Porovnání DSP

Porovnání statistického výstupu vítězných nabídek z Měrných cen oproti datové základně DSP v cenové úrovni 2017.

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky SFDI): http://www.sfdi.cz

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky ŘSD ČR): http://www.rsd.cz
JKSO Objekt MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC DSP
[Kč]
814 135 NÁDRŽE USAZOVACÍ, DOSAZOVACÍ, USKLADŇOVACÍ, SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT. BET. PLOŠNÁ KPL 3 852 957 1 067 495
814 135-1 VÝKOPY M3 397 353
814 135-2 ZEMNÍ HRÁZKY M3 184 165
814 135-3 TĚSNÍCÍ VRSTVY M2 315 233
814 135-4 KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK KUS 2 241 386 606 600
814 135-5 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 014 709
814 135-6 DLAŽBY M2 503 1 105
814 135-7 PRAHY A STUPNĚ M3 4 096 3 077
814 135-8 POTRUBÍ M 2 986 1 365
814 135-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
815 221 OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ M 13 837 3 457
815 221-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 387 475
815 221-2 ZÁKLADY M3 6 339 4 095
815 221-3 SLOUPKY KUS 14 169 13 285
815 221-4 OPLOCENÍ M 7 646 1 122
815 221-5 NÁTĚRY M2 0 0
815 221-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
815 227 OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ M 1 661 3 880
815 227-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 903 475
815 227-2 ZÁKLADY M3 5 510 4 095
815 227-3 SLOUPKY KUS 2 411 740
815 227-4 OPLOCENÍ M 733 1 825
815 227-5 NÁTĚRY M2 133 359
815 227-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
815 235 OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH M 3 181 2 225
815 235-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 1 804 706
815 235-2 ZÁKLADY M3 3 825 3 235
815 235-3 SLOUPKY KUS 0 0
815 235-4 OPLOCENÍ M 2 199 997
815 235-5 NÁTĚRY M2 433 359
815 235-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
815 237 OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ M 983 642
815 237-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 646 858
815 237-2 ZÁKLADY M3 4 242 1 513
815 237-3 SLOUPKY KUS 780 740
815 237-4 OPLOCENÍ M 717 290
815 237-5 NÁTĚRY M2 594 359
815 237-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
815 238 OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ NA BÁZI DŘEVNÍ HMOTY M 5 639 2 257
815 238-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 371 700
815 238-2 ZÁKLADY M3 3 475 3 235
815 238-3 SLOUPKY KUS 0 0
815 238-4 OPLOCENÍ M 2 649 1 941
815 238-5 NÁTĚRY M2 576 195
815 238-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
815 411 ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z GABIONŮ M3 7 431 5 102
815 411-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 285 236
815 411-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 2 516 0
815 411-3 ZÁKLADY M3 4 978 2 142
815 411-4 ŘÍMSY M3 11 869 0
815 411-5 ZDI M3 4 483 3 387
815 411-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 4 019 1 517
815 411-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
815 413 ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PLOŠNÁ M3 18 161 13 415
815 413-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 193 282
815 413-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 5 587 9 110
815 413-3 ZÁKLADY M3 6 569 6 302
815 413-4 ŘÍMSY M3 13 418 12 755
815 413-5 ZDI M3 10 190 8 543
815 413-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 5 650 1 517
815 413-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
815 415 ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH M3 33 642 26 126
815 415-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 392 282
815 415-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 0 0
815 415-3 ZÁKLADY M3 7 690 6 302
815 415-4 ŘÍMSY M3 10 971 12 755
815 415-5 ZDI M3 20 032 13 472
815 415-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 3 240 1 517
815 415-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
815 421 ZDI ZÁRUBNÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ, KAMENE (VČ. GABIONŮ) M3 7 244 5 728
815 421-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 412 208
815 421-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 9 148 0
815 421-3 ZÁKLADY M3 7 149 2 142
815 421-4 ŘÍMSY M3 17 826 0
815 421-5 ZDI M3 4 692 3 387
815 421-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 5 298 1 517
815 421-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
815 423 ZDI ZÁRUBNÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT. BETONOVÁ PLOŠNÁ M3 16 700 13 901
815 423-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 219 256
815 423-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 5 985 9 110
815 423-3 ZÁKLADY M3 7 303 6 302
815 423-4 ŘÍMSY M3 13 035 12 755
815 423-5 ZDI M3 8 847 8 543
815 423-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 4 321 1 517
815 423-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
815 425 ZDI ZÁRUBNÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT. BETONOVÁ PLOŠNÁ M3 10 531 28 332
815 425-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 101 256
815 425-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 0 0
815 425-3 ZÁKLADY M3 8 901 6 302
815 425-4 ŘÍMSY M3 22 128 12 755
815 425-5 ZDI M3 4 101 13 472
815 425-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 3 258 1 517
815 425-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
815 443 ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PLOŠNÁ M2 13 829 13 050
815 443-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 324 187
815 443-2 VRTY M 1 365 1 426
815 443-3 INJEKTOVÁNÍ M3 15 737 0
815 443-4 KOTVENÍ M 453 922
815 443-5 STŘÍKANÝ BETON M3 12 286 0
815 443-6 OPLÁŠTĚNÍ M2 228 2 052
815 443-7 ZDI M3 6 709 8 543
815 443-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 4 554 1 517
815 443-9 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 6 525 0
