Porovnání položek OTSKP oproti měrným cenám

Porovnání statistického výstupu vítězných nabídek z Měrných cen oproti vybraným rozhodujícím položkám OTSKP-SPK v cenové úrovni 2017.

1 - zemní práce

Položka Název MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC OTSKP
[Kč]
Rozdíl
[%]
12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 130 49 -167,5
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 142 164 13,8
12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 214 367 41,9
12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3 431 494 12,8
13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 354 204 -73,5
13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 330 348 5,3
13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 569 966 41,1
17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 177 55 -223,7
17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 470 521 9,8
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 181 106 -71,3
18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 197 208 5,3
18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 150 159 5,8

2 - základy

Položka Název MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC OTSKP
[Kč]
Rozdíl
[%]
224323 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C16/20 M3 3 414 3 207 -6,4
224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 3 752 3 532 -6,2
224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 4 017 3 695 -8,7
224326 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 3 991 4 253 6,2
224362 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10216, 11373, 11375 T 33 638 28 318 -18,8
224364 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10425 T 32 338 28 318 -14,2
224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 31 020 27 709 -11,9
224367 VÝZTUŽ PILOT TUHÁ T 42 203 26 390 -59,9
27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 2 893 3 035 4,7
272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 4 585 2 883 -59,1
272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 4 948 3 289 -50,4
272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 7 462 3 461 -115,6
27232 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU M3 4 489 3 218 -39,5
272323 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) M3 4 430 2 974 -49,0
272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 4 955 3 573 -38,7
272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 5 731 3 847 -49,0
272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 30 981 25 172 -23,1

3 - svislé konstrukce (a kompletní)

Položka Název MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC OTSKP
[Kč]
Rozdíl
[%]
32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3 8 287 6 131 -35,2
327115 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37) M3 18 410 6 800 -170,7
32712 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 16 579 11 266 -47,1
327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 17 969 12 078 -48,8
327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 6 880 4 405 -56,2
327315 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 7 563 4 649 -62,7
327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 6 519 5 359 -21,6
327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 7 154 5 562 -28,6
33312 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 15 873 12 383 -28,2
333125 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 22 377 13 905 -60,9
333323 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 5 633 4 101 -37,4
333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 6 848 4 892 -40,0
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 7 684 5 187 -48,2
333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50) M3 10 178 5 654 -80,0
333362 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10216, 11373, 11375 T 31 144 27 100 -14,9
333364 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10425 T 28 294 27 405 -3,2
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 30 726 25 172 -22,1
333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 27 900 24 258 -15,0
333368 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL ZE SVAŘ SÍTÍ T 35 355 25 273 -39,9
334324 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 7 252 7 968 9,0
334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 10 201 8 242 -23,8
334326 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50) M3 10 131 8 628 -17,4
33712 SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ M3 26 388 20 909 -26,2

4 - vodorovné konstrukce

Položka Název MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC OTSKP
[Kč]
Rozdíl
[%]
421125 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C30/37 (B37) M3 22 060 15 529 -42,1
421126 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C40/50 (B50) M3 28 521 15 834 -80,1
42132 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU M3 10 930 8 810 -24,1
421324 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 7 928 8 607 7,9
421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 9 430 8 810 -7,0
421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45 M3 10 136 9 003 -12,6
421362 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONSTR Z OCELI 10216, 11373, 11375 T 30 649 28 927 -6,0
421364 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10425 T 29 112 29 435 1,1
421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 31 412 28 014 -12,1
421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 31 049 24 258 -28,0
422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 10 332 11 266 8,3
422362 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR Z OCELI 10216, 11373, 11375 T 29 015 28 927 -0,3
422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 29 305 25 172 -16,4
423365 VÝZTUŽ MOSTNÍ KOMOROVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 28 895 25 172 -14,8
423373 VÝZTUŽ MOST NOS KOMOR KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 86 278 96 222 10,3
45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 3 355 2 477 -35,5
451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 3 207 2 345 -36,8
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3 331 2 345 -42,1
451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 3 463 2 558 -35,4
451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3 706 2 730 -35,7
451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 4 968 2 933 -69,4
45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 609 782 22,1
451521 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 1 214 782 -55,4
451522 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 1 131 826 -36,9
451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 760 867 12,4
45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 907 722 -25,7
451571 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 864 608 -42,1
451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 890 696 -27,8
451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 759 739 -2,7

