘÍMSY M3 22 005 21 117 27 107 1,5
821 435 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 28 936 5 703 7 849 9,8
821 435 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 43 207 13 024 47 405 2,7
821 435 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 153 866 1 188 4,4
821 435 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 15,4
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 56 761 39 473 72 972
821 436 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 287 120 425 2,4
821 436 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 7 534 4 122 12 028 8,8
821 436 N-3 ZÁKLADY M3 10 164 6 942 11 585 6,6
821 436 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 16 859 10 235 32 602 4,0
821 436 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 34 541 19 331 50 458 60,9
821 436 N-6 VOZOVKA M2 1 688 930 2 054 2,6
821 436 N-7 ŘÍMSY M3 13 902 13 902 13 902 0,1
821 436 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 245 6 125 6 451 4,7
821 436 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 32 564 24 338 40 488 1,4
821 436 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 818 1 407 2 017 1,7
821 436 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 6,8
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 68 239 30 678 103 386
821 437 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 439 220 651 3,3
821 437 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 43 181 5 160 5 160 15,1
821 437 N-3 ZÁKLADY M3 8 851 3 644 10 238 3,8
821 437 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 15 823 10 198 17 183 10,8
821 437 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 30 450 24 397 60 708 44,6
821 437 N-6 VOZOVKA M2 171 171 171 0,1
821 437 N-7 ŘÍMSY M3 17 263 17 263 17 263 0,3
821 437 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 10 513 10 513 10 513 1,9
821 437 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 63 292 63 292 63 292 1,2
821 437 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 717 1 023 1 852 1,6
821 437 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 17,3
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 48 312 48 312 48 312
821 438 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 796 796 796 11,1
821 438 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 5 934 5 934 5 934 13,8
821 438 N-3 ZÁKLADY M3
821 438 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 10 772 10 772 10 772 11,6
821 438 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 12 383 12 383 12 383 25,6
821 438 N-6 VOZOVKA M2
821 438 N-7 ŘÍMSY M3 19 832 19 832 19 832 1,6
821 438 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 154 5 154 5 154 12,8
821 438 N-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,5
821 447 lávky a mosty pro vedení - vodorovná nosná konstrukce kovová M2 0 0 0
821 447-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 694 1 685 9 256
822 214 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 213 43 494 18,5
822 214 N-2 NÁSYPY M3 187 56 1 731 12,0
822 214 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 751 693 2 411 36,3
822 214 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 806 773 2 911 3,5
822 214 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 175 927 538 504 734 638 415 2,3
822 214 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 818 206 1 786 2,5
822 214 N-7 PROPUSTY M 19 7 433 48 366 0,2
822 214 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 24,7
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 2 177 1 507 3 350
822 214 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 451 220 676 7,1
822 214 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 282 89 215 0,2
822 214 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 442 70 2 030 1,1
822 214 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 313 824 4 525 57,6
822 214 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 1 0 689 090 3,7
822 214 R-6 PROPUSTY M 35 837 7 267 30 236 0,1
822 214 R-7 SVODIDLA M 2 339 336 4 451 9,3
822 214 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 20,9
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 5 931 1 632 17 927
822 217 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 260 52 1 773 26,2
822 217 N-2 NÁSYPY M3 117 31 634 9,1
822 217 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 785 635 2 670 30,1
822 217 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 940 700 16 201 3,4
822 217 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 27 557 1 796 896 1,8
822 217 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 1 060 368 2 134 1,9
822 217 N-7 PROPUSTY M 20 793 2 923 37 581 0,5
822 217 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 27,0
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 851 297 17 121
822 217 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 794 328 2 299 11,0
822 217 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 1 1 215 1,7
822 217 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 645 39 12 772 3,6
822 217 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 948 49 1 970 50,6
822 217 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 2 1 3 4,3
822 217 R-6 PROPUSTY M 40 084 35 323 46 035
822 217 R-7 SVODIDLA M 1 661 497 17 021 8,0
822 217 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 20,8
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 4 621 4 621 4 621
822 223 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 484 484 484 3,0
822 223 N-2 NÁSYPY M3 505 505 505 10,8
822 223 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 672 1 672 1 672 36,2
822 223 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M
822 223 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 5,1
822 223 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M
822 223 N-7 PROPUSTY M
822 223 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 44,9
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 192 1 192 1 192
822 223 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 66 66 66 3,0
822 223 R-2 SANAČNÍ VRSTVY
822 223 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M
822 223 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 545 545 545 45,8
822 223 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 1,0
822 223 R-6 PROPUSTY M
822 223 R-7 SVODIDLA M
822 223 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 50,2
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 727 2 724 8 242