815 443-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
815 445 ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT. Z DÍLCŮ BETONOVÝCH PLOŠNÝCH M2 95 672 13 151
815 445-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 185 187
815 445-2 VRTY M 3 010 1 426
815 445-3 INJEKTOVÁNÍ M3 37 011 0
815 445-4 KOTVENÍ M 3 641 922
815 445-5 STŘÍKANÝ BETON M3 0 0
815 445-6 OPLÁŠTĚNÍ M2 465 2 052
815 445-7 ZDI M3 20 656 11 829
815 445-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 7 739 1 517
815 445-9 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 2 182 0
815 445-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
815 465 PROTIHLUKOVÉ STĚNA - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z MONTOVANÝCH DÍLCŮ BETON. PLOŠNÝCH M2 5 491 4 007
815 465-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 386 195
815 465-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 5 007 3 202
815 465-3 ZÁKLADY M3 10 700 6 026
815 465-4 SLOUPKY 14 1 451
815 465-5 STĚNY M2 3 080 2 442
815 465-6 NÁTĚRY M2 305 359
815 465-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 2 293 971
815 465-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
815 466 PROTIHLUKOVÉ STĚNA - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZE SKLA M2 6 603 6 654
815 466-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 245 195
815 466-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 371 3 202
815 466-3 ZÁKLADY M3 4 477 6 026
815 466-4 SLOUPKY 0 0
815 466-5 STĚNY M2 4 768 4 591
815 466-6 NÁTĚRY M2 448 359
815 466-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 1 577 971
815 466-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
815 468 PROTIHLUKOVÉ STĚNA - SVISLÁ NOSNÁ KCE DŘEVĚNÁ, NA BÁZI DŘEVNÍ HMOTY M2 4 585 3 955
815 468-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 221 195
815 468-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 3 470 3 202
815 468-3 ZÁKLADY M3 5 498 6 026
815 468-4 SLOUPKY 0 0
815 468-5 STĚNY M2 2 273 2 368
815 468-6 NÁTĚRY M2 450 359
815 468-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 2 397 971
815 468-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
815 469 PROTIHLUKOVÉ STĚNA - SVISLÁ NOSNÁ KCE Z PLASTICKÝCH HMOT A RECYKL. PLASTŮ M2 5 234 3 840
815 469-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 288 390
815 469-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 165 3 202
815 469-3 ZÁKLADY M3 6 975 6 026
815 469-4 SLOUPKY 0 0
815 469-5 STĚNY M2 3 052 2 238
815 469-6 NÁTĚRY M2 535 359
815 469-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 1 685 971
815 469-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
821 112 N MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV M2 45 345 33 336
821 112 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 331 273
821 112 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 7 615 6 468
821 112 N-3 ZÁKLADY M3 8 460 7 095
821 112 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 831 10 478
821 112 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 12 056 10 551
821 112 N-6 VOZOVKA M2 871 794
821 112 N-7 ŘÍMSY M3 16 712 18 237
821 112 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 505 3 409
821 112 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 20 095 12 641
821 112 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 673 635
821 112 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
821 114 N MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH NOV M2 46 527 34 034
821 114 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 414 273
821 114 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 434 6 468
821 114 N-3 ZÁKLADY M3 11 420 7 095
821 114 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 18 307 10 478
821 114 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 12 161 10 470
821 114 N-6 VOZOVKA M2 1 272 794
821 114 N-7 ŘÍMSY M3 15 822 18 237
821 114 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 253 3 409
821 114 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 19 447 12 641
821 114 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 646 635
821 114 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
821 115 N MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV M2 44 516 30 746
821 115 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 361 273
821 115 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 7 804 6 468
821 115 N-3 ZÁKLADY M3 8 568 7 095
821 115 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 893 10 478
821 115 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 20 158 12 777
821 115 N-6 VOZOVKA M2 889 794
821 115 N-7 ŘÍMSY M3 20 166 18 237
821 115 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 7 420 3 409
821 115 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 32 580 14 157
821 115 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 786 635
821 115 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
821 116 N MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET NOV M2 44 967 39 095
821 116 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 362 273
821 116 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 6 946 6 468
821 116 N-3 ZÁKLADY M3 6 841 7 095
821 116 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 762 10 478
821 116 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 27 152 19 358
821 116 N-6 VOZOVKA M2 843 794
821 116 N-7 ŘÍMSY M3 15 183 18 237
821 116 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 521 3 409
821 116 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 78 498 14 157
821 116 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 742 635
821 116 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
821 432 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV M2 28 586 30 998
821 432 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 280 273
821 432 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 0 0
821 432 N-3 ZÁKLADY M3 7 411 7 095
