D1 Úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec - 2019

Kód položky Název položky MJ Množství JC - Investor
[Kč]
Celkem - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Celkem - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
11315-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 4 1 980 7 876 1 342 5 340 -32,2
11370a-01 FRÉZOVÁNÍ CEMENTOVÉ STABILIZACE M3 16 381 510 8 354 514 491 8 048 509 -3,7
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 32 897 1 050 34 542 165 813 26 746 163 -22,6
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 58 082 207 12 046 290 73 4 238 854 -64,8
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 23 507 1 720 40 432 659 1 509 35 474 252 -12,3
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 41 025 679 27 856 016 779 31 958 932 14,7
567501-02 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 23 941 1 540 36 868 601 743 17 788 621 -51,8
567501-03 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 16 019 1 540 24 668 952 855 13 689 186 -44,5
58120 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 48 242 3 900 188 144 931 4 000 192 969 160 2,6
74040-050 TELEMATIKA SOUBOR 1 21 000 000 21 000 000 24 474 912 24 474 912 16,5
7679a OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA M 15 922 1 200 19 106 400 783 12 465 015 -34,8
91137-050 DOČASNÁ SVODIDLA SOUBOR 1 4 640 000 4 640 000 58 216 627 58 216 627 1 154,7
9114D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6 900 4 270 29 463 000 3 685 25 425 120 -13,7
91411-050 DIO SOUBOR 1 22 500 000 22 500 000 42 844 615 42 844 615 90,4
Kód položky Název položky MJ JC - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
17110Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 152 323 112,7
17130Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 193 394 104,2
17160Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
17310Par ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 272 300 10,3
17411Par ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 253 410 62,1
17511Par OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 188 519 175,8
17910Par NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 918 2 226 142,6
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 207 73 -64,8
21459Par SANACE PODLOŽÍ M2 340 421 23,9