Seznam staveb: SS24,5RE

Typ stavby: Silnice
Kategorie silnic: S24,5
Charakter stavby: Rekonstrukce
Umístění stavby: Extravilán
Typ krajiny:
Stavba Popis MJ Počet jednotek Jednotková cena Celková cena
279 I/13 - BÍLÝ KOSTEL - ROZKOŠ KM 1,361 20 080 257 27 329 229
632 I/26 PŘIVADĚČ D5 - EJPOVICE KM 1,986 13 258 503 26 331 388