821 432 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 13 309 10 422
821 432 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 11 584 7 077
821 432 N-6 VOZOVKA M2 1 062 449
821 432 N-7 ŘÍMSY M3 15 187 14 211
821 432 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 7 452 2 328
821 432 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 29 512 0
821 432 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 530 738
821 432 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
821 433 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV M2 41 090 26 727
821 433 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 416 273
821 433 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 8 961 6 468
821 433 N-3 ZÁKLADY M3 10 118 7 095
821 433 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 13 354 10 422
821 433 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 16 985 9 372
821 433 N-6 VOZOVKA M2 317 449
821 433 N-7 ŘÍMSY M3 23 970 14 211
821 433 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 488 2 328
821 433 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 57 310 0
821 433 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 283 738
821 433 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
821 434 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV M2 50 855 31 067
821 434 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 262 273
821 434 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 586 6 468
821 434 N-3 ZÁKLADY M3 16 220 7 095
821 434 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 14 409 10 422
821 434 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 23 073 5 249
821 434 N-6 VOZOVKA M2 1 845 449
821 434 N-7 ŘÍMSY M3 24 120 14 211
821 434 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 11 048 2 328
821 434 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 0 0
821 434 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 848 738
821 434 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
821 435 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV M2 31 592 26 386
821 435 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 311 273
821 435 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 9 804 6 468
821 435 N-3 ZÁKLADY M3 9 372 7 095
821 435 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 10 386 10 422
821 435 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 8 220 9 102
821 435 N-6 VOZOVKA M2 713 449
821 435 N-7 ŘÍMSY M3 22 005 14 211
821 435 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 28 936 2 328
821 435 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 43 207 11 094
821 435 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 153 738
821 435 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
821 436 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET NOV M2 56 761 28 718
821 436 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 287 273
821 436 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 7 534 6 468
821 436 N-3 ZÁKLADY M3 10 164 7 095
821 436 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 16 859 10 422
821 436 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 34 541 10 941
821 436 N-6 VOZOVKA M2 1 688 449
821 436 N-7 ŘÍMSY M3 13 902 14 211
821 436 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 245 2 328
821 436 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 32 564 11 094
821 436 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 818 738
821 436 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
821 437 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ NOV M2 68 229 29 829
821 437 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 439 273
821 437 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 43 181 6 468
821 437 N-3 ZÁKLADY M3 8 851 7 095
821 437 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 15 823 10 422
821 437 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 30 450 12 534
821 437 N-6 VOZOVKA M2 171 0
821 437 N-7 ŘÍMSY M3 17 263 0
821 437 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 10 513 2 328
821 437 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 63 292 13 300
821 437 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 717 0
821 437 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
821 438 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ DŘEVĚNÁ M2 48 312 17 826
821 438 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 796 273
821 438 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 5 934 6 468
821 438 N-3 ZÁKLADY M3 0 0
821 438 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 10 772 10 422
821 438 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 12 383 4 822
821 438 N-6 VOZOVKA M2 0 0
821 438 N-7 ŘÍMSY M3 19 832 0
821 438 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 154 2 328
821 438 N-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 214 N DÁLNICE - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ M2 4 852 4 230
822 214 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 217 241
822 214 N-2 NÁSYPY M3 187 289
822 214 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 766 1 349
822 214 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 827 2 907
822 214 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 0 0
822 214 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 823 532
822 214 N-7 PROPUSTY M 19 0
822 214 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 217 N DÁLNICE - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 6 225 4 623
822 217 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 271 241
822 217 N-2 NÁSYPY M3 117 289
822 217 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 837 1 718
822 217 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 965 2 907
822 217 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 27 475 0
822 217 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 1 083 532
822 217 N-7 PROPUSTY M 21 607 0