822 224 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 142 36 497 9,8
822 224 N-2 NÁSYPY M3 276 68 580 20,5
822 224 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 952 1 176 18 918 38,0
822 224 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 790 1 330 2 609 3,9
822 224 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 4 1 2 1,7
822 224 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 733 443 1 518 2,0
822 224 N-7 PROPUSTY M 22 091 6 607 43 147 0,7
822 224 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,4
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 4 044 3 862 7 050
822 224 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 1 091 590 1 214 15,3
822 224 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 1,2
822 224 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 101 101 101
822 224 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 2 183 2 066 4 110 54,0
822 224 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 11 1 1 4,8
822 224 R-6 PROPUSTY M
822 224 R-7 SVODIDLA M 1 448 621 1 716 5,8
822 224 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 18,9
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 1 490 1 490 1 490
822 225 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3
822 225 N-2 NÁSYPY M3 133 133 133 2,2
822 225 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 174 1 174 1 174 78,8
822 225 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M
822 225 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY
822 225 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M
822 225 N-7 PROPUSTY M
822 225 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 19,0
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 4 318 498 7 239 519
822 227 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 212 1 1 750 16,5
822 227 N-2 NÁSYPY M3 226 20 1 187 15,4
822 227 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 612 313 1 860 614 37,2
822 227 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 720 60 11 756 3,5
822 227 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 39 1 1 671 949 2,5
822 227 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 763 62 22 585 1,9
822 227 N-7 PROPUSTY M 14 652 249 173 174 0,8
822 227 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 22,2
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 918 0 15 130 904
822 227 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 847 30 7 481 10,0
822 227 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 9 1 1 638 0,3
822 227 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 277 12 54 050 2,1
822 227 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 596 3 5 530 64,9
822 227 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 5 0 2 282 117 4,0
822 227 R-6 PROPUSTY M 10 096 1 550 173 618 0,3
822 227 R-7 SVODIDLA M 1 632 176 11 170 3,0
822 227 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 15,4
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 919 4 919 4 919
822 234 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 98 98 98 0,5
822 234 N-2 NÁSYPY M3 288 288 288 35,8
822 234 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 534 1 534 1 534 31,2
822 234 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 638 1 638 1 638 3,4
822 234 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 0,4
822 234 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 793 793 793 1,5
822 234 N-7 PROPUSTY M
822 234 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 27,2
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 386 842 12 352
822 237 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 117 33 669 9,7
822 237 N-2 NÁSYPY M3 206 27 676 18,2
822 237 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 365 524 2 384 40,3
822 237 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 187 496 3 719 1,9
822 237 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 71 1 886 880 1,4
822 237 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 679 304 1 598 1,8
822 237 N-7 PROPUSTY M 11 858 1 294 46 797 1,5
822 237 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 25,2
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 738 184 10 097 132
822 237 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 487 145 1 775 7,0
822 237 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 17 1 628 2,3
822 237 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 879 6 643 0,3
822 237 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 528 28 2 004 71,8
822 237 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 48 1 1 321 851 2,0
822 237 R-6 PROPUSTY M 23 102 3 713 33 660 2,0
822 237 R-7 SVODIDLA M 1 396 593 177 795 1,3
822 237 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 13,3
822 242 N silnice III.třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 769 770 3 226
822 242 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 154 154 154 25,0
822 242 N-2 NÁSYPY M3 247 104 353 10,3
822 242 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 566 222 713 32,0
822 242 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M
822 242 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
822 242 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 560 560 560 5,9
822 242 N-7 PROPUSTY M 33 848 33 848 33 848 5,3
822 242 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 21,5
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 719 569 2 128
822 245 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 196 171 343 13,4
822 245 N-2 NÁSYPY M3 44 39 83 3,0
822 245 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 522 438 1 309 72,6
822 245 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M
822 245 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0,8
822 245 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M
822 245 N-7 PROPUSTY M
822 245 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 10,2
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 040 354 2 360
822 246 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 213 66 284 13,7
822 246 N-2 NÁSYPY M3 65 65 65 3,5
822 246 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 441 282 747 42,4
822 246 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M
822 246 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
822 246 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M
822 246 N-7 PROPUSTY M 9 191 9 191 9 191 2,2
822 246 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 38,2
