D1 úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov - 2016

Kód položky Název položky MJ Množství JC - Investor
[Kč]
Celkem - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Celkem - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
11315-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 34 139 2 080 71 008 600 445 15 185 940 -78,6
11370a-01 FRÉZOVÁNÍ CEMENTOVÉ STABILIZACE M3 3 962 5 100 20 203 650 302 1 196 967 -94,1
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 9 093 1 030 9 365 672 683 6 209 713 -33,7
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 75 470 207 15 652 426 91 6 833 786 -56,3
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 21 782 1 680 36 593 592 1 364 29 717 046 -18,8
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 8 698 662 5 758 341 767 6 671 760 15,9
567501-02 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 12 317 1 540 18 968 488 550 6 779 510 -64,3
567501-03 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 9 565 1 540 14 730 716 550 5 264 892 -64,3
58120 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 40 676 2 870 116 741 010 3 443 140 053 823 20,0
74040-050 TELEMATIKA SOUBOR 1 19 000 000 19 000 000 17 205 446 17 205 446 -9,4
7679a OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA M 13 193 1 200 15 831 600 763 10 072 064 -36,4
91137-050 DOČASNÁ SVODIDLA SOUBOR 1 43 159 500 43 159 500 22 424 160 22 424 160 -48,0
9114D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 936 4 160 24 693 760 2 956 17 546 282 -28,9
91411-050 DIO SOUBOR 1 22 169 616 22 169 616 8 987 920 8 987 920 -59,5
Kód položky Název položky MJ JC - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
17110Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 152 116 -23,9
17130Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 193 302 56,9
17160Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
17310Par ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 272 232 -14,8
17411Par ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 103 269 161,0
17511Par OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 340 403 18,4
17910Par NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 315 96 -69,7
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 0 0 0,0