D1 Úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí západ – EXIT 146 Velké Meziříčí východ - 2019

Kód položky Název položky MJ Množství JC - Investor
[Kč]
Celkem - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Celkem - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
11315-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 17 874 1 930 34 497 110 821 14 670 387 -57,5
11370a-01 FRÉZOVÁNÍ CEMENTOVÉ STABILIZACE M3 4 785 510 2 440 350 533 2 549 687 4,5
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 17 919 1 030 18 456 343 1 022 18 319 981 -0,7
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 92 947 208 19 333 005 259 24 108 629 24,7
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 16 907 1 680 28 403 844 1 669 28 213 132 -0,7
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 29 866 662 19 771 034 1 069 31 921 260 61,5
567501-02 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 9 076 1 540 13 977 040 860 7 804 362 -44,2
567501-03 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 7 904 1 540 12 172 761 970 7 670 499 -37,0
58120 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 27 374 2 870 78 562 749 5 393 147 639 935 87,9
74040-050 TELEMATIKA SOUBOR 1 20 000 000 20 000 000 28 219 172 28 219 172 41,1
7679a OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA M 8 863 1 200 10 635 600 1 052 9 324 496 -12,3
91137-050 DOČASNÁ SVODIDLA SOUBOR 0 0 0 0 0 0,0
9114D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 471 4 160 18 599 360 4 893 21 875 575 17,6
91411-050 DIO SOUBOR 1 16 600 000 16 600 000 30 638 930 30 638 930 84,6
Kód položky Název položky MJ JC - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
17110Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 153 28 -81,7
17130Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 193 548 183,8
17160Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
17310Par ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 273 349 27,8
17411Par ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 103 386 275,0
17511Par OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 188 1 441 666,3
17910Par NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 208 259 24,7