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 197 928 19 053
822 247 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 166 1 689 12,3
822 247 N-2 NÁSYPY M3 197 16 832 16,3
822 247 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 182 493 6 773 37,0
822 247 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 213 622 5 624 2,1
822 247 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 68 1 488 520 1,1
822 247 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 642 263 5 114 2,0
822 247 N-7 PROPUSTY M 13 833 809 43 565 2,4
822 247 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 26,8
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 540 128 6 065
822 247 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 967 129 6 179 9,0
822 247 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 9 532 545 814 0,2
822 247 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 9 243 65 24 546 0,3
822 247 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 422 28 1 956 78,1
822 247 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 3 153 1 205 659 1,6
822 247 R-6 PROPUSTY M 11 201 4 350 35 919 0,3
822 247 R-7 SVODIDLA M 2 219 431 3 070 1,0
822 247 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 9,5
822 252 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 146 653 2 689
822 252 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 100 63 171 22,9
822 252 N-2 NÁSYPY M3 98 52 309 5,8
822 252 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 362 318 421 31,6
822 252 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 992 992 992 2,4
822 252 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY
822 252 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 1 339 763 1 409 5,4
822 252 N-7 PROPUSTY M 9 017 6 858 13 741 6,2
822 252 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 25,7
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 928 1 471 4 478
822 253 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 220 48 568 8,5
822 253 N-2 NÁSYPY M3 42 31 136 0,1
822 253 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 391 134 1 392 20,3
822 253 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 974 974 974 0,5
822 253 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 32,2
822 253 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 289 59 333 0,4
822 253 N-7 PROPUSTY M 17 176 17 176 17 176 0,5
822 253 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 37,5
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 626 1 283 5 032
822 253 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 417 39 828 9,9
822 253 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 628 628 628 2,6
822 253 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M
822 253 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 901 260 1 759 55,4
822 253 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1 1 1 0,2
822 253 R-6 PROPUSTY M
822 253 R-7 SVODIDLA M
822 253 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 31,9
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 3 881 3 771 4 145
822 254 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 118 115 121 25,4
822 254 N-2 NÁSYPY M3 64 64 64 9,9
822 254 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 248 573 1 944 32,1
822 254 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 296 1 286 1 305 3,6
822 254 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 0,2
822 254 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 445 445 445 0,6
822 254 N-7 PROPUSTY M 17 493 11 009 40 456 2,0
822 254 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 26,2
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 665 1 373 7 155
822 255 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 127 68 379 2,7
822 255 N-2 NÁSYPY M3 194 23 570 3,9
822 255 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 541 630 2 023 56,6
822 255 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 2 372 1 296 4 445 3,0
822 255 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 0,8
822 255 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 471 471 471 0,3
822 255 N-7 PROPUSTY M 4 618 1 981 17 569 2,1
822 255 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 30,6
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 2 618 2 618 2 618
822 255 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 673 673 673 14,9
822 255 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 7,6
822 255 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M
822 255 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 397 1 397 1 397 53,4
822 255 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 3,4
822 255 R-6 PROPUSTY M
822 255 R-7 SVODIDLA M
822 255 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 20,7
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 372 507 15 494
822 256 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 240 23 554 20,7
822 256 N-2 NÁSYPY M3 136 9 483 9,6
822 256 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 450 280 1 391 32,8
822 256 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 984 716 2 047 2,5
822 256 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY
822 256 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 653 394 1 481 4,1
822 256 N-7 PROPUSTY M 9 680 2 513 16 747 2,7
822 256 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 27,6
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 730 636 20 435
822 257 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 228 8 27 221 16,7
822 257 N-2 NÁSYPY M3 184 18 902 12,0
822 257 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 087 366 3 015 39,9
822 257 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 610 474 13 735 2,5
822 257 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 1 824 1 1 0,9
822 257 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 728 300 6 498 1,9
822 257 N-7 PROPUSTY M 13 438 1 176 58 666 2,2
822 257 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,9
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 814 249 4 723
822 257 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 736 129 1 645 7,7
822 257 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 3 802 541 615 0,6
822 257 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 182 47 452 0,5
822 257 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 538 47 2 158 66,1
822 257 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 86 1 1 4,6
822 257 R-6 PROPUSTY M 12 653 2 174 25 107 0,5
