D1 úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov - 2016

Kód položky Název položky MJ Množství JC - Investor
[Kč]
Celkem - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Celkem - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3 22 967 1 790 41 111 066 302 6 928 478 -83,1
11370a-01 FRÉZOVÁNÍ CEMENTOVÉ STABILIZACE M3 6 354 4 990 31 705 163 424 2 694 558 -91,5
11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 10 962 1 030 11 290 648 418 4 583 345 -59,4
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 45 242 207 9 365 166 9 407 181 -95,7
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 18 225 1 680 30 617 921 1 398 25 473 199 -16,8
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 16 683 662 11 043 961 664 11 069 819 0,2
567501-02 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 10 173 1 540 15 666 699 597 6 076 543 -61,2
567501-03 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 8 648 1 540 13 318 105 707 6 116 123 -54,1
581202 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I M3 36 034 2 870 103 417 767 4 092 147 451 394 42,6
74040-050 TELEMATIKA SOUBOR 1 12 000 000 12 000 000 16 400 000 16 400 000 36,7
7679a OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA M 10 813 1 200 12 975 600 1 020 11 029 260 -15,0
91137-050 DOČASNÁ SVODIDLA SOUBOR 1 25 638 150 25 638 150 30 673 334 30 673 334 19,6
9114D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 619 4 160 23 375 040 3 258 18 305 466 -21,7
91411-050 DIO SOUBOR 1 12 473 724 12 473 724 13 780 000 13 780 000 10,5
Kód položky Název položky MJ JC - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
17110Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 152 111 -26,9
17120Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 0 0 0,0
17130Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 193 114 -40,7
17160Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 180 114 -36,5
17210Par ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
17310Par ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 272 178 -34,5
17320Par ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 134 125 -7,0
17390a-Par ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 543 149 -72,6
17411Par ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 103 141 37,2
17511Par OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 188 135 -28,2
17581Par OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SE ZHUT M3 701 383 -45,3
17910Par NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 207 9 -95,5
21452Par SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 624 737 18,2
21459Par SANACE PODLOŽÍ M2 340 73 -78,6