Porovnání DÚR

Porovnání statistického výstupu vítězných nabídek z Měrných cen oproti datové základně DÚR v cenové úrovni 2017.

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky SFDI): http://www.sfdi.cz

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky ŘSD ČR): http://www.rsd.cz
JKSO Objekt MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC DÚR
[Kč]
814 115 SEPTIKY A JÍMKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH KPL 2 724 420 708 535
814 133 NÁDRŽE USAZOVACÍ, DOSAZOVACÍ, USKLADŇOVACÍ, SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT. BET. PLOŠNÁ KPL 4 954 473 889 433
814 135 NÁDRŽE USAZOVACÍ, DOSAZOVACÍ, USKLADŇOVACÍ, SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT. BET. PLOŠNÁ KPL 3 852 957 1 067 495
815 221 OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ M 13 837 3 457
815 227 OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ M 1 661 3 880
815 235 OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH M 3 181 2 225
815 237 OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ M 983 642
815 238 OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ NA BÁZI DŘEVNÍ HMOTY M 5 639 2 257
815 411 ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z GABIONŮ M3 7 431 5 102
815 413 ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PLOŠNÁ M3 18 161 13 415
815 415 ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH M3 33 642 26 126
815 421 ZDI ZÁRUBNÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ, KAMENE (VČ. GABIONŮ) M3 7 244 5 728
815 423 ZDI ZÁRUBNÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT. BETONOVÁ PLOŠNÁ M3 16 700 13 901
815 425 ZDI ZÁRUBNÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT. BETONOVÁ PLOŠNÁ M3 10 531 28 332
815 443 ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PLOŠNÁ M2 13 829 13 050
815 445 ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT. Z DÍLCŮ BETONOVÝCH PLOŠNÝCH M2 95 672 13 151
815 465 PROTIHLUKOVÉ STĚNA - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z MONTOVANÝCH DÍLCŮ BETON. PLOŠNÝCH M2 5 491 4 007
815 466 PROTIHLUKOVÉ STĚNA - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZE SKLA M2 6 603 6 654
815 468 PROTIHLUKOVÉ STĚNA - SVISLÁ NOSNÁ KCE DŘEVĚNÁ, NA BÁZI DŘEVNÍ HMOTY M2 4 585 3 955
815 469 PROTIHLUKOVÉ STĚNA - SVISLÁ NOSNÁ KCE Z PLASTICKÝCH HMOT A RECYKL. PLASTŮ M2 5 234 3 840
821 112 N MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV M2 45 345 33 336
821 112 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REKONSTRUKCE - SANACE M2 18 182 9 665
821 112 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REKONSTRUKCE - VÝMĚNA NK M2 18 182 24 366
821 113 N1 MOSTY POZEM KOM- VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV - DESKA, TRÁM M2 35 254 31 475
821 113 N2 MOSTY POZEM KOM- VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV - KOMORA M2 35 254 36 808
821 113 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REKONSTRUKCE - SANACE M2 16 096 9 163
821 113 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REKONSTRUKCE - VÝMĚNA NK M2 16 096 28 516
821 114 N MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH NOV M2 46 527 34 034
821 114 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH REKONSTRUKCE - SANACE M2 28 192 10 852
821 114 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH REKONSTRUKCE - VÝMĚNA NK M2 28 192 26 020
821 115 N MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV M2 44 516 30 746
821 115 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REKONSTRUKCE -SANACE M2 18 194 9 588
821 115 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REKONSTRUKCE - VÝMĚNA NK M2 18 194 27 650
821 116 N MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET NOV M2 44 967 39 095
821 116 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET REKONSTRUKCE - SANACE M2 22 339 11 027
821 116 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REKONSTRUKCE - VÝMĚNA NK M2 22 339 35 319
821 432 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV M2 28 586 30 998
821 433 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV M2 41 090 26 727
821 434 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV M2 50 855 31 067
821 435 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV M2 31 592 26 386
821 436 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET NOV M2 56 761 28 718
821 437 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ NOV M2 68 229 29 829
821 438 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ DŘEVĚNÁ M2 48 312 17 826
822 214 N DÁLNICE - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ M2 4 852 4 230
822 217 N DÁLNICE - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 6 225 4 623
822 217 R DÁLNICE - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - REKONSTRUKCE M2 1 851 2 387
822 224 N SILNICE I. TŘÍDY NEDĚLENÉ - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ M2 4 727 3 894