822 257 R-7 SVODIDLA M 2 797 102 7 592 0,6
822 257 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 19,4
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 466 429 9 386
822 262 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 222 27 542 13,0
822 262 N-2 NÁSYPY M3 143 23 438 9,4
822 262 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 548 185 1 781 37,4
822 262 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 358 737 3 658 3,9
822 262 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0,1
822 262 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 752 319 4 374 1,7
822 262 N-7 PROPUSTY M 15 764 3 354 42 676 4,9
822 262 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 29,6
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1 460 820 3 050
822 264 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 155 75 401 9,6
822 264 N-2 NÁSYPY M3 125 44 380 6,2
822 264 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 617 492 1 215 42,3
822 264 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 266 1 242 1 459 9,1
822 264 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
822 264 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 945 471 1 409 4,4
822 264 N-7 PROPUSTY M 18 944 7 409 44 486 5,3
822 264 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,1
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 101 1 609 12 976
822 265 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 260 176 568 6,3
822 265 N-2 NÁSYPY M3 514 98 517 9,8
822 265 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 948 820 2 187 45,1
822 265 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 110 1 110 1 110 0,6
822 265 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
822 265 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M
822 265 N-7 PROPUSTY M
822 265 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 38,2
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 439 522 2 494 951
822 266 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 205 39 572 13,7
822 266 N-2 NÁSYPY M3 166 37 438 9,0
822 266 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 578 302 940 40,2
822 266 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 037 724 2 239 6,4
822 266 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 11 1 1
822 266 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 650 333 807 1,4
822 266 N-7 PROPUSTY M 15 051 4 025 47 154 4,3
822 266 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 25,0
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 683 405 985
822 266 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 356 149 811 20,7
822 266 R-2 SANAČNÍ VRSTVY
822 266 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M
822 266 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 489 276 727 71,6
822 266 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
822 266 R-6 PROPUSTY M
822 266 R-7 SVODIDLA M
822 266 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 7,7
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 249 324 20 990
822 267 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 236 19 690 12,7
822 267 N-2 NÁSYPY M3 262 16 866 17,4
822 267 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 845 214 2 220 37,6
822 267 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 283 759 6 574 2,7
822 267 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 798 815 102 911 102 911 0,1
822 267 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 664 321 1 439 1,6
822 267 N-7 PROPUSTY M 17 063 1 226 71 622 3,1
822 267 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 24,8
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 926 277 5 551
822 267 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 528 58 3 026 8,4
822 267 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 1 819 641 641 1,3
822 267 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 66 40 167 0,3
822 267 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 485 22 1 650 51,4
822 267 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1 1 1 0,8
822 267 R-6 PROPUSTY M 6 436 2 171 13 844 0,8
822 267 R-7 SVODIDLA M 881 712 1 313 1,3
822 267 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 35,7
822 272 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 9 163 9 163 9 163
822 272 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 270 270 270 64,4
822 272 N-2 NÁSYPY M3 107 107 107 0,2
822 272 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 285 285 285 3,1
822 272 N-4 OBRUBY M
822 272 N-5 PROPUSTY M
822 272 N-6 ZÁBRADLÍ M
822 272 N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 32,3
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 613 522 21 525
822 273 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 288 56 2 366 8,9
822 273 N-2 NÁSYPY M3 171 29 989 4,5
822 273 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 679 316 3 582 41,9
822 273 N-4 OBRUBY M 435 204 1 147 16,5
822 273 N-5 PROPUSTY M 14 230 1 519 14 560 0,5
822 273 N-6 ZÁBRADLÍ M 3 438 1 186 7 089 8,6
822 273 N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 19,1
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 382 0 3 915
822 273 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 604 236 1 800 9,7
822 273 R-2 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 696 353 978 50,9
822 273 R-3 OBRUBY M 409 172 786 19,3
822 273 R-4 PROPUSTY M 3 391 3 391 3 391
822 273 R-5 ZÁBRADLÍ M 2 152 252 5 222 2,5
822 273 R-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 17,6
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 248 1 248 1 248
822 274 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 92 92 92 0,2
822 274 N-2 NÁSYPY M3 53 53 53 0,1
822 274 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 846 846 846 67,8
822 274 N-4 OBRUBY M 343 343 343 12,3
822 274 N-5 PROPUSTY M
822 274 N-6 ZÁBRADLÍ M
822 274 N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 19,6
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 1 600 1 512 1 653
822 275 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 501 501 501 0,9
822 275 N-2 NÁSYPY M3 542 542 542 0,4
822 275 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 189 1 101 1 334 74,4
822 275 N-4 OBRUBY M
822 275 N-5 PROPUSTY M 4 441 4 441 4 441 0,7
822 275 N-6 ZÁBRADLÍ M
822 275 N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,6
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 883 879 8 977
