Seznam staveb: SS24,5RI

Typ stavby: Silnice
Kategorie silnic: S24,5
Charakter stavby: Rekonstrukce
Umístění stavby: Intravilán
Typ krajiny:
Stavba Popis MJ Počet jednotek Jednotková cena Celková cena
005/2005 I/38 - JIHLAVA, DÁLNIČNÍ PŘIVADĚČ KM 4,570 22 403 142 102 382 357
1850 SILNICE I/27 PLZEŇ, LIDICKÁ-PLASKÁ (BEZ KŘIŽ. OKOUNOVA)+PLZE KM 3,248 48 625 696 157 936 262
I/43hradecka Silnice I/43 Hradecká, km 1,650 - 2,560 KM 0,907 23 094 368 20 946 592