D1 Úsek 07, MÚK Soutice – MÚK Loket - 2018

Kód položky Název položky MJ Množství JC - Investor
[Kč]
Celkem - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Celkem - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
11315-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 14 1 980 26 730 3 357 45 322 69,6
11370a-01 FRÉZOVÁNÍ CEMENTOVÉ STABILIZACE M3 27 859 510 14 208 243 365 10 178 117 -28,4
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 48 544 1 050 50 970 812 704 34 150 929 -33,0
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 64 390 207 13 354 465 21 1 329 008 -90,0
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 23 352 1 720 40 165 062 1 552 36 249 902 -9,7
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 38 645 679 26 239 928 915 35 371 732 34,8
567501-02 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 22 697 1 540 34 952 795 1 190 27 018 737 -22,7
567501-03 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 8 212 1 540 12 646 372 972 7 981 175 -36,9
58120 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 49 478 2 940 145 464 085 3 982 197 014 776 35,4
74040-050 TELEMATIKA SOUBOR 1 13 100 000 13 100 000 16 485 000 16 485 000 25,8
7679a OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA M 11 592 1 200 13 910 400 767 8 885 268 -36,1
91137-050 DOČASNÁ SVODIDLA SOUBOR 1 54 618 000 54 618 000 51 345 759 51 345 759 -6,0
9114D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 9 162 4 270 39 121 740 3 428 31 409 810 -19,7
91411-050 DIO SOUBOR 1 19 469 571 19 469 571 25 404 750 25 404 750 30,5
Kód položky Název položky MJ JC - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
17110Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 152 190 25,1
17130Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 193 664 244,2
17160Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
17310Par ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 272 211 -22,6
17411Par ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 103 681 561,6
17511Par OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 188 268 42,7
17910Par NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 207 21 -90,0