D1 úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov - 2016

Kód položky Název položky MJ Množství JC - Investor
[Kč]
Celkem - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Celkem - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
11315-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3 43 784 2 080 91 070 437 760 33 275 737 -63,5
11370a-01 FRÉZOVÁNÍ CEMENTOVÉ STABILIZACE M3 7 752 5 100 39 535 965 750 5 814 113 -85,3
11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 20 159 1 030 20 763 864 800 16 127 273 -22,3
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 54 796 207 11 364 659 70 3 835 710 -66,2
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 20 930 1 680 35 162 400 2 200 46 046 000 31,0
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 18 137 662 12 006 621 600 10 882 133 -9,4
567501-02 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 16 447 1 540 25 328 380 1 170 19 249 569 -24,0
567501-03 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 9 606 1 540 14 793 240 1 546 14 854 718 0,4
58120 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 40 889 2 870 117 352 716 4 500 184 002 516 56,8
74040-050 TELEMATIKA SOUBOR 1 24 498 000 24 498 000 23 598 190 23 598 190 -3,7
7679a OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA M 13 759 1 200 16 510 536 750 10 319 085 -37,5
91137-050 DOČASNÁ SVODIDLA SOUBOR 1 86 743 000 86 743 000 60 370 361 60 370 361 -30,4
9114D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 948 4 160 24 743 680 3 450 20 520 600 -17,1
91411-050 DIO SOUBOR 1 59 985 000 59 985 000 21 697 962 21 697 962 -63,8
Kód položky Název položky MJ JC - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
17110Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 152 200 31,6
17120Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 0 0 0,0
17130Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 193 250 29,7
17160Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
17210Par ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
17310Par ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 272 235 -13,6
17411Par ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 103 280 171,8
17511Par OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 188 350 86,2
17910Par NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 207 70 -66,2