822 217 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 217 R DÁLNICE - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - REKONSTRUKCE M2 1 851 2 387
822 217 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 794 890
822 217 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 1 340
822 217 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 645 294
822 217 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 948 1 461
822 217 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 2 0
822 217 R-6 PROPUSTY M 40 084 17 983
822 217 R-7 SVODIDLA M 1 661 2 510
822 217 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 224 N SILNICE I. TŘÍDY NEDĚLENÉ - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ M2 4 727 3 894
822 224 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 142 241
822 224 N-2 NÁSYPY M3 276 289
822 224 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 952 1 237
822 224 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 790 2 537
822 224 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 4 0
822 224 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 733 532
822 224 N-7 PROPUSTY M 22 091 13 495
822 224 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 224 R SILNICE I. TŘÍDY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ REKONSTRUKCE M2 4 044 2 098
822 224 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 1 091 3 215
822 224 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 0 0
822 224 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 101 437
822 224 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 2 183 710
822 224 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 11 0
822 224 R-6 PROPUSTY M 0 0
822 224 R-7 SVODIDLA M 1 448 1 236
822 224 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 227 N SILNICE I. TŘÍDY NEDĚLENÉ - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 4 382 3 980
822 227 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 215 241
822 227 N-2 NÁSYPY M3 229 289
822 227 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 640 1 613
822 227 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 760 2 537
822 227 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 39 0
822 227 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 772 532
822 227 N-7 PROPUSTY M 14 961 13 495
822 227 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 227 R SILNICE I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ REKONSTRUKCE M2 927 1 002
822 227 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 872 890
822 227 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 8 340
822 227 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 282 294
822 227 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 618 868
822 227 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 5 0
822 227 R-6 PROPUSTY M 10 090 17 983
822 227 R-7 SVODIDLA M 1 720 1 236
822 227 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 234 N SILNICE II. TŘÍDY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ M2 4 919 3 146
822 234 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 98 241
822 234 N-2 NÁSYPY M3 288 289
822 234 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 534 1 096
822 234 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 638 1 202
822 234 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 0 0
822 234 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 793 532
822 234 N-7 PROPUSTY M 0 0
822 234 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 237 N SILNICE II. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 3 444 3 346
822 237 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 117 241
822 237 N-2 NÁSYPY M3 209 289
822 237 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 389 1 419
822 237 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 198 1 202
822 237 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 66 0
822 237 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 682 532
822 237 N-7 PROPUSTY M 11 995 13 495
822 237 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 237 R SILNICE II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 734 962
822 237 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 480 890
822 237 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 17 340
822 237 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 941 294
822 237 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 533 868
822 237 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 46 0
822 237 R-6 PROPUSTY M 23 276 17 983
822 237 R-7 SVODIDLA M 1 500 1 236
822 237 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 245 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY MONTOVANÝ BETONOVÝ M2 719 2 306
822 245 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 196 241
822 245 N-2 NÁSYPY M3 44 289
822 245 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 522 1 360
822 245 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 0 0
822 245 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0 0
822 245 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 0 0
822 245 N-7 PROPUSTY M 0 0
822 245 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ M2 1 040 2 220
822 246 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 213 241
822 246 N-2 NÁSYPY M3 65 289
822 246 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 441 499
822 246 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 0 0
822 246 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0 0
822 246 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 0 0
822 246 N-7 PROPUSTY M 9 191 12 563
822 246 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 247 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV M2 3 376 2 700
822 247 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 171 241
822 247 N-2 NÁSYPY M3 196 289
822 247 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 228 895
822 247 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 289 1 029
