D1 modernizace

Základní informace

Dálnice D1 jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy je nejvytíženější komunikací na celé dálniční síti. Intenzity v obou směrech za 24 hodin: u Prahy téměř 100 tisíc vozidel, u Brna 70 tisíc vozidel a na Vysočině kolem 35 tisíc vozidel. V letech 1996 – 1999 bylo přistoupeno k rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání mezi Prahou a Mirošovicemi. V prostoru Brna mezi Kývalkou a Holubicemi se rozšíření připravuje v nejbližších letech.

O co jde v modernizaci D1

Modernizace úseku spočívá v úpravě šířky ze stávajících 26,5 metrů na 28 metrů. Modernizací dojde k rozšíření zpevněné krajnice (odstavného pruhu) dálnice na každé straně o 0,75 metrů a tím ke zvýšení bezpečnosti v případě odstavení vozidla. Možnost vedení provozu v režimu 2+2 jízdní pruhy v jednom směru v době uzavírky jednoho jízdního pásu. V tuto chvíli není režim 2+2 možný, proto vznikají při jakékoliv uzavírce či nehodě kongesce, způsobené zúžením jízdního proudu do jednoho jízdního pruhu (režim 2+1).

Rozdělení na stavební úseky

Základním kritériem bylo rozdělení modernizované části dálnice D1 na mezikřižovatkové úseky, tj. MÚK – MÚK (EXIT – EXIT). Nejvhodnější z hlediska provizorního vedení dopravy během stavby.

Celkem je navrženo 20 mezikřižovatkových úseků:

 • úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice
 • úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek
 • úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov
 • úsek 05, EXIT 41 Šternov – EXIT 49 Psáře
 • úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice
 • úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket
 • úsek 09, EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice
 • úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice
 • úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec
 • úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov
 • úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava
 • úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov
 • úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín
 • úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ
 • úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ
 • úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka
 • úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš
 • úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů
 • úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice
 • úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka

Rozsah zkoumání

Z těchto důvodů byly vybrány položky, které jsou svým charakterem pro plnění zakázky D1 Modernizace podstatné napříč všemi úseky a zároveň mají značný dopad na celkovou cenu stavby. Tomuto výběru odpovídá 14 položek. Dále byly vybrány tzv. parametrické položky některých zemních prací. Použití PAR položek je podmíněno výslovným souhlasem zadavatele a je omezeno pouze na rozsah zeminy podmínečně vhodné ve smyslu ČSN 73 6133. Její použití pro vykazování položek odpovídajících rozsahu zeminy vhodné nebo nevhodné ve smyslu ČSN 73 6133 není povoleno. Doporučenými rozšířenými podmínkami pro použití parametrických položek je záporná bilance zemních prací stavby, která podmiňuje užití podmínečně vhodného materiálu, a předpokládaný významný objem takového materiálu. U těchto položek je těžké nastavit expertní cenu pro všechny druhy zakázek, proto je důležité mít referenční vzorek z takto velké a důležité stavební zakázky.