822 277 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 325 65 590 16,7
822 277 N-2 NÁSYPY M3 121 29 657 8,7
822 277 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 782 246 1 531 25,4
822 277 N-4 OBRUBY M 398 91 759 6,5
822 277 N-5 PROPUSTY M 12 705 5 059 14 083 1,5
822 277 N-6 ZÁBRADLÍ M 4 663 954 8 356 10,6
822 277 N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 30,6
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 198 919 5 960
822 277 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 792 534 1 062 6,1
822 277 R-2 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 622 195 914 28,3
822 277 R-3 OBRUBY M 589 189 1 987 20,3
822 277 R-4 PROPUSTY M 5 794 5 794 5 794 0,7
822 277 R-5 ZÁBRADLÍ M 4 710 4 572 5 510 5,2
822 277 R-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 39,4
822 292 R komunikace pozemní ostatní - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. REK M2 11 778 223 11 778 223 11 778 223
822 292 R-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
822 511 plochy skladovací - kryt vegetační M2 56 24 306
822 511-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
822 527 R plochy dvorů a nádvoří - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 974 1 974 1 974
822 527 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 771 771 771 10,4
822 527 R-2 SANAČNÍ VRSTVY
822 527 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M
822 527 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 508 508 508 25,7
822 527 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
822 527 R-6 PROPUSTY M 9 388 9 388 9 388 6,8
822 527 R-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 57,1
822 547 plochy autobusových nádraží - kryt z kameniva obalovaného živicí M2 1 923 1 923 1 923
822 547-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 895 1 721 2 333
822 553 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 273 218 452 6,5
822 553 N-2 NÁSYPY M3 623 623 623 0,4
822 553 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 899 754 1 239 47,4
822 553 N-4 OBRUBY M 329 296 435 6,9
822 553 N-5 PROPUSTY M
822 553 N-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 38,8
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 1 991 1 987 2 180
822 554 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 407 407 407
822 554 N-2 NÁSYPY M3 63 63 63
822 554 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 224 1 224 1 224 1,3
822 554 N-4 OBRUBY M 300 300 300 0,1
822 554 N-5 PROPUSTY M
822 554 N-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 98,6
822 555 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M2 2 646 2 646 2 646
822 555 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 286 286 286 19,7
822 555 N-2 NÁSYPY M3 61 61 61 3,5
822 555 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 248 1 248 1 248 47,2
822 555 N-4 OBRUBY M
822 555 N-5 PROPUSTY M 6 371 6 371 6 371 0,5
822 555 N-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 29,1
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 1 897 1 089 4 563
822 557 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 99 69 743 6,7
822 557 N-2 NÁSYPY M3 168 51 655 18,2
822 557 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 015 659 1 734 53,5
822 557 N-4 OBRUBY M 393 292 753 5,7
822 557 N-5 PROPUSTY M 14 553 11 038 15 954 0,5
822 557 N-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 15,4
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 855 1 703 1 911
822 557 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 732 628 1 202 23,9
822 557 R-2 SANAČNÍ VRSTVY
822 557 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M
822 557 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 460 454 462 24,8
822 557 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
822 557 R-6 PROPUSTY M
822 557 R-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 51,3
822 573 N náměstí - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 7 511 7 511 7 511
822 573 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 218 218 218 8,9
822 573 N-2 NÁSYPY M3
822 573 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 3 102 3 102 3 102 41,3
822 573 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M
822 573 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY
822 573 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M
822 573 N-7 PROPUSTY M
822 573 N-8 OBRUBY M 2 029 2 029 2 029 17,9
822 573 N-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 31,9
823 291 úpravy územní a samostatné zemní práce ostatní - kryt vegetační M2 2 206 112 6 301 477
823 291-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 28 020 5 835 56 221
824 113-1 VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY PLMBK 19,0
824 113-2 VÝKOPY M3 628 92 751 44,0
824 113-3 NÁSYPY M3 97 73 1 268 5,5
824 113-4 SANAČNÍ VRSTVY M3 1 050 222 1 370 2,9
824 113-5 GEOMŘÍŽE M2 172 53 311 10,6
824 113-6 PODKLADNÍ VRSTVY, KOLEJ. LOŽE M3 673 89 1 078 2,1
824 113-7 PROPUSTY M
824 113-8 PŘÍKOPY A RIGOLY M 2 987 973 3 224 2,2
824 113-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 13,7
824 143 spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet M 9 803 9 803 9 803
824 143-1 VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY PLMBK
824 143-2 VÝKOPY M3 200 200 200 2,5
824 143-3 NÁSYPY M3
824 143-4 SANAČNÍ VRSTVY M3 1 670 1 670 1 670 37,4
824 143-5 GEOMŘÍŽE M2 42 42 42 3,2
824 143-6 PODKLADNÍ VRSTVY, KOLEJ. LOŽE M3 2 233 2 233 2 233 13,0
824 143-7 PROPUSTY M
824 143-8 PŘÍKOPY A RIGOLY M
824 143-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 43,9
824 211 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M 22 203 8 039 55 731
824 211-1 VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY 46,1
824 211-2 KOLEJOVÉ LOŽE M3 1 673 1 503 2 047 4,5
824 211-3 KOLEJE M 3 927 2 424 12 059 15,6
824 211-4 KOLEJOVÉ ROZVĚTVENÍ M 22 851 22 851 22 851 12,3
824 211-5 ÚPRAVY DRÁŽNÍHO SVRŠKU 11,5
824 211-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 10,0
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 18 969 8 441 51 354
824 213-1 VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY 0,4
824 213-2 KOLEJOVÉ LOŽE M3 1 266 898 1 800 19,0
824 213-3 KOLEJE M 8 696 736 16 134 44,4
824 213-4 KOLEJOVÉ ROZVĚTVENÍ M 53 228 53 228 53 228 8,8
824 213-5 ÚPRAVY DRÁŽNÍHO SVRŠKU 8,6
824 213-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 18,8
824 813 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M 26 585 26 585 26 585
824 813-1 VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY
824 813-2 KOLEJOVÉ LOŽE M3 1 894 1 894 1 894 11,3
824 813-3 KOLEJE M 8 672 8 672 8 672 32,6
824 813-4 KOLEJOVÉ ROZVĚTVENÍ M 54 183 54 183 54 183 41,8
824 813-5 ÚPRAVY DRÁŽNÍHO SVRŠKU 6,4
824 813-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 7,9
824 855 svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M 40 047 37 695 50 551
824 855-1 VÝKOPY M3 293 292 368 4,6
824 855-2 NÁSYPY M3 360 356 497 1,5
824 855-3 KOLEJOVÉ PANELY M2 3 407 3 387 3 473 15,5
824 855-4 ŠTĚRKOVÉ LOŽE M3 1 811 1 409 9 980 4,6
824 855-5 KOLEJ M 8 489 7 435 8 725 21,2
824 855-6 KOLEJOVÉ VÝHYBKY, KŘIŽOVATKY KUS 1 341 940 1 159 302 1 615 895 8,1
824 855-7 VOZOVKY M2 1 855 1 568 2 327 8,8
824 855-8 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 7,4
824 855-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 28,3
824 856 svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M 35 005 35 005 35 005
824 856-1 VÝKOPY M3 368 368 368 0,8
824 856-2 NÁSYPY M3 497 497 497 1,7
824 856-3 KOLEJOVÉ PANELY M2
824 856-4 ŠTĚRKOVÉ LOŽE M3 1 166 1 166 1 166 9,2
824 856-5 KOLEJ M 11 005 11 005 11 005 31,4
824 856-6 KOLEJOVÉ VÝHYBKY, KŘIŽOVATKY KUS 1 242 065 1 242 065 1 242 065 28,6
824 856-7 VOZOVKY M2 1 893 1 893 1 893 2,3
824 856-8 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 2,7
824 856-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,3
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 162 576 580 680 1 914 224
825 121-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 488 190 1 553 26,2
825 121-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 10 771 10 771 10 771 0,1
825 121-3 ZÁKLADY M3 7 409 5 731 15 747 6,7
825 121-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 14 760 8 083 19 801 13,0
825 121-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 10 003 7 330 11 663 14,5
825 121-6 VOZOVKA M2 1 891 351 2 368 1,3
825 121-7 ŘÍMSY M3 16 473 7 439 23 333 2,5
825 121-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M
825 121-9 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 641 572 874 1,6
825 121-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 34,1
825 122 tunely silniční - ražené M 980 161 640 015 2 673 784
825 122-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 1 541 630 2 955 21,0
825 122-2 PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ M 255 061 130 789 428 195 23,7
825 122-3 DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ M 200 136 109 698 384 754 20,4
825 122-4 ZPEVNĚNÉ PLOCHY M2 2 171 1 095 3 610 2,2
825 122-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 52 599 8 130 12 804 0,5
825 122-6 TECHNOLOGIE TUNELU M 126 337 55 307 401 706 13,3
825 122-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 18,9
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 7 846 1 538 51 546
827 111-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 235 128 960 10,2
827 111-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 228 89 878 8,7
827 111-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 806 706 1 970 2,7
827 111-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 2 237 353 20 204 28,5
827 111-5 CHRÁNIČKY M 11 080 1 703 33 987 30,3
827 111-6 ARMATURY KUS 23 750 3 828 150 381 6,1
827 111-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 61 245 60 105 62 384 1,5
827 111-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3
827 111-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 12,0
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 24 283 3 894 85 547
827 112-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 462 97 3 049 11,3
827 112-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 298 82 822 6,0
827 112-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 975 136 6 842 3,1
827 112-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 12 804 1 440 64 649 52,7
827 112-5 CHRÁNIČKY M 23 348 1 920 74 358 9,4
827 112-6 ARMATURY KUS 84 486 6 796 398 909 3,3
827 112-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 300 662 27 266 1 736 094 3,9
827 112-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 2 838 2 838 2 838
827 112-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 10,3
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 27 622 2 642 98 155
827 113-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 449 84 1 512 9,9
827 113-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 348 73 1 060 6,6
827 113-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 565 136 4 020 2,6
827 113-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 16 304 947 71 880 59,0
827 113-5 CHRÁNIČKY M 15 192 483 64 763 6,0
827 113-6 ARMATURY KUS 49 943 1 411 386 359 4,3
827 113-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 170 906 16 832 2 180 103 2,7
827 113-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 524 1 573 4 029 0,2
827 113-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 8,7
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 4 284 808 25 379
827 131-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 394 79 2 422 18,9
827 131-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 299 81 1 450 13,3
827 131-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 042 238 3 998 2,9
827 131-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 974 73 10 470 22,6
827 131-5 CHRÁNIČKY M 5 493 122 30 433 12,5
827 131-6 ARMATURY KUS 12 029 1 824 53 667 6,5
827 131-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 97 537 6 010 622 146 5,9
827 131-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 660 2 451 4 664 0,9
827 131-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 16,5
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 5 333 5 324 5 347
827 132-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 432 237 651 17,2
827 132-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 190 122 269 7,3
827 132-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 196 1 179 1 225 4,4
827 132-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 2 039 1 482 2 372 38,2
827 132-5 CHRÁNIČKY M
827 132-6 ARMATURY KUS 16 666 16 666 16 666 12,1
827 132-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS
827 132-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3
827 132-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 20,8
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 7 350 1 883 40 076
827 133-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 395 79 992 11,3
827 133-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 279 79 1 031 6,7