822 247 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 65 0
822 247 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 676 532
822 247 N-7 PROPUSTY M 14 484 12 563
822 247 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 247 R SILNICE II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 539 719
822 247 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 1 002 890
822 247 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 9 532 340
822 247 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 10 133 294
822 247 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 429 490
822 247 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 3 119 0
822 247 R-6 PROPUSTY M 11 385 13 523
822 247 R-7 SVODIDLA M 2 384 1 029
822 247 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 253 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT DLÁŽDĚNÝ M2 1 928 4 230
822 253 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 220 216
822 253 N-2 NÁSYPY M3 42 289
822 253 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 391 1 599
822 253 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 974 1 029
822 253 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 0 0
822 253 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 289 532
822 253 N-7 PROPUSTY M 17 176 12 563
822 253 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 253 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT DLÁŽDĚNÝ- R M2 1 626 1 291
822 253 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 417 627
822 253 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 628 340
822 253 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 0 0
822 253 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 901 0
822 253 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1 0
822 253 R-6 PROPUSTY M 0 0
822 253 R-7 SVODIDLA M 0 0
822 253 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 254 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ M2 3 881 2 330
822 254 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 118 216
822 254 N-2 NÁSYPY M3 64 289
822 254 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 248 787
822 254 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 296 1 029
822 254 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 0 0
822 254 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 445 532
822 254 N-7 PROPUSTY M 17 493 12 563
822 254 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 255 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONTOVANÝ BETONOVÝ M2 2 665 2 306
822 255 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 127 191
822 255 N-2 NÁSYPY M3 194 289
822 255 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 541 1 360
822 255 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 2 372 1 029
822 255 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 0 0
822 255 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 471 0
822 255 N-7 PROPUSTY M 4 618 12 563
822 255 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 255 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONTOVANÝ BETONOVÝ- R M2 2 618 571
822 255 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 673 826
822 255 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 0 0
822 255 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 0 0
822 255 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 397 461
822 255 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0 0
822 255 R-6 PROPUSTY M 0 0
822 255 R-7 SVODIDLA M 0 0
822 255 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 256 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ M2 1 372 1 626
822 256 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 240 216
822 256 N-2 NÁSYPY M3 136 289
822 256 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 450 386
822 256 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 984 1 029
822 256 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 0 0
822 256 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 653 0
822 256 N-7 PROPUSTY M 9 680 12 563
822 256 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 257 N MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 2 730 2 219
822 257 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 228 216
822 257 N-2 NÁSYPY M3 184 289
822 257 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 087 888
822 257 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 616 1 029
822 257 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 1 816 0
822 257 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 729 532
822 257 N-7 PROPUSTY M 13 474 12 563
822 257 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 257 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ- R M2 808 730
822 257 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 803 774
822 257 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 0 0
822 257 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 306 294
822 257 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 585 490
822 257 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 69 0
822 257 R-6 PROPUSTY M 13 388 13 523
822 257 R-7 SVODIDLA M 2 826 1 029
822 257 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 265 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘ. - KRYT MONTOVANÝ BETONOVÝ M2 2 101 2 190
822 265 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 260 191
822 265 N-2 NÁSYPY M3 514 289
822 265 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 948 1 215
822 265 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 110 0
822 265 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0 0
822 265 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 0 0
822 265 N-7 PROPUSTY M 0 0
822 265 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 266 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘ. - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ M2 1 439 1 374
