D1 úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice - 2016

Kód položky Název položky MJ Množství JC - Investor
[Kč]
Celkem - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Celkem - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
11315-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3 14 1 930 27 232 2 313 32 635 19,8
11370a-01 FRÉZOVÁNÍ CEMENTOVÉ STABILIZACE M3 9 888 5 100 50 429 616 403 3 984 928 -92,1
11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 27 457 1 030 28 281 204 635 17 435 500 -38,3
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 55 825 163 9 121 805 11 624 682 -93,2
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 16 339 662 10 816 372 565 9 224 470 -14,7
567501-02 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 1 540 12 685 1 540 845 10 719 114 -93,3
567501-03 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 291 1 540 447 696 1 171 340 470 -24,0
581202 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I M3 31 443 2 870 90 241 754 3 020 94 958 222 5,2
74040 TELEMATIKA SOUBOR 1 16 100 000 16 100 000 23 860 000 23 860 000 48,2
7679a OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA M 10 306 1 200 12 367 200 378 3 895 668 -68,5
91137 DOČASNÁ SVODIDLA SOUBOR 1 11 500 000 11 500 000 29 540 700 29 540 700 156,9
9114D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 419 4 160 18 383 040 3 251 14 366 169 -21,9
91411 DIO SOUBOR 1 5 500 000 5 500 000 37 291 500 37 291 500 578,0
Kód položky Název položky MJ JC - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
17110Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 207 186 -10,1
17120Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 0 0 0,0
17130Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 253 344 36,0
17160Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
17210Par ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 202 1 452 618,8
17310Par ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 333 204 -38,7
17411Par ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 103 315 205,6
17511Par OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 188 1 105 487,5
17910Par NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 163 11 -93,2