Datová základna - úroveň DÚR a studie (2017)

Databázi ukazatelových cen rozhodujících objektů dle nabídkových cen z výběrových řízení je nutné chápat jako statistický výstup z nabídkových cen z výběrových řízení z let 2004 - 2017.
Pro praktické využití je povinné vždy použít datovou základnu DÚR, schválenou Centrální komisí MD ČR ze dne 20. 3. 2015, která je zpracovaná na základě expertních cen ŘSD ČR.

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky SFDI): http://www.sfdi.cz

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky ŘSD ČR): http://www.rsd.cz
JKSO Objekt MJ Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 8 187 2 462 41 191
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 2 724 420 1 185 301 5 166 162
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 4 954 478 858 825 17 506 521
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 3 852 957 393 813 11 615 075
814 183 jímky a nádrže sdružené pro odpadní vody - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 1 424 018 1 424 018 1 424 018
814 293 nádrže pozemní ostatní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 2 497 019 1 658 526 3 510 824
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 13 837 10 696 21 858
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 1 658 789 5 936
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 3 181 3 181 3 181
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 975 0 374 588
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 5 639 5 458 5 725
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 7 160 3 003 1 041 979
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 35 525 27 033 43 336
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 18 090 6 292 56 255
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 33 642 10 747 1 762 755
815 417 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce kovová M3 769 259 769 259 769 259
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 469 598 2 408
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 6 654 3 133 41 246
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 15 806 5 143 64 299
815 424 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M3 19 486 19 486 19 486
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 10 531 10 531 10 531
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 45 808 45 808 45 808
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 51 648 43 103 58 646
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 13 829 4 056 65 108
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 95 672 27 784 120 514
815 447 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce kovová M2 556 448 1 071
815 459 valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 079 167 4 555
815 461 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene M2 5 132 5 132 5 132
815 463 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 4 772 4 772 4 772
815 464 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M2 4 200 3 382 5 294
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 249 508 12 223
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 6 603 3 230 24 411
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 6 232 2 597 295 642
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 4 585 2 853 17 544
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 5 050 2 640 23 384
815 499 zdi a valy samostatné ostatní - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 497 495 499
815 981 pomníky, kašny a jiná drobná architektura - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M3 69 305 69 305 69 305
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 63 509 38 426 1 041 633
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 45 586 14 035 251 523
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 18 696 0 1 018 046
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 35 097 14 205 126 929
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 16 096 4 985 4 302 204
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 46 527 22 572 23 297 289
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 28 526 0 347 000
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 44 754 18 021 35 600 324
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 18 092 2 498 3 242 666
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 44 614 28 204 115 034
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 18 057 4 534 238 961
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 64 062 17 254 104 424
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 22 719 0 82 745
821 122 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 48 983 35 107 55 769
821 123 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 24 303 19 215 27 553
821 124 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 3 148 955 3 148 955 3 148 955
821 125 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 15 610 15 610 15 610
821 125 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 8 947 8 947 8 947
821 127 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 42 405 42 332 42 809
821 147 N mosty pozem kom dočasné - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 7 996 591 7 996 591 7 996 591
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 125 001 98 610 134 451
821 214 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 31 847 31 847 31 847
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 129 488 74 286 247 051
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 141 169 54 272 232 872
821 255 R mosty tramvajové - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 30 913 28 989 33 885
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 28 586 16 572 116 513
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 41 090 19 991 96 004
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 50 855 49 509 59 862
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 31 592 17 274 130 923
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 56 761 39 473 72 972
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 68 239 30 678 103 386
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 48 312 48 312 48 312
821 447 lávky a mosty pro vedení - vodorovná nosná konstrukce kovová M2 0 0 0
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 694 1 685 9 256
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 2 177 1 507 3 350
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 5 931 1 632 17 927
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 851 297 17 121
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 4 621 4 621 4 621
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 192 1 192 1 192