822 266 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 205 191
822 266 N-2 NÁSYPY M3 166 289
822 266 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 578 357
822 266 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 037 0
822 266 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 11 0
822 266 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 650 0
822 266 N-7 PROPUSTY M 15 051 7 116
822 266 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 266 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ II.TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ M2 683 962
822 266 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 356 648
822 266 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 0 0
822 266 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 0 0
822 266 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 489 357
822 266 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0 0
822 266 R-6 PROPUSTY M 0 0
822 266 R-7 SVODIDLA M 0 0
822 266 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 267 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘ. - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 2 253 1 488
822 267 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 236 191
822 267 N-2 NÁSYPY M3 264 289
822 267 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 843 487
822 267 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 263 0
822 267 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0 0
822 267 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 673 0
822 267 N-7 PROPUSTY M 18 130 7 116
822 267 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 267 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ II.TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ- R M2 878 507
822 267 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 1 002 648
822 267 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 0 0
822 267 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 90 294
822 267 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 521 487
822 267 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1 0
822 267 R-6 PROPUSTY M 6 632 7 660
822 267 R-7 SVODIDLA M 930 0
822 267 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 273 N CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) NOV M2 1 622 1 608
822 273 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 299 216
822 273 N-2 NÁSYPY M3 171 157
822 273 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 690 645
822 273 N-4 OBRUBY M 442 700
822 273 N-5 PROPUSTY M 17 893 7 117
822 273 N-6 ZÁBRADLÍ M 3 422 2 497
822 273 N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 273 R CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) REKONSTRUKCE M2 1 384 759
822 273 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 604 297
822 273 R-2 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 696 645
822 273 R-3 OBRUBY M 409 700
822 273 R-4 PROPUSTY M 3 391 7 660
822 273 R-5 ZÁBRADLÍ M 2 152 1 370
822 273 R-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 274 N CHODNÍKY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ NOV M2 1 248 1 552
822 274 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 92 216
822 274 N-2 NÁSYPY M3 53 157
822 274 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 846 422
822 274 N-4 OBRUBY M 343 272
822 274 N-5 PROPUSTY M 0 0
822 274 N-6 ZÁBRADLÍ M 0 0
822 274 N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 277 N CHODNÍKY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV M2 2 915 1 479
822 277 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 325 216
822 277 N-2 NÁSYPY M3 121 157
822 277 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 791 371
822 277 N-4 OBRUBY M 402 700
822 277 N-5 PROPUSTY M 12 705 7 117
822 277 N-6 ZÁBRADLÍ M 4 735 2 497
822 277 N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 277 R CHODNÍKY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV- R M2 2 386 701
822 277 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 791 912
822 277 R-2 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 684 288
822 277 R-3 OBRUBY M 576 700
822 277 R-4 PROPUSTY M 5 794 7 660
822 277 R-5 ZÁBRADLÍ M 4 572 1 370
822 277 R-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 553 N PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) NOV M2 1 895 1 537
822 553 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 273 244
822 553 N-2 NÁSYPY M3 623 289
822 553 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 899 1 164
822 553 N-4 OBRUBY M 329 324
822 553 N-5 PROPUSTY M 0 0
822 553 N-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 554 N PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT BETONOVÝ MONOLITICKÝ NOV M2 1 991 1 463
822 554 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 407 244
822 554 N-2 NÁSYPY M3 63 289
822 554 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 224 762
822 554 N-4 OBRUBY M 300 324
822 554 N-5 PROPUSTY M 0 0
822 554 N-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 557 N PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV M2 1 899 1 632
822 557 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 99 244
822 557 N-2 NÁSYPY M3 168 289
822 557 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 015 1 036
822 557 N-4 OBRUBY M 393 324
822 557 N-5 PROPUSTY M 14 553 12 563
822 557 N-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
822 557 R PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ REKONSTRUKCE M2 1 855 658
822 557 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 732 890
822 557 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 0 0
822 557 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 0 0
822 557 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 460 706
822 557 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0 0
822 557 R-6 PROPUSTY M 0 0
822 557 R-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
