Měrné ceny - skupiny staveb

Skupina Popis
803 56 domy bytové netypové
815 23 oplocení bez podezdívky
815 41 zdi opěrné
815 42 zdi zárubní
815 44 zdi kotvené
815 46 stěny protihlukové
821 11 N mosty pozem kom pro zatíž tř A NOV
821 11 R mosty pozem kom pro zatíž tř A REK
821 21 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokoro
822 21 N dálnice NOV
822 21 R dálnice REK
822 22 N silnice I. třídy NOV
822 22 R silnice I. třídy REK
822 23 N silnice II. třídy NOV
822 23 R silnice II. třídy REK
822 24 N silnice III.třídy NOV
822 24 R silnice III.třídy REK
822 25 R komunikace místní I. třídy REK
822 27 R chodníky REK
822 55 N plochy odstavné (i parkovací) NOV
825 12 tunely silniční
827 21 sítě kanalizační
827 22 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací