D1 úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice - 2017

Kód položky Název položky MJ Množství JC - Investor
[Kč]
Celkem - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Celkem - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
11315 ODSTRANENÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKU Z BETONU M3 20 199 1 960 39 590 040 681 13 760 367 -65,2
11370-01 FRÉZOVÁNÍ CEMENTOVÉ STABILIZACE M3 24 777 5 100 126 362 700 397 9 846 380 -92,2
11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 10 014 1 030 10 314 420 617 6 178 638 -40,1
18110Par ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM M2 82 525 207 17 115 685 19 1 553 121 -90,9
561401 KAMENIVO ZPEVNENÉ CEMENTEM TR. I M3 21 196 1 680 35 608 608 1 275 27 027 569 -24,1
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI M3 29 536 662 19 552 832 588 17 367 759 -11,2
567501-02 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 21 548 1 540 33 184 536 585 12 615 726 -62,0
567501-03 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 19 779 1 540 30 459 598 729 14 425 784 -52,6
58120 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 27 598 2 870 79 204 854 3 200 88 312 032 11,5
74040-050 TELEMATIKA SOUBOR 1 23 100 000 23 100 000 21 528 000 21 528 000 -6,8
7679a OPLOCENÍ Z DRÁTENÉHO PLETIVA M 8 800 1 200 10 560 000 217 1 908 720 -81,9
91137-050 DOCASNÁ SVODIDLA SOUBOR 1 46 450 000 46 450 000 25 838 475 25 838 475 -44,4
9114D1 SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEN ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 015 4 720 23 670 800 2 052 10 290 780 -56,5
91411-050 DIO SOUBOR 1 31 900 000 31 900 000 34 132 253 34 132 253 7,0
Kód položky Název položky MJ JC - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
17110Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNENÍM M3 152 174 14,6
17120Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 16 15 -6,3
17130Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU V AKTIV ZÓNE SE ZHUT M3 193 178 -7,7
17160Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
17310Par ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNENÍM M3 272 207 -23,8
17411Par ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3 103 1 450 1 307,8
17511Par OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
17910Par NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
18110Par ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM M2 207 19 -90,9