827 111 ŘADY VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ A ZÁSOBOVACÍ Z TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT A SKLOLAMINÁTU M 9 257 11 041
827 111-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 232 456
827 111-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 210 286
827 111-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 808 882
827 111-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 2 679 3 515
827 111-5 CHRÁNIČKY M 11 080 10 895
827 111-6 ARMATURY KUS 28 044 76 937
827 111-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 61 245 76 007
827 111-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 0 0
827 111-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
827 112 ŘADY VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ A ZÁSOBOVACÍ Z TRUB Z OCELOVÝCH M 24 283 12 180
827 112-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 462 456
827 112-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 298 286
827 112-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 975 882
827 112-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 12 804 4 637
827 112-5 CHRÁNIČKY M 23 348 10 895
827 112-6 ARMATURY KUS 84 486 76 937
827 112-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 300 662 76 007
827 112-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 2 838 2 573
827 112-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
827 113 ŘADY VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ A ZÁSOBOVACÍ Z TRUB Z LITINOVÝCH M 27 622 16 164
827 113-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 449 456
827 113-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 348 286
827 113-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 565 882
827 113-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 16 304 8 562
827 113-5 CHRÁNIČKY M 15 192 10 369
827 113-6 ARMATURY KUS 49 943 76 937
827 113-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 170 906 76 007
827 113-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 524 2 573
827 113-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
827 131 SÍTĚ VODOVODNÍ ROZVODNÉ Z TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT A SKLOLAMINÁTU M 4 281 3 542
827 131-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 395 330
827 131-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 302 286
827 131-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 044 882
827 131-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 952 606
827 131-5 CHRÁNIČKY M 5 563 6 948
827 131-6 ARMATURY KUS 12 086 19 568
827 131-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 99 430 38 115
827 131-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 660 2 573
827 131-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
827 132 SÍTĚ VODOVODNÍ ROZVODNÉ Z TRUB Z OCELOVÝCH M 5 333 3 503
827 132-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 432 330
827 132-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 190 286
827 132-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 196 882
827 132-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 2 039 1 638
827 132-5 CHRÁNIČKY M 0 0
827 132-6 ARMATURY KUS 16 666 19 568
827 132-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 0 0
827 132-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 0 0
827 132-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
827 133 SÍTĚ VODOVODNÍ ROZVODNÉ Z TRUB Z LITINOVÝCH M 7 346 5 853
827 133-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 391 330
827 133-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 278 286
827 133-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 098 882
827 133-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 3 503 3 376
827 133-5 CHRÁNIČKY M 8 974 6 948
827 133-6 ARMATURY KUS 17 379 19 568
827 133-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 112 431 38 115
827 133-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 2 921 2 573
827 133-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
827 173 VODOVODY POŽÁRNÍ Z TRUB LITINOVÝCH M 7 115 5 947
827 173-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 352 330
827 173-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 355 286
827 173-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 832 882
827 173-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 5 378 3 068
827 173-5 CHRÁNIČKY M 10 112 7 655
827 173-6 ARMATURY KUS 26 259 19 568
827 173-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 0 0
827 173-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 0 0
827 173-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
827 211 SÍTĚ KANALIZAČNÍ Z TRUB Z SKLOLAMINÁTOVÝCH M 5 905 5 732
827 211-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 391 330
827 211-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 323 286
827 211-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 213 882
827 211-4 POTRUBÍ M 2 243 2 058
827 211-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 17 958 21 926
827 211-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 166 2 573
827 211-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 4 188 3 206
827 211-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 460 367 758 250
827 211-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
827 213 SÍTĚ KANALIZAČNÍ Z TRUB Z LITINOVÝCH M 7 801 8 701
827 213-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 388 330
827 213-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 320 286
827 213-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 734 882
827 213-4 POTRUBÍ M 6 268 5 638
827 213-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 23 432 21 926
827 213-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 107 2 573
827 213-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 3 660 3 166
827 213-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 666 975 758 250
