Seznam staveb: SS9,5REP

Typ stavby: Silnice
Kategorie silnic: S9,5
Charakter stavby: Rekonstrukce
Umístění stavby: Extravilán
Typ krajiny: Pahorkatina
Stavba Popis MJ Počet jednotek Jednotková cena Celková cena
I-34 Vodna Vodná - Pravíkov KM 6,483 11 922 863 77 295 919