5 - komunikace

Položka Název MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC OTSKP
[Kč]
Rozdíl
[%]
56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 1 241 1 007 -23,3
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 774 681 -13,7
56410 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU M3 1 953 1 725 -13,2
56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 791 696 -13,6
56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 599 768 22,1
574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 4 041 4 892 17,4
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 208 196 -6,3
574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 161 203 20,8
574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 276 244 -13,4
574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3 5 543 5 704 2,8
574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 206 227 9,2
574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 4 604 4 517 -1,9
574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 307 271 -13,4
574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 5 058 5 085 0,5
574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3 4 027 4 913 18,0
574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 201 254 20,6
574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 282 306 7,5
574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 309 294 -4,8
574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 315 357 11,8
574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 252 344 26,7
574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 326 394 17,3
574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 3 370 4 233 20,4
574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 3 350 4 182 19,9
574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 196 211 7,3
574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 218 251 13,1
574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 328 339 3,2
574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 324 336 3,6
574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 287 376 23,6
574F07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S M3 5 629 4 710 -19,5
574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 239 283 15,5
574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 377 377 -0,1
574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 216 228 5,4
574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3 4 957 6 476 23,5
574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 237 260 8,9
574J64 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM M2 229 292 21,5
58110 CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ M3 4 346 2 883 -50,8
581152 CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 250MM M2 1 172 722 -62,3
581202 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I M3 4 643 2 954 -57,2
581262 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 300MM M2 2 469 886 -178,6
58130 CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ M3 5 323 3 461 -53,8
581343 CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM M2 1 653 689 -139,9
581452 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 250MM M2 722 879 17,9
582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 540 402 -34,2
582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 549 491 -11,8
582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 612 509 -20,4
582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 645 562 -14,6
58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 747 782 4,4
58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 115 84 -37,1
58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 147 140 -4,6

8 - potrubí

Položka Název MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC OTSKP
[Kč]
Rozdíl
[%]
81433 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM M 762 288 -164,4
81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M 1 069 321 -233,3
81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M 1 407 1 007 -39,7
81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M 1 696 1 218 -39,3
81457 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM M 2 462 1 654 -48,8
81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M 2 752 2 213 -24,4
81460 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM M 4 982 3 766 -32,3
81471 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM M 6 221 5 359 -16,1
82445 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM M 1 550 1 208 -28,3
82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M 2 256 1 482 -52,2
82457 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM M 3 367 1 898 -77,4
82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M 3 518 2 659 -32,3
82460 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM M 5 370 4 496 -19,4
82471 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM M 6 879 6 131 -12,2
87426 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM M 296 132 -124,6
87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 427 121 -253,2
87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 539 209 -157,9
87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 724 386 -87,7
87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 1 184 1 025 -15,4
87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 2 962 2 700 -9,7
87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 3 598 4 121 12,7
87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 68 61 -11,4
87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 149 123 -21,3
87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 164 148 -10,4
87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 284 194 -46,7
87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 499 304 -63,9
87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 1 398 818 -70,9

9 - ostatní práce

Položka Název MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC OTSKP
[Kč]
Rozdíl
[%]
9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 013 977 -3,7
9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 240 1 096 -13,1
9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 762 1 817 3,0
9114C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 862 2 801 -37,9
9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 471 4 111 -33,1
918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 2 944 1 797 -63,8
918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 3 711 2 304 -61,1
918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 4 615 2 862 -61,2
918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 5 880 3 715 -58,3
91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 8 603 6 039 -42,5
918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M 10 530 8 059 -30,7
918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M 14 275 11 977 -19,2