D1 úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín - 2017

Kód položky Název položky MJ Množství JC - Investor
[Kč]
Celkem - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Celkem - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
11315-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3 77 634 1 980 153 716 072 693 53 800 625 -65,0
11370a-01 FRÉZOVÁNÍ CEMENTOVÉ STABILIZACE M3 16 580 5 100 84 555 552 480 7 958 170 -90,6
11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 18 765 1 050 19 703 009 809 15 180 699 -23,0
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 133 040 207 27 592 517 77 10 244 088 -62,9
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 43 571 1 720 74 941 776 1 060 46 185 048 -38,4
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 37 059 679 25 162 925 711 26 348 807 4,7
567501-02 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 31 631 1 580 49 977 296 646 20 433 755 -59,1
567501-03 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 11 993 1 580 18 949 256 842 10 098 274 -46,7
58120.a CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 86 063 2 940 253 025 338 3 816 328 416 561 29,8
74040-050 TELEMATIKA SOUBOR 1 24 498 000 24 498 000 22 803 550 22 803 550 -6,9
7679a OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA M 21 612 1 200 25 934 400 759 16 403 508 -36,8
91137-050 DOČASNÁ SVODIDLA SOUBOR 1 86 743 000 86 743 000 65 766 350 65 766 350 -24,2
9114D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 13 153 4 270 56 163 310 3 897 51 257 241 -8,7
91411-050 DIO SOUBOR 1 59 985 000 59 985 000 30 940 726 30 940 726 -48,4
Kód položky Název položky MJ JC - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
17110Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 155 277 78,7
17130Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 195 357 83,1
17160Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 182 265 45,6
17310Par ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 278 278 0,0
17411Par ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 105 256 143,8
17511Par OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 340 592 74,1
17910Par NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 321 315 -1,9
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 207 77 -62,9