827 133-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 088 353 3 566 2,5
827 133-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 3 481 335 22 815 47,8
827 133-5 CHRÁNIČKY M 8 835 1 491 52 310 10,5
827 133-6 ARMATURY KUS 16 329 1 839 116 447 6,2
827 133-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 98 185 2 705 306 694 3,2
827 133-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 2 921 1 630 4 393 0,2
827 133-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 11,6
827 173 vodovody požární z trub litinových M 7 115 2 502 9 949
827 173-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 352 159 524 3,6
827 173-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 355 150 666 3,4
827 173-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 832 397 2 688 1,6
827 173-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 5 378 2 012 7 320 75,6
827 173-5 CHRÁNIČKY M 10 112 10 112 10 112 1,7
827 173-6 ARMATURY KUS 26 259 23 256 28 966 6,8
827 173-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS
827 173-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3
827 173-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 7,3
827 191 vodovody trubní ostatní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 1 767 1 236 2 484
827 191-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 920 980 474 381
827 211-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 386 86 4 514 16,7
827 211-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 328 62 2 415 12,3
827 211-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 156 223 28 988 3,4
827 211-4 POTRUBÍ M 2 192 220 14 625 36,1
827 211-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 17 936 2 543 139 602 14,9
827 211-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 133 1 707 6 809 0,2
827 211-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 4 133 722 10 876 2,7
827 211-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 471 471 2 312 2 106 109 1,4
827 211-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 12,3
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 7 801 4 098 40 082
827 213-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 388 209 1 940 5,7
827 213-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 320 164 609 4,1
827 213-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 734 472 4 413 3,0
827 213-4 POTRUBÍ M 6 268 3 306 40 082 63,5
827 213-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 23 432 15 452 45 241 7,3
827 213-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 107 2 073 3 514 1,2
827 213-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 3 660 1 444 4 318 9,8
827 213-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 666 975 214 486 854 073 1,0
827 213-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 4,4
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 8 694 444 29 799
827 214-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 446 108 1 749 19,8
827 214-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 335 70 1 296 12,5
827 214-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 2 144 359 5 365 8,8
827 214-4 POTRUBÍ M 2 800 185 9 210 30,1
827 214-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 23 498 3 760 87 630 10,8
827 214-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 343 1 454 6 260 3,6
827 214-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 4 036 1 333 11 923 1,7
827 214-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 1 385 478 21 390 3 478 733 1,6
827 214-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 11,1
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 7 186 2 265 24 858
827 215-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 467 79 1 583 18,1
827 215-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 353 46 1 206 11,2
827 215-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 2 531 702 7 290 8,3
827 215-4 POTRUBÍ M 2 515 529 8 899 32,7
827 215-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 20 993 6 068 291 874 12,5
827 215-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 203 1 389 6 938 6,8
827 215-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 4 107 613 9 702 3,7
827 215-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 610 468 49 452 3 317 348 0,7
827 215-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 6,0
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 17 262 3 625 362 723
827 221-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 391 120 994 12,1
827 221-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 294 153 1 130 9,6
827 221-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 898 129 1 714 1,6
827 221-4 POTRUBÍ M 8 151 853 34 207 45,1
827 221-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 44 530 6 019 153 056 8,5
827 221-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 2 566 16 3 593 0,5
827 221-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M
827 221-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 198 167 84 017 214 183 0,9
827 221-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 21,7
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 11 467 4 528 31 794
827 223-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 500 443 539 13,7
827 223-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 422 314 485 9,0
827 223-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 728 564 807 1,5
827 223-4 POTRUBÍ M 6 135 748 14 946 51,6
827 223-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 22 285 10 430 99 468 8,6
827 223-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 1 897 1 805 1 904 1,6
827 223-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 938 938 938 0,3
827 223-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS
827 223-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 13,7
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 20 862 8 408 51 918
827 224-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 538 110 1 171 20,8
827 224-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 359 81 676 11,2
827 224-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 815 428 5 578 5,4
827 224-4 POTRUBÍ M 7 729 1 403 21 819 37,0
827 224-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 48 715 19 577 96 404 7,3
827 224-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 2 985 2 156 4 581 2,2
827 224-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 3 185 3 185 3 185