827 213-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
827 214 SÍTĚ KANALIZAČNÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH M 8 734 5 048
827 214-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 447 330
827 214-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 335 286
827 214-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 2 148 882
827 214-4 POTRUBÍ M 2 814 1 620
827 214-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 23 582 21 926
827 214-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 344 2 573
827 214-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 4 058 3 166
827 214-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 1 385 478 758 250
827 214-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
827 215 SÍTĚ KANALIZAČNÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH M 7 186 6 772
827 215-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 467 330
827 215-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 353 286
827 215-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 2 531 882
827 215-4 POTRUBÍ M 2 515 3 256
827 215-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 20 993 21 926
827 215-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 203 2 573
827 215-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 4 107 3 166
827 215-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 610 468 758 250
827 215-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
827 221 SBĚRAČE KANALIZAČNÍ A STOKY ODLEHČOVACÍ Z TRUB Z PLAST. HMOT A SKLOLAMINÁTU M 17 262 15 019
827 221-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 391 456
827 221-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 294 286
827 221-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 898 882
827 221-4 POTRUBÍ M 8 151 13 462
827 221-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 44 530 30 796
827 221-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 2 566 2 573
827 221-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 0 0
827 221-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 198 167 1 011 000
827 221-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
827 224 SBĚRAČE KANALIZAČNÍ A STOKY ODLEHČOVACÍ Z TRUB BETONOVÝCH, ŽELEZOBETONOVÝCH M 20 862 13 398
827 224-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 538 456
827 224-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 359 286
827 224-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 815 882
827 224-4 POTRUBÍ M 7 729 4 896
827 224-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 48 715 30 796
827 224-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 2 985 2 573
827 224-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 3 185 0
827 224-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 314 198 1 011 000
827 224-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
827 512 ŘADY PLYNOVODNÍ PRIMÁRNÍ Z TRUB OCELOVÝCH M 19 894 10 924
827 512-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 704 330
827 512-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 249 286
827 512-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 964 882
827 512-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 11 612 2 591
827 512-5 CHRÁNIČKY M 11 930 0
827 512-6 ARMATURY KUS 350 070 0
827 512-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 0 0
827 512-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 0 0
827 512-9 IZOLACE M2 1 609 0
827 512-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
827 521 SÍTĚ PLYNOVODNÍ PRIMÁRNÍ Z TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT A SKLOLAMINÁTU M 5 668 4 920
827 521-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 628 330
827 521-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 325 286
827 521-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 361 882
827 521-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 1 969 427
827 521-5 CHRÁNIČKY M 3 747 3 547
827 521-6 ARMATURY KUS 20 084 0
827 521-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 0 0
827 521-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 0 0
827 521-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
827 522 SÍTĚ PLYNOVODNÍ PRIMÁRNĚ Z TRUB Z OCELOVÝCH M 15 855 5 888
827 522-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 279 330
827 522-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 228 286
827 522-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 572 882
827 522-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 9 959 1 313
827 522-5 CHRÁNIČKY M 10 748 3 547
827 522-6 ARMATURY KUS 53 774 0
827 522-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 0 0
827 522-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 0 0
827 522-9 IZOLACE M2 302 910
827 522-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
832 565 NÁBŘEŽNÍ ZDI - SVISLÁ KONSTRUKCE MONOLIT BETONOVÁ M3 15 609 14 368
832 565-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 342 316
832 565-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 0 0
832 565-3 ZÁKLADY M3 5 355 6 302
832 565-4 ŘÍMSY M3 11 058 12 755
832 565-5 ZDI M3 7 109 9 358
832 565-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 4 464 3 336
832 565-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
833 114 NÁDRŽE RETENČNÍ, VYROVNÁVACÍ, AKUMULAČNÍ - OPEVNĚNÍ BŘEHŮ A DNA Z KAMENE, KAMENIVA M2 2 864 1 851
833 114-1 VÝKOPY M3 390 359
833 114-2 ZEMNÍ HRÁZKY M3 344 262
833 114-3 TĚSNÍCÍ VRSTVY M2 141 233
833 114-4 KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK M3 12 583 9 473
833 114-5 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 400 882
833 114-6 DLAŽBY M2 989 1 110
833 114-7 PRAHY A STUPNĚ M3 3 793 3 077
833 114-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0
833 118 NÁDRŽE RETENČNÍ, VYROVNÁVACÍ, AKUMULAČNÍ - OPEVNĚNÍ BŘEHŮ A DNA Z KAMENE, KAMENIVA M2 988 870
833 118-1 VÝKOPY M3 457 359
833 118-2 NÁSYPY M3 53 262
833 118-3 ORNICE M3 522 0
833 118-4 PRÁCE NEUVEDENÉ 0 0