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 727 2 724 8 242
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 4 044 3 862 7 050
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 1 490 1 490 1 490
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 4 318 498 7 239 519
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 918 0 15 130 904
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 919 4 919 4 919
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 386 842 12 352
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 738 184 10 097 132
822 242 N silnice III.třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 769 770 3 226
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 719 569 2 128
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 040 354 2 360
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 197 928 19 053
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 540 128 6 065
822 252 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 146 653 2 689
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 928 1 471 4 478
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 626 1 283 5 032
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 3 881 3 771 4 145
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 665 1 373 7 155
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 2 618 2 618 2 618
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 372 507 15 494
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 730 636 20 435
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 814 249 4 723
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 466 429 9 386
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1 460 820 3 050
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 101 1 609 12 976
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 439 522 2 494 951
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 683 405 985
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 249 324 20 990
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 926 277 5 551
822 272 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 9 163 9 163 9 163
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 613 522 21 525
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 382 0 3 915
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 248 1 248 1 248
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 1 600 1 512 1 653
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 883 879 8 977
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 198 919 5 960
822 292 R komunikace pozemní ostatní - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. REK M2 11 778 223 11 778 223 11 778 223
822 511 plochy skladovací - kryt vegetační M2 56 24 306
822 527 R plochy dvorů a nádvoří - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 974 1 974 1 974
822 547 plochy autobusových nádraží - kryt z kameniva obalovaného živicí M2 1 923 1 923 1 923
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 895 1 721 2 333
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 1 991 1 987 2 180
822 555 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M2 2 646 2 646 2 646
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 1 897 1 089 4 563
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 855 1 703 1 911
822 573 N náměstí - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 7 511 7 511 7 511
823 291 úpravy územní a samostatné zemní práce ostatní - kryt vegetační M2 2 206 112 6 301 477
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 28 020 5 835 56 221
824 143 spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet M 9 803 9 803 9 803
824 211 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M 22 203 8 039 55 731
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 18 969 8 441 51 354
824 813 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M 26 585 26 585 26 585
824 855 svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M 40 047 37 695 50 551
824 856 svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M 35 005 35 005 35 005
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 162 576 580 680 1 914 224
825 122 tunely silniční - ražené M 980 161 640 015 2 673 784
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 7 846 1 538 51 546
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 24 283 3 894 85 547
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 27 622 2 642 98 155
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 4 284 808 25 379
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 5 333 5 324 5 347
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 7 350 1 883 40 076
827 173 vodovody požární z trub litinových M 7 115 2 502 9 949
827 191 vodovody trubní ostatní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 1 767 1 236 2 484
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 920 980 474 381
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 7 801 4 098 40 082
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 8 694 444 29 799
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 7 186 2 265 24 858
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 17 262 3 625 362 723
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 11 467 4 528 31 794
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 20 862 8 408 51 918
827 225 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M 22 174 10 941 34 602
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 19 894 7 323 83 995
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 658 1 306 690 210
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 16 118 5 038 234 694
827 591 plynovody a vzduchovody trubní ostatní - z trub z plastických materiálů a sklolaminátu M 353 605 60 015 1 254 406
827 592 plynovody a vzduchovody trubní ostatní - z trub ocelových M 2 062 952 754 449 4 374 725
828 174 vedení sdělovací - nad zemí na stožárech nebo sloupech M 898 692 1 404
828 811 vedení kabelová sdělovací dálková - v zemní rýze na upravený povrch M 1 651 414 2 069
831 111 drenáže odvodňovací (mimo drenáže krtčí a regulační) - z trub z plastických hmot M 830 830 830
831 131 kanály odvodńovací - z trub z plastických hmot M 1 935 1 935 1 935
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 15 609 13 716 19 088
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 3 229 3 081 3 278
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 2 864 2 864 2 864
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 988 988 988
833 128 nádrže hospodářské (např. požární) - bez opevění M2 1 158 499 817 931 1 372 380
833 264 úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet M 14 225 14 225 14 225