822 224 R SILNICE I. TŘÍDY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ REKONSTRUKCE M2 4 044 2 098
822 227 N SILNICE I. TŘÍDY NEDĚLENÉ - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 4 382 3 980
822 227 R SILNICE I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ REKONSTRUKCE M2 927 1 002
822 234 N SILNICE II. TŘÍDY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ M2 4 919 3 146
822 237 N SILNICE II. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 3 444 3 346
822 237 R SILNICE II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 734 962
822 245 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY MONTOVANÝ BETONOVÝ M2 719 2 306
822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ M2 1 040 2 220
822 247 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV M2 3 376 2 700
822 247 R SILNICE II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 539 719
822 253 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT DLÁŽDĚNÝ M2 1 928 4 230
822 253 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT DLÁŽDĚNÝ- R M2 1 626 1 291
822 254 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ M2 3 881 2 330
822 255 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONTOVANÝ BETONOVÝ M2 2 665 2 306
822 255 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONTOVANÝ BETONOVÝ- R M2 2 618 571
822 256 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ M2 1 372 1 626
822 257 N MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 2 730 2 219
822 257 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ- R M2 808 730
822 265 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘ. - KRYT MONTOVANÝ BETONOVÝ M2 2 101 2 190
822 266 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘ. - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ M2 1 439 1 374
822 266 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ II.TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ M2 683 962
822 267 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘ. - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 2 253 1 488
822 267 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ II.TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ- R M2 878 507
822 273 N CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) NOV M2 1 622 1 608
822 273 R CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) REKONSTRUKCE M2 1 384 759
822 274 N CHODNÍKY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ NOV M2 1 248 1 552
822 277 N CHODNÍKY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV M2 2 915 1 479
822 277 R CHODNÍKY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV- R M2 2 386 701
822 553 N PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) NOV M2 1 895 1 537
822 554 N PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT BETONOVÝ MONOLITICKÝ NOV M2 1 991 1 463
822 557 N PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV M2 1 899 1 632
822 557 R PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ REKONSTRUKCE M2 1 855 658
827 111 ŘADY VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ A ZÁSOBOVACÍ Z TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT A SKLOLAMINÁTU M 9 257 11 041
827 112 ŘADY VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ A ZÁSOBOVACÍ Z TRUB Z OCELOVÝCH M 24 283 12 180
827 113 ŘADY VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ A ZÁSOBOVACÍ Z TRUB Z LITINOVÝCH M 27 622 16 164
827 131 SÍTĚ VODOVODNÍ ROZVODNÉ Z TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT A SKLOLAMINÁTU M 4 281 3 542
827 132 SÍTĚ VODOVODNÍ ROZVODNÉ Z TRUB Z OCELOVÝCH M 5 333 3 503
827 133 SÍTĚ VODOVODNÍ ROZVODNÉ Z TRUB Z LITINOVÝCH M 7 346 5 853
827 173 VODOVODY POŽÁRNÍ Z TRUB LITINOVÝCH M 7 115 5 947
827 211 SÍTĚ KANALIZAČNÍ Z TRUB Z SKLOLAMINÁTOVÝCH M 5 905 5 732
827 213 SÍTĚ KANALIZAČNÍ Z TRUB Z LITINOVÝCH M 7 801 8 701
827 214 SÍTĚ KANALIZAČNÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH M 8 734 5 048
827 215 SÍTĚ KANALIZAČNÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH M 7 186 6 772
827 221 SBĚRAČE KANALIZAČNÍ A STOKY ODLEHČOVACÍ Z TRUB Z PLAST. HMOT A SKLOLAMINÁTU M 17 262 15 019
827 224 SBĚRAČE KANALIZAČNÍ A STOKY ODLEHČOVACÍ Z TRUB BETONOVÝCH, ŽELEZOBETONOVÝCH M 20 862 13 398
827 512 ŘADY PLYNOVODNÍ PRIMÁRNÍ Z TRUB OCELOVÝCH M 19 894 10 924
827 521 SÍTĚ PLYNOVODNÍ PRIMÁRNÍ Z TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT A SKLOLAMINÁTU M 5 668 4 920
827 522 SÍTĚ PLYNOVODNÍ PRIMÁRNĚ Z TRUB Z OCELOVÝCH M 15 855 5 888
832 565 NÁBŘEŽNÍ ZDI - SVISLÁ KONSTRUKCE MONOLIT BETONOVÁ M3 15 609 14 368
833 112 NÁDRŽE RETENČNÍ, VYROVNÁVACÍ, AKUMULAČNÍ - OPEVNĚNÍ BŘEHŮ A DNA Z KAMENE, KAMENIVA M2 3 229 2 334
833 114 NÁDRŽE RETENČNÍ, VYROVNÁVACÍ, AKUMULAČNÍ - OPEVNĚNÍ BŘEHŮ A DNA Z KAMENE, KAMENIVA M2 2 864 1 851
833 118 NÁDRŽE RETENČNÍ, VYROVNÁVACÍ, AKUMULAČNÍ - OPEVNĚNÍ BŘEHŮ A DNA Z KAMENE, KAMENIVA M2 988 870