827 224-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 314 198 81 869 937 338 1,0
827 224-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 15,1
827 225 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M 22 174 10 941 34 602
827 225-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 516 180 767 15,3
827 225-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 633 167 979 13,2
827 225-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 2 973 1 805 3 225 5,4
827 225-4 POTRUBÍ M 7 909 4 555 15 206 35,7
827 225-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 48 471 19 805 56 864 16,3
827 225-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 1 807 1 807 1 807 5,3
827 225-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M
827 225-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS
827 225-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 8,8
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 19 894 7 323 83 995
827 512-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 704 191 3 406 11,0
827 512-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 249 61 639 3,5
827 512-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 964 401 1 250 0,1
827 512-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 11 612 3 937 39 958 58,4
827 512-5 CHRÁNIČKY M 11 930 3 958 22 429 3,4
827 512-6 ARMATURY KUS 350 070 87 693 1 767 902 1,5
827 512-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS
827 512-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3
827 512-9 IZOLACE M2 1 609 1 609 1 609 7,0
827 512-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 15,1
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 658 1 306 690 210
827 521-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 605 253 2 427 16,0
827 521-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 328 88 953 7,5
827 521-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 311 328 1 529 4,0
827 521-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 1 918 361 10 917 36,3
827 521-5 CHRÁNIČKY M 3 379 352 89 518 11,5
827 521-6 ARMATURY KUS 19 496 5 700 68 971 2,6
827 521-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS
827 521-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 1,3
827 521-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 20,8
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 16 118 5 038 234 694
827 522-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 319 121 755 5,8
827 522-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 237 80 646 4,0
827 522-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 577 422 7 217 0,2
827 522-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 9 449 2 113 146 402 58,6
827 522-5 CHRÁNIČKY M 8 706 1 940 31 416 6,4
827 522-6 ARMATURY KUS 53 774 4 752 109 596 0,5
827 522-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS
827 522-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3
827 522-9 IZOLACE M2 340 60 2 136 0,8
827 522-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,7
827 591 plynovody a vzduchovody trubní ostatní - z trub z plastických materiálů a sklolaminátu M 353 605 60 015 1 254 406
827 591-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
827 592 plynovody a vzduchovody trubní ostatní - z trub ocelových M 2 062 952 754 449 4 374 725
827 592-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
828 174 vedení sdělovací - nad zemí na stožárech nebo sloupech M 898 692 1 404
828 174-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
828 811 vedení kabelová sdělovací dálková - v zemní rýze na upravený povrch M 1 651 414 2 069
828 811-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
831 111 drenáže odvodňovací (mimo drenáže krtčí a regulační) - z trub z plastických hmot M 830 830 830
831 111-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
831 131 kanály odvodńovací - z trub z plastických hmot M 1 935 1 935 1 935
831 131-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 15 609 13 716 19 088
832 565-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 342 267 673 8,1
832 565-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
832 565-3 ZÁKLADY M3 5 355 5 355 5 355 1,4
832 565-4 ŘÍMSY M3 11 058 10 354 16 515 4,0
832 565-5 ZDI M3 7 109 6 000 8 252 41,1
832 565-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 4 464 2 144 5 257 7,1
832 565-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 38,3
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 3 229 3 081 3 278
833 112-1 VÝKOPY M3 408 277 611 43,0
833 112-2 ZEMNÍ HRÁZKY M3 491 137 619 8,1
833 112-3 TĚSNÍCÍ VRSTVY M2 65 65 65 0,6
833 112-4 KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK M3
833 112-5 PODKLADNÍ VRSTVY M3 4 375 1 217 5 840 2,1
833 112-6 DLAŽBY M2 2 008 1 500 2 934 7,8
833 112-7 PRAHY A STUPNĚ M3 8 093 5 618 8 259 7,3
833 112-8 ZÁHOZY, ROVNANINY, POHOZ PLOCH KAMENEM, Z KAMENIVA M3 4 136 1 623 4 316 13,2
833 112-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 17,9
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 2 864 2 864 2 864
833 114-1 VÝKOPY M3 390 390 390 9,1
833 114-2 ZEMNÍ HRÁZKY M3 344 344 344 9,1
833 114-3 TĚSNÍCÍ VRSTVY M2 141 141 141 13,7
833 114-4 KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK M3 12 583 12 583 12 583 4,1
833 114-5 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 400 1 400 1 400 9,6
833 114-6 DLAŽBY M2 989 989 989 34,5
833 114-7 PRAHY A STUPNĚ M3 3 793 3 793 3 793 2,6
833 114-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 17,3
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 988 988 988
833 118-1 VÝKOPY M3 457 457 457 70,2
833 118-2 NÁSYPY M3 53 53 53 4,9
833 118-3 ORNICE M3 522 522 522 11,4
833 118-4 PRÁCE NEUVEDENÉ 13,5
833 128 nádrže hospodářské (např. požární) - bez opevění M2 1 158 499 817 931 1 372 380
833 128-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
833 264 úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet M 14 225 14 225 14 225
833 264-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 267 267 267 17,2
833 264-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 137 137 137 6,4
833 264-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 2 107 2 107 2 107 3,1
833 264-4 POTRUBÍ M 5 468 5 468 5 468 38,4
833 264-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 36 267 36 267 36 267 8,7
833 264-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 2 091 2 091 2 091 21,8